دسته‌بندی نشده

آموزش دانلود و نصب نرم افزار گام به گام پایه هفتم

ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

دانلود نرم افزار ریاضی هفتم

ادامه مطلب
علم و دانش

علت آبی بودن رنگ آسمان چیست؟

ادامه مطلب
علم و دانش

اندازه استاندارد زمین فوتبال چقدر است؟

ادامه مطلب
علم و دانش

آتش چیست؟از مثلث آتش چه میدانید؟

ادامه مطلب
علم و دانش

دانستنیهای جالب در مورد آب

ادامه مطلب
نرم افزار 1400 بش داش

ادامه مطلب
نرم افزار 1400 بش داش

معرفی شبکه های اجتماعی

ادامه مطلب
نرم افزار 1400 بش داش

معرفی کلاس آنلاین

ادامه مطلب
نرم افزار 1400 بش داش

کلیپ

ادامه مطلب
نرم افزار 1400 بش داش

مدرسه ریاضی

ادامه مطلب
نرم افزار 1400 بش داش

علم و دانش و سبک زندگی

ادامه مطلب
نرم افزار 1400 بش داش

نرم افزار دهم

ادامه مطلب
نرم افزار 1400 بش داش

نرم افزار یازدهم

ادامه مطلب
نرم افزار 1400 بش داش

نرم افزار دوازدهم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس اول: من حق دارم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس دوم: من مسئول هستم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس سوم: چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس چهارم: قانون گذاری

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس پنجم: همدلی و همیاری در حوادث

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس ششم: بیمه و مقابله با حوادث

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس هفتم: تولید و توزیع

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس هشتم: مصرف

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس نهم: من کجا زندگی می‌کنم؟

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس دهم: ایران، خانه ما

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس یازدهم: تنوع آب و هوای ایران

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس دوازدهم: حفاظت از زیستگاه‌های ایران

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس سیزدهم: جمعیت ایران

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس چهاردهم: منابع آب و خاک

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس پانزدهم: گردشگری چیست؟

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس شانزدهم: جاذبه‌های گردشگری ایران

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس هفدهم: میراث فرهنگی و تاریخ

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس هجدهم: قدیمی‌ترین سکونت‌گاه‌های ایران

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس نوزدهم: آریایی ها و تشکیل حکومت‌های قدرتمند درایران

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس بیستم: امپراتوری‌های ایران باستان چگونه کشور را اداره می‌کردند؟

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس بیست و یکم: اوضاع اجتماعی ایران باستان

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس بیست و دوم: اوضاع اقتصادی در ایران باستان

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس بیست و سوم: عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس بیست و چهارم: دانش و هنر در ایران باستان

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین کتابکار انگلیسی هفتم-درس اول: my name

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم-درس دوم:My classmates

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم-درس سوم:My age

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم-درس چهارم:My Family

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم-درس پنجم:My Appearance

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین کتاب کارانگلیسی هفتم-درس ششم: My House

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم-درس هفتم: My Address

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین قرآن هفتم-درس اول

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین قرآن هفتم-درس دوم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین قرآن هفتم-درس سوم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین قرآن هفتم-درس چهارم

ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

جواب تمرین قرآن هفتم-درس پنجم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین قرآن هفتم-درس ششم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین قرآن هفتم-درس هفتم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین قرآن هفتم-درس هشتم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین قرآن هفتم-درس نهم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین قرآن هفتم-درس دهم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین قرآن هفتم-درس یازدهم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین قرآن هفتم-درس دوازدهم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل اول،درس اول:زنگ آفرینش

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل اول،درس دوم:چشمه ی معرفت

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل دوم،درس سوم:نسل آینده ساز

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل دوم،درس چهارم:زیبایی شکفتن

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل آزاد،درس پنجم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل سوم،درس ششم:قلب کوچکم را به چه کسی بدهم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل سوم،درس هفتم:علم زندگانی

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل سوم،درس هشتم:زندگی همین لحظه هاست

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل چهارم،درس نهم:نصیحت امام

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل چهارم،درس دهم:کلاس ادبیات

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل چهارم،درس یازدهم:عهدوپیمان

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل پنجم،درس دوازدهم:خدمات متقابل اسلام و ایران

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل پنجم،درس سیزدهم:اسوه ی نیکو

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل پنجم،درس چهاردهم:امام خمینی

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل آزاد،درس پانزدهم:درس آزاد

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل ششم،درس شانزدهم:آدم آهنی و شاپرک

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل ششم،درس هفدهم:ما می توانیم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین علوم هفتم-بخش اول ،درس یک:تفکر و تجربه

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین علوم هفتم-بخش اول،درس دوم:اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین علوم هفتم-بخش دوم،درس سوم: اتم ها؛الفبای مواد

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین علوم هفتم-بخش دوم،فصل چهارم:مواد پیرامون ما

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین علوم هفتم-بخش سوم،درس پنجم:از معدن تا خانه

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین علوم هفتم-بخش سوم ، درس ششم:سفر آب روی زمین

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمربن علوم هفتم-بخش سوم،درس هفتم:سفرآب درون زمین

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین علوم هفتم-بخش چهارم،درس هشتم:انرژی و تبدیل های آن

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین علوم هفتم-بخش چهارم،فصل نهم:منابع انرژِی

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین علوم هفتم-بخش چهارم،درس دهم:گرما و بهینه سازی مصرف

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین علوم هفتم-بخش پنجم،درس یازدهم:یاخته و اجزای آن

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین علوم هفتم-بخش پنجم،درس دوازدهم:سفره سلامت

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین علوم چهارم-بخش پنجم،