پایه نهم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس اول: زمین، مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 4 1- الف) پرس و جو کنید که آیا تاکنون در اکتشافات فضایی، اثری از حیات در نقاط دیگر فضا یافت شده است؟ این سوال همواره ذهن دانشمندان و مکتشفان را به خود مشغول کرده و از آن‌جا که مواد شیمیایی در همه جا پراکنده …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس دوم: حرکات زمین

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 11 1- الف) در زندگی روزانه ،ساعت واقعی چه کاربردی دارد؟ استفاده برای فرائض دینی و اوقات شرعی ب) چرا از ساعت رسمی استفاده می‌کنیم؟ مثال بیاورید. به دلیل اینکه در قرارهای ملاقات و یا کارهای اداری به مشکل برنخوریم. برای مثال جابجایی هواپیماها، قطارها، …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس سوم: چهره زمین

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 16 1- زیست کره برای حیات، به هر یک از سه بخش سنگ کره، آب کره و هوا کره (جو) چه نیازی دارد؟ توضیح دهید. سنگ کره: محل رشد گیاهان و گونه‌های گیاهی است. آب کره: مهم‌ترین عنصر تشکیل زمین و ادامه حیات در زمین …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس چهارم: آب فراوان، هوای پاک

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 22 1- با توجه به نقشه صفحه 21 بگویید نیوفوندلند و شرق ژاپن که از مناطق مهم ماهیگیری جهان هستند، در محل تلاقی کدام جریان‌های دریایی قرار دارند. جریان گلف استریم، کوروشیو 2- چرا سفر به اعماق اقیانوس‌ها دشوارتر از صعود به قله‌هاست؟ چند دلیل …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس ششم: زیست بوم‌ها در خطرند

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 37 باتوجه به نقشه: 1- الف) سه کشور نام ببرید که بیش از 300 گونه در معرض خطر دارند. اندونزی، آلاسکا، ایالت متحده آمریکا ب) دو کشور نام ببرید که کمتر از 50 گونه در معرض خطر دارند. افغانستان، الجزایر 2- نواحی جنوب شرقی آسیا، …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس هفتم: جمعیت جهان

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 45 1- با استفاده از نقشه پراکندگی جمعیت، ابتدا نوع تراکم جمعیت (زیاد یا کم) را در مکان‌های زیر مشخص کنید و سپس با توجه به دانسته‌های خود از سال گذشته، علت این نوع تراکم را در هر کشور بنویسید. بنگلادش (زیاد) : به علت …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس هشتم: بی عدالتی و نابرابری در جهان

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 48 1- درباره علل و عوامل نابرابری توسعه انسانی در جهان گفت و گو کنید. به نظر شما کدام عوامل مهم‌ترند؟ چرا؟  عوامل داخلی زیرا وجود وحدت و مشارکت میان مردم، مدیریت صحیح، استفاده از استعدادها و ظرفیت‌های داخلی، عدم وابستگی به دیگران و … …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس نهم: ایرانی متحد و یکپارچه

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 56 1- کابرگه شماره (7) را انجام دهید. کاربرگه شماره (7) نقشه سیاسی ایران در آستانه تاسیس حکومت صفویه به نقشه دقت کنید و به پرسش‌ها پاسخ دهید. 1- در آستانه شکل گیری حکومت صفویه ،تقریبا چند حکومت محلی در ایران وجود داشت؟ چهارده حکومت …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس دهم: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 65 1- متن را مطالعه کنید: الف) سه عامل گسترش تجارت در عصر صفوی را بیان کنید. وجود نظم و امنیت در سراسر کشور یکپارچه بودن سرزمین ایران وجود شبکه وسیعی از راه‌ها و کاروان‌سراها ب) سه منبع عمده درآمد حکومت صفوی را ذکر کنید. …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس یازدهم: تلاش برای حفظ استقلال واتحاد سیاسی ایران

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 71 1- با مطالعه درس و راهنمایی دبیر خود، دلیل و عوامل مهم نابسامانی اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران افشاریه را بررسی و تحلیل کنید. بدگمانی نادرشاه به اطرافیان خود و رفتار خشونت آمیز با اطرافیان خود نبرد با دشمنان داخلی و بیگانگان …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس دوازدهم: در جست و جوی پیشرفت و رهایی از سلطه خارجی

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 77 1- چرا عباس میرزا به فکر نوسازی و اصلاح کشور افتاد؟ به دلیل پی بردن به پیشرفت‌های علمی و صنعتی اروپاییان و شکست ایران از ارتش روسیه و انگلستان با وجود رشادت‌های فراوان 2- فکر می‌کنید اگر یک کشور از دشمن خود درخواست کمک …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس سیزدهم: نهضت مشروطه

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 85 1- کاربرگه شماره (10) را انجام دهید. کاربرگه شماره (10) زمینه‌ها و عوامل نهضت مشروطه با مطالعه دقیق متن کتاب و اطلاعاتی که از منابع دیگر دارید، نمودار زیر را کامل کنید.   مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 86 2- چه جریان‌هایی با چه …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس چهاردهم: ایران در دوران حکومت پهلوی

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 90 1- دلیل مخالفت گسترده آزادی‌خواهان با قرارداد 1919 چه بود؟ بر اساس این قرارداد انگلستان از همه جوانب بر ایران مسلط شده و به نوعی تحت سلطه انگلیس یا مستعمره انگلیس می‌شد.   مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 91 2- الف) علت کودتای 1299 …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس پانزدهم: انقلاب اسلامی ایران

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 98 1- هدف آمریکا از ایجاد تغییرات در امور اجتماعی و اقتصادی ایران چه بود؟ از بین بردن زمینه‌های قیام مردم علیه حکومت پهلوی 2- به نظر شما هدف شاه از برگزاری همه‌پرسی اصول شش‌گانه چه بود؟  هدف این بود که بگوید مردم با حکومت …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس شانزدهم: ایران در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 106 1- با مطالعه متن: الف) نمودار روند تأسیس حکومت جمهوری اسلامی را تکمیل کنید.   ب) با توجه به نمودار، نقش مردم را در تأسیس نظام جمهوری اسلامی توضیح دهید. مردم ایران برای اولین بار در طول تاریخ بدون دخالت بیگانگان با رای دادن …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس هفدهم: فرهنگ

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 114 1- فرهنگ چیست؟  مجموعه آداب و رسوم و عقاید یک جامعه که از نسلی به نسلی دیگر منتقل می‌شود. شما چه برداشتی از واژه فرهنگ دارید؟ به عهده دانش‌آموز   مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 117 4- فرض کنید کودکی از هر نوع ارتباط …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس هجدهم: هویت

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 122 2- در درس‌های قبل، با موضوع مهاجرت آشنا شدید. به نظر شما مهاجرت از جامعه‌ای به جامعه دیگر، در تغییر هویت اجتماعی افراد چه تأثیری می‌تواند داشته باشد؟ افراد با عضویت در گروه‌های مختلف اجتماعی و آشنا شدن با ارزش‌ها و اعتقادات و عقاید …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس نوزدهم: ارزش‌ها و کارکردهای خانواده

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 131 2- امروزه مؤسساتی چون مهدکودک‌ها و خانه‌های سالمندان، مراقبت از بعضی از اعضای خانواده را در دوره‌هایی از زندگی به عهده گرفته‌اند. به نظر شما مزایا و معایب مهدکودک‌ها و خانه‌های سالمندان چیست؟ چه دلیلی برای نظر خود دارید؟  مزایا خانه سالمندان: رسیدگی بهتر …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس بیستم: آرامش در خانواده

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 135 1- کاربرگه شماره (15) را انجام دهید. کاربرگه شماره (15) سازگاری والدین و فرزندان 1- الف) جدول زیر را کامل کنید. چند مورد از انتظارات مهمی را که والدین از شما و شما از والدین خود دارید، بنویسید. 2- ایلیا دوست دارد روزهای تعطیل …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس بیست و یکم: نهاد حکومت

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 141 1- با توجه به آنچه در سال‌های قبل درباره قوه مقننه، قضائیه و مجریه خوانده‌اید، چند مورد از مهمترین وظایف حکومت را که در صفحه قبل نوشته شده، انتخاب کنید و بگویید از وظایف کدام قوه است. رسیدگی به اختلافات و شکایت‌ها: قوه قضائیه …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس بیست و دوم: حقوق و تکالیف شهروندی

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 149 1- الف) با استفاده از قانون اساسی، توضیح اصول 7 و 20 را که درصفحات بعد نوشته نشده است، بنویسید. اصل 7: طبق دستور قرآن کریم (وَ امرهُم شوری بینَهُم وَ شاوِرهُم فی الامر) شوراها (مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس بیست و سوم: بهره‌وری چیست؟

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 156 1- گفت و گو و همفکری کنید. ب) به‌طور گروهی، فکر کنید و روشی را پیشنهاد کنید که در یکی از کارها یا فعالیت‌های مدرسه ،بازدهی را افزایش دهد و باعث استفاده صحیح از امکانات شود. برای مثال، با چه راهکاری می‌توان از تلف …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس بیست و چهارم: اقتصاد و بهره‌وری

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 162 1- به چند گروه تقسیم شوید. محصولی مانند نان را درنظر بگیرید. هرگروه یکی از مراحل را انتخاب کند: مرحله اول _ تولید (کشت گندم، برداشت گندم، تولید آرد، پختن نان) مرحله دوم _ توزیع یا فروش نان و مرحله سوم _ مصرف نان. …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم-درس اول:Personality

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس اول:Personality 1-گزینۀ صحیح را انتخاب کنید. •Choose the correct forms (جواب درست به بولد شده و به رنگ قرمز نشان داده شده است) 1. Kate isn’t/aren’t funny. 2. There is/are a car in the street. 3. There is/are fifteen benches in the class. 4. …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم – درس دوم:Travel

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم | درس دوم:Travel 1-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (جواب درست بولد و قرمز شده است) 1. My brother and I am/is/are checking the website. 2. The tourist am/is/are buying gifts. 3. The officer am/is/are checking the passports. 4. John and his wife am/is/are staying …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم-درس سوم:Festivals and Ceremonis

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس سوم:Festivals and ceremonies ۱-گزینه صحیح را انتخاب کنید. (پاسخ درست بولد شده و به رنگ قرمز نوشته شده است) 1. Jane is a teacher. She teach/teaches French. 2. Emily doesn’t set/sets the dinner table every night. 3. I read/reads Molavi’s poems in my free …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم-درس چهارم:Services

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس چهارم:Services 1- گزینۀ صحیح را انتخاب کنید. (جواب درست بولد و قرمز شده است) 1. A: Who /Why /Where do the children play football?     B: They play outside. 2. A: How /Who /Why does she take the bus?     B: Because …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم-درس پنجم:Media

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس پنجم:Media 1-جاهای خالی را با زمان «گذشته» افعال پر کنید. This Mehr my mother and I attended (attend) International Children Film Festival in Isfahan. This is a festival for children‛s movies. We watched (watch) many interesting movies there. One movie (be) was about an …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی نهم-درس ششم:Health and Injuries

حل تمرین کتاب کار انگلیسی نهم|درس ششم:Health and Injuries 1-پاسخ صحیح را انتخاب کنید. 1. What happened to Amir? □He breaks his leg. √He broke his leg. 2.Did you cut your finger yesterday? √Yes, I did. □Yes, I do. 3.What happened to Samira’s eyes? √She hurt them □She hurt it. …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن نهم-درس اول

جلسه اول از درس اول آموزش مفاهیم صفحه14 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. وحی کردیم،وصیت کردیم،متفرق نشوید،تشریع کرد،وصیت کرد ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 شرع وصی اوحینا وصینا لاتتفرقوا تشریع …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن نهم-درس دوم

جلسه اول از درس دوم آموزش مفاهیم صفحه23 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. زنده می کند،با برکت،می میراند،نزد،میان،ارسال کننده ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مبارک،مبارکة منذر …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن نهم|درس سوم

جلسه اول از درس سوم آموزش مفاهیم صفحه33 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. پاداش،یاران،جاودان،ترس،انجام می دادند،اندوهگین می شوند ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 اجل مسمی خوف یحزنون …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن نهم-درس چهارم

جلسه اول از درس چهارم آموزش مفاهیم صفحه43 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. روان است،بزرگ،لشکریان،رستگاری،رودها،زیر ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 سکینة جنود یدخل تجری تحت انهار فوز …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن نهم-درس پنجم

جلسه اول از درس پنجم آموزش مفاهیم صفحه52 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. استغفار می کنند،بودند،سحرها،نیازمند،ثروت ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 کانوا اسحار یستغفرون اموال سائل محروم بودند سحر …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن نهم-درس ششم

جلسه اول از درس ششم آموزش مفاهیم صفحه61 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. سجده می کند،ترازو،یاد داد،طغیان نکنید،سخن ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 علم بیان نجم یسجد …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن نهم-درس هفتم

جلسه اول از درس هفتم آموزش مفاهیم صفحه70 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. یاری می کند،پیامبران،فایده ها،قدرتمند،آهن ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 رسل بینات یقوم…بـِ حدید بأس …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن نهم-درس هشتم

جلسه اول از درس هشتم آموزش مفاهیم صفحه79 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. جهاد و تلاش می کنید،خانه ها،ایمان می آورید،نجات می دهد،گناهان ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن نهم-درس نهم

جلسه اول از درس نهم آموزش مفاهیم صفحه88 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. توکّل می کند،اندازه،قرار می دهد،محل خروج ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 یتق یجعل مخرج …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن نهم-درس دهم

جلسه اول از درس دهم آموزش مفاهیم صفحه97 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. به تأخیر می اندازد،هشدار ده،داخل شد به ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 انذر یأتی یؤخر دخل …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین قرآن نهم-درس یازدهم

جلسه اول از درس یازدهم آموزش مفاهیم صفحه106 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. زندگی،از چه،قرار ندادیم ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 عم(عن+ـما) کلا ثم لم نجعل مهاد …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل اول،درس اول:آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۴ خود ارزیابی ۱. چند نمونه از جلوه های زیبایی آفرینش و نعمت های خدا را در درس بیابید و بیان کنید . جواب۱: _خوشه ی طلایی انگور _دانه ی مثل یاقوت انار _ میوه دادن درختان _گل دادن ساقه های خار دار _ماه و …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل اول،درس دوم:عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۰ خود ارزیابی ۱. کدام بخش درس به روز رستاخیز اشاره دارد؟ جواب۱:” در وقت بهار بنگر و تفکر کن که زمین چگونه زنده شود و چون دیبای هفت رنگ گردد بلکه هزار رنگ شود.” ۲.عبارت “هر یکی را آنچه به کارباید، داد”را توضیح دهید. …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل دوم،درس سوم:مثل آیینه

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۷ خود ارزیابی ۱. نویسنده به چه نوع ارتباط هایی در دوران نوجوانی اشاره کرده است؟ جواب۱: علاوه بر رابطه با خود به  دوستی و پیوند  که وابسته به یک نیاز درونی برای رسیدن به خود شناسی اوست ۲.ویژگی های مشترک آینه و دوست را …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل دوم،درس چهارم:هم نشین

فارسی نهم ، صفحه ی ۳۳ خود ارزیابی ۱. در متن درس چه کسانی به عنوان مشاوران خوب معرفی شده اند؟ جواب۱:پدر و مادر ، معلمان دلسوز و مربیان با تجربه ۲. به نظر شما چرا سعدی پسرنوح را با سگ اصحاب کهف مقایسه کرده است ؟ جواب۲: منظور سعدی …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل آزاد،درس پنجم:درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۳۲ شماره ی ۹ ماندگار در آن زمان دوچرخه داشتم و در محلات میچرخیدم و بازیکنهای مستعد را میکردم و به ملوان دعوت می کردم از بهار۱۳۵۵ بازی دوستانه ای در روستای کولیور بندر انزلی برگزار شد که زادگاه پسر بچه ای پانزده ساله بود …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل سوم،درس ششم:آداب زندگانی

فارسی نهم ، صفحه ی ۵۰ خود ارزیابی ۱.هنگام سخن گفتن دیگران به چه نگاتی باید توجه کرد؟ جواب۱: زیاد حرف نزنیم. حرف دیگران را قطع نکنیم. سوالی که از دیگران پرسیده می شود را ما جواب ندهیم. اگر کسی در حال بیان مطلبی است و ما آن را میدانیم …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل سوم درس هفتم:پرتو امید

فارسی نهم ، صفحه ی ۵۶ خود ارزیابی ۱. چه چیزی پذیرش سختی ها را برای حافظ آسان کرده است؟ جواب۱: امید به آینده بهتر یکسان نبودن احوال روزگار وجود رهبر آگاه توکل به خدا دعا وخواندن قرآن ۲. انسان عاقل در برابر حوادث و مشکلات زندگی چگونه باید رفتار …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل سوم،درس هشتم:هم زیستی با مام میهن

فارسی نهم ، صفحه ی۶۲ خود ارزیابی ۱. چرا میهن را به مادر تشبیه می کنند؟ جواب۱:چون برای ما مثل مادر بی همتاست.بزرگ و عزیز است. همان طور که زندگی فرزند بسته به نادر است زندگی یک ملت نیز بدون وطن بی معناست ۲.به نظر شما منظور از دوسویه بودن …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل چهارم،درس نهم:راز موفقیت

فارسی نهم ، صفحه ی ۷۱ خود ارزیابی ۱. چرا هم کلاسی خواجه نصیر به او لقب کوه آهن داد؟ جواب۱: چون خستگی ناپذیر بود. ۲.ویژگی های اخلاقی ابوریحان و خواجه نصیر را مقایسه کنید . جواب۲: هر دو پشتکار فراوان داشتند.جویای علم در هر شرایطی بودند. هردو خواهان یادگیری …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل چهارم،درس دهم:آرشی دیگر

فارسی نهم ، صفحه ی ۷۹ خود ارزیابی  ۱. کدام قسمت از متن درس اشاره به شهید حسین فهمیده دارد؟ جواب۱: خون میان سنگر آزادگان جوشید مثل یک موج خروشان شد کودکی از دامن این موج بیرون جست از کمند آرزوها رست چشم در چشم دشمن بود دست او در …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل چهارم،درس یازدهم:زن پارسا

فارسی نهم ، صفحه ی ۸۵ خود ارزیابی ۱. چرا پدر رابعه شب تولد او دلتنگ خوابید؟ جواب۱: زیرا دخترش به دنیا آمده بود اما نه آن ها نه برایش لباسی داشتند که او را درآن بپیچند و نه توانسته بود برای چراغ روغن پیدا کند. ۲.چه عنوان های دیگری …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل پنجم،درس دوازدهم:پیام آور رحمت

فارسی نهم ، صفحه ی ۹۴ خود ارزیابی ۱.منظور از جمله ی “خداوند به دل ها و کردارتان می نگرد ” چیست؟ جواب۱: نیات مهم است نه ظاهر کارها و خدا به نیات و اصل عمل توجه می کند.   ۲.این درس را با درس پنجم(آداب زندگانی) مقایسه کنید و …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل پنجم،درس سیزدهم:آشنای غریبان

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۰۰ خود ارزیابی ۱. چرا شاعر می گوید فصل غریبی سر آمد ؟ جواب۱: چون مردم ایران عاشق امام رضا هستند و حرم ایشان دیگر تنها نیست چون مردم از هرجا که باشند برای زیارت ایشان به حرم می روند. ۲.در شعر دوم برای میلاد …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل پنجم،درس چهاردهم:پیدای پنهان

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۰۸ خودارزیابی  ۱.پاسخ شخص گمراه به مفضل چه بود؟ جواب۱:اگر از شاگردان جعفر بن محمد هستی باید بدانی که او زیاده ازین سخنان ما را شنیده و با متانت جواب گفته است،لذا توهم شایسته با ما سخن بگو ۲.این درس را با درس اول (آفرینش …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل آزاد،درس پانزدهم:درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۱۲ خواجه شمس الدین محمد شیرازی متخلص به حافظ غزلسرای بزرگ ایرانی و از بزرگان شعر و ادب پارسی است .او در قرن هشتم یعنی نزدیک به هفتصد سال پیش در شیراز متولد شد. به سرعت علوم و فنون را از استادان زمان خویش قرار …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل ششم،درس شانزدهم:آرزو

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۲۱ خود ارزیابی ۱. چرا شاعر می گوید انسان باید دشمن هم داشته باشد؟ جواب۱: چون دوستان معمولادسعی می کنند هم را تایید کنندوگاها این مساله ممکن است که خیلی از نقص ها پنهان بمانداما دشمنان نکاتی را یادآوری می کنند که اگر غرور کاذبی …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین فارسی نهم-فصل ششم،درس هفدهم:شازده کوچولو

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۳۲ خودارزیابی ۱.خلبان چگونه با شازده کوچولو آشنا شد؟ جواب۱:در شب اول، وقتی خلبان روی شن ها در فاصله ی هزار کیلومتری آبادی خوابیده بود وقت طلوع خورشید صدای نازک وعجیبی اورا از خواب بیدار کرد وچشمش به آدمک عجیب وغریبی افتاد که با وقار …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس اول:مواد و نقش آن ها در زندگی

حل تمرین علوم نهم|درس اول:مواد و نقش آن ها در زندگی جمع آوری اطلاعات صفحه 2 ٔ  با مراجعه به منابع معتبر درباره چگونگی به کارگیری فلزهای مختلف از زمان کشف تاکنون اطلاعاتی را جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید. طلا در گذشته برای ضرب سکه و واحد …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس دوم:رفتار اتم ها با یکدیگر

حل تمرین علوم نهم|درس دوم:رفتار اتم ها با یکدیگر آزمایش کنید صفحه 15 هدف تهیهٔ بلور وسایل و مواد لازم بشر، نخ، گیرهٔ فلزی، سدیم کلرید، کات کبود، شکر، آب مقطر، عینک، دستکش روش اجرا الف)سه بشر 100 میلی لیتری بردارید و درون هر کدام 20 میلی لیتر آب مقطر داغ بریزید. …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس سوم:به دنبال محیطی بهتر برای زندگی

حل تمرین علوم نهم|درس سوم:به دنبال محیطی بهتر برای زندگی گفت و گو کنید صفحه 26 باز شدن زود هنگام شکوفه های درختان در زمستان یکی از تبعات بر هم خوردن چرخه های طبیعی است. درباره این رویداد و عوامل مؤثر بر آن و نتایج احتمالی آن در کلاس گفت …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس چهارم:حرکت چیست؟

حل تمرین علوم نهم|درس چهارم:حرکت چیست؟ فعالیت صفحه 41 مسافت و جابه جایی هر دو از جنس طول اند و برحسب متر(m) اندازه گیری می شوند، ولی می توانیم آنها را برحسب واحدهای بزر گتر یا کوچک تر طول نیز بیان کنیم. الف)مسافت طی شده در شکل 3 را برحسب …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس پنجم:نیرو

حل تمرین علوم نهم|درس پنجم:نیرو فعالیت صفحه 53 دانش آموزان در شکل های زیر جسمی که در ابتدا ساکن است، را هل می دهند. اثر اعمال این نیروها را در هر شکل توضیح دهید(سطح زمین را صاف و صیقلی فرض کنید تا بتوانید از نیروی  N اصطکاک صرف نظر کنید). …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس ششم:زمین ساخت ورقه ای

حل تمرین علوم نهم|درس ششم:زمین ساخت ورقه ای فعالیت صفحه ۶۴ ۱-نقشه قاره های جهان را بر روی یونولیت یا مقوا رسم کنید. 2ــ شکل هندسی قاره ها را برش بزنید. 3ــ قاره ها را مانند جورچین در کنار هم قرار دهید و به سؤالات زیر پاسخ دهید. الف) آیا …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم- درس هفتم:آثاری از گذشته زمین

حل تمرین علوم نهم| درس هفتم:آثاری از گذشته زمین جمع آوری اطلاعات صفحه ۷۴ علل انقراض دایناسورها، شرایط محیط ‌زیست و زمان حیات آنها اطلاعات جمع آوری درباره کنید و نتیجه را به صورت روزنامه دیواری، ارائه نمایید. 66 میلیون سال پیش جرم آسمانی به اسم “چیکشلوب” به زمین برخورد …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس هشتم:فشار و آثار آن

حل تمرین علوم نهم|درس هشتم:فشار و آثار آن خود را بیازمایید صفحه 86 برای تحمل وزن یک ساختمان، دیوارهای آن را روی پایه های بتونی، می سازند. در شکل زیر، دو نوع پایهٔ متفاوت که معماران در این مورد به کار می برند، نشان داده شده است. الف) اگر سطح …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس فصل نهم:ماشین ها

حل تمرین علوم نهم|درس فصل نهم:ماشین ها فکرکنید صفحه 96 شکل 2 تصویر تعدادی از ماشین هایی را که روزانه با آنها سروکار داریم نشان می دهد.در مورد ورودی و خروجی این ماشین ها در زندگی و تبدیل انرژی در آنها گفت وگو کنید. قایق  پارو زدن (ورودی) حرکت قایق …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس دهم:نگاهی به فضا

حل تمرین علوم نهم|درس دهم:نگاهی به فضا فکرکنید صفحه 111 وجود خورشید در زندگی ما اهمیت زیادی دارد. چند مورد از آنها را بیان کنید. رشد گیاهان که نقش حیاتی در تغذیه ما دارند.(به طور مستقیم از خوردن گیاهان و غیر مستقیم خوردن جانورانی که گیاهان غذای آن هاست) گرما …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس یازدهم:گوناگونی جانداران

حل تمرین علوم نهم|درس یازدهم:گوناگونی جانداران فعالیت صفحه 123 با در نظر گرفتن صفت های ظاهری، جانوران زیر را طبقه بندی و کلید دوراهی برای شناسایی آنها طراحی کنید. پاسخ سوال می تواند متفاوت باشد زیرا می توان آن هارا براساس بال دار بودن یا نبودن،تعداد پا، سختی یا نرمی …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس دوازدهم:دنیای گیاهان

حل تمرین علوم نهم|درس دوازدهم:دنیای گیاهان فعالیت صفحه 132 مشاهده ای برای نشان دادنِ حرکت آب در طول ساقه طراحی کنید. می توان چندین گل رز سفید را تهیه کرد. سپس گلدانی را پر از آب کرده و در آن مقداری رنگ غذا بریزیم و هم بزنیم. سپس انتهای ساقه …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم-درس سیزدهم:جانوران بی مهره

حل تمرین علوم نهم|درس سیزدهم:جانوران بی مهره فعالیت صفحه 143 با توجه به آنچه دربارهٔ اسفنج آموختید، طرح ساده ای از بدن اسفنج را رسم کنید و با توجه به آن چگونگی تغذیه و تنفس و دفع مواد زائد آن را توضیح دهید.     اسفنج گردش بیرونی آب دارد …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم- درس چهاردهم:جانوران مهره دار

حل تمرین علوم نهم|درس چهاردهم:جانوران مهره دار گفت و گوکنید صفحه 152 دربارهٔ دوكی بودن بدن ماهی، لغزنده بودن سطح بدن و قرار گرفتن بخشی از هر پولک جلویی روی پولک عقبی، با همدیگر، گفت وگو كنید و برای هر كدام از این ویژگی ها، دلیلی بیان كنید. دوکی بودن …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم نهم – درس پانزدهم:باهم زیستن

حل تمرین علوم نهم | درس پانزدهم:باهم زیستن خود رابیازمایید صفحه ۱۶۵ این زنجیره، یکی از زنجیره های غذایی شکل 1 است: گیاه ⇐ملخ ⇐عنکبوت شما زنجیره های دیگر این شکل را رسم کنید. گیاه⇐پروانه⇐عنکبوت گیاه⇐موش⇐مار/عقاب/روباه گیاه⇐موش⇐مار⇐عقاب گیاه⇐خرگوش⇐روباه/شیر گیاه⇐گوزن⇐شیر فکر کنید صفحه ۱۶۵ الف)آیا می توانیم بگوییم همه شبکه های …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی نهم-درس اول

حل تمرین عربی نهم|درس اول الدرس الاول أهَْلاً وَ سَهْلاً صفحه 13 يَبْتَدِئُ الْعامُ الدِّراسيُّ الْجَديدُ. يَذْهَبُ الطُّلّبُ وَ الطّالِباتُ إِلَی الْمَدرَسَةِ بِفَرَحٍ؛ هُمْ يَحْمِلونَ حَقائِبَهُم وَ يَمْشونَ عَلیَ الرَّصيفِ وَ یعَبرُونَ مَمَرَّ المُْشاةِ للِْعُبورِ الْمِنِ؛ اَلشَّوارِعُ مَمْلوءَةٌ بِالْبَنينَ وَ الْبَناتِ. يَبْتَدِئُ فَصْلُ الدِّراسَةِ وَ الْقِراءَةِ وَ الْکِتابَةِ وَ فَصلُ …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی نهم – درس چهارم

حل تمرین عربی نهم | درس چهارم الدرس الرابع اَلصَّبرُ مِفتاحُ الْفَرَجِ صفحه 51 وَقَعَتْ هٰذِہِ الْحِکايَةُ قَبْلَ سَنَواتٍ بَعيدَةٍ في أَحَدِ الْبِلادِ. این حکایت سالها پیش  در یکی از کشور ها اتفاق افتاده است. ذَهَبَ اثْناعَشَرَ طالِباً مِنْ طُلّابِ الْجامِعَةِ مَعَ أُستاذِهِم إلیٰ سَفْرَةٍ عِلْميَّةٍ لِتَهيِئَةِ أَبْحاثٍ عَنِ الْسَْماكِ؛ …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرين عربي نهم-درس پنجم

«حل تمرين عربي نهم|درس پنجم» الدرس الخامس الرَّجاءُ  صفحه 63 کانَتْ مَجْموعَةٌ مِنَ الْحَيَواناتِ في غابَةٍ: أَسَدٌ وَ ثَعْلَبٌ وَ ذِئْبٌ وَ غَزالَةٌ وَ کَلْبٌ وَ … مجموعه ای از حیوانات در جنگل هستند : شیر،روباه،گرگ،آهو،سگ و .. في يَومٍ مِنَ الَْيّامِ جاءَ سِتَّةُ صَيّادينَ وَ حَفَروا حُفرَةً عَميقَةً؛ ثُمَّ …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی نهم-درس ششم

حل تمرین عربی نهم|درس ششم الدرس السادس تَغْییرُ الْحَیاةِ صفحه 77 و 78 اِبتَدَأَ الْعامُ الدِّراسيُّ الْجَديدُ وَ ذَهَبَ تَلاميذُ الْقَريَةِ إِلَی الْمَدرَسَةِ. کانَتِ الْقَریَةُ صَغیرَةً وَ جَمیلَةً. سال تحصیلی جدید شروع شد و دانش آموزان روستا به مدرسه رفتند.آن روستا کوچک  زیبا بود. دَخَلَتِ الْمُدَرِّسَةُ فِي الصَّفِّ الرّابِعِ. کانَ …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی نهم-درس هفتم

حل تمرین عربی نهم|درس هفتم الدرس السابع ثَمَرَةُ الْجِدِّ صفحه 89 و 90 کانَ إديسون فِي السّابِعَةِ مِنْ عُمرِەِ، عِندَما عَجَزَتْ أُسَْر تُهُ عَنْ دَفْعِ نَفَقاتِ دِراسَتهِِ؛ فَطَرَدَەُ مُديرُ مَدرَسَتِهِ مِنَ الْمَدرَسَةِ وَ قالَ عَنهُ: ادیسون در سن 7 سالگی از عمرش بود ، هنگامی که خانواده اش از پرداخت …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی-درس هشتم

حل تمرین عربی|درس هشتم الدرس الثامن حِوارٌ بَینَ الزّائِرِ وَ سائِقِ سَیّارَةِ الُْجْرَةِ صفحه 100 اَلسَّلامُ عَلَيکُم . سلام بر شما عَلَيکُمُ السَّلامُ؛ أَينَ تَذْهَبونَ؟ سلام بر شما ، کجا می روید ؟ نَذهْبَُ إلیٰ مُتْحَفِ مکََّة الْمُکَرَّمَةِ . به موزه مکه مکرمه می رویم؟ أَهلاً وَ سَهلاً بِکُم. تَفَضَّلوا. …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی نهم-درس نهم

حل تمرین عربی نهم|درس نهم الدرس التاسع نُصوصٌ حَولَ الصِّحَّةِ صفحه 114 متن هایی در مورد بهداشت أَفضَلُ الَْلوانِ: بَعضُ النّاسِ يَظُنّونَ بِأَنَّ الَْلوانَ لِلتَّلوينِ أَوْ لِلرَّسْمِ أَوْ لِلتَّزيينِ فَقَط. بهترین رنگ ها: بعضی از مردم گمان می کنند که رنگ ها فقط برای رنگ آمیزی ، نقاشی و یا …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین عربی نهم-درس دهم

حل تمرین عربی نهم|درس دهم الدرس العاشر رِسالَةُ الشَّهیدِ سُلَیماني صفحه 127 و 128 نامه ی شهید سلیمانی کَتَبَ الشَّهيدُ الْحاجّ قاسِم سُلَيماني رِسالَةً لِصاحِبِ الْمَنزِلِ الَّذِي اسْتَخدَمَهُ كَمَقَرٍّ لَهُ  خِلالَ عَمَليّاتِ تَحريرِ «الْبوكَمال» في سوريَّة، يَظهَرُ فيها تَواضُعُهُ وَ الْتِزامُهُ بِالْحَقِّ. شهید حاج قاسم سلیمانی نامه ای به صاحب …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس اول: تو را چگونه بشناسم؟

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 11 1- صفت‌هایی را که در این شعر به خدا نسبت داده شده است، بیان کنید. ملک، پاک، خدا، راهنما، حکیم، عظیم، کریم، رحیم، نماینده فضل، سزاوار ثنا، بری از رنج و گداز، بری از درد و نیاز، بری از بیم و امید، بری …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس دوم: در پناه ایمان

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 24 آیه زیر را بخوانید و باتوجه به معنای آن یکی دیگر از آثار ایمان به خدا را بیان کنید. ایمان به خدا رستگاری دنیا و آخرت را در پی دارد.   پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 27 با توجه به این حدیث، …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس سوم: راهنمایان الهی

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 35 به نظر شما، ما به عنوان یک مسلمان چگونه می‌توانیم در گفتار، رفتار و پوشش خود، تسلیم امر خدا باشیم. درباره این موضوع با هم‌کلاسی‌هایتان گفت و گو کنید. خداوند در قرآن کریم درباره طرز پوشش و رفتار و گفتار انسان‌ها بسیار سخن …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس چهارم: خورشید پنهان

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 46 به نظر شما در دوران ظهور امام زمان، چه تغییراتی در اخلاق مردم، ارتباط کشورهای مختلف با یکدیگر، پیشرفت‌های علمی و وضعیت اقتصادی جامعه رخ خواهد داد؟ در اخلاق: بیش‌تر مردم باتقوا و مقیّد به اصول و احکام دین خواهند بود. در ارتباط: …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس پنجم: رهبری در دوران غیبت

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 56 با توجه به اینکه بیش از هزار سال است که امام زمان _عجّل الله تعالی فرجه الشّریف_ در غیبت به سر میبرند، آیا می‌توانیم بگوییم که انسان‌ها در تمام این مدت هیچ نیازی به هدایت و رهبری نداشته‌اند؟ نه خیر تکلیف مردم در …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس ششم: وضو، غسل و تیمم

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 66 با توجه به حدیث پیامبر (ص) چند مورد از آثار وضو را بیان کنید. افزایش عمر کسی که با وضو می‌خوابد بسترش تا صبح برای او مسجد خواهد بود و خوابش نماز   پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 68 الف) با ذکر …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس هفتم: احکام نماز

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 76 با توجه به شعر زیر، بگویید که سعدی در این شعر چه چیز را شرط آدمیت دانسته است؟ ستایش و منزه دانستن خداوند.   پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 78 و 79 در هر یک از موارد زیر آیا نماز نمازگزار، صحیح …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس هشتم: همدلی و همراهی

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 83 به نظر شما چگونه ممکن است که دوست انسان از یک سو به عنوان برترین اندوخته و سرمایه معرفی شود و از سوی دیگر به عنوان پاره‌ای از آتش؟ دوست اگر خوب باشد و انسان را به راه راست هدایت کند به عنوان …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس نهم: انقلاب اسلامی ایران

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 100 به نظر شما ابرقدرت‌هایی که سال‌ها به استثمار ملت‌های محروم پرداخته‌اند، آیا حاضرند به راحتی از ثروت‌های این کشورها چشم‌پوشی کنند؟ نه خیر، آن‌ها هیچوقت دست از ثروت کشورها نمی‌کشند آنها چه برنامه‌هایی برای ادامه غارتگری در کشور ما دارند؟ هدف آن‌ها این …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس دهم: مسئولیت همگانی

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 109 به نظر شما آیا هر یک از دلایل بالا می‌تواند برای تذکر ندادن به دیگران قابل پذیرش باشد؟ چرا؟ خیر، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. چرا که این نگرش باعث خواهد شد که مردم نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت شوند و …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس یازدهم: انفاق

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 119 به نظر شما علت این اختلاف چیست؟ چرا این وضع در جهان به وجود آمده است؟ جمع شدن ثروت‌های جهان در دست عده‌ای کم بی عدالتی نقص‌های موجود در قوانین اقتصادی   پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 121 در روایت‌هایی که زمان …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس دوازدهم: جهاد

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 134 در آیه بالا خداوند جهاد را به یک داد و ستد تشبیه کرده است. به نظر شما در این داد و ستد، خریدار کیست؟ فروشندگان چه کسانی‌اند؟ چه  کالایی معامله شده است؟ بهای این کالا چیست؟ خریدار خداوند مهربان و فروشندگان مومنان هستند. …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!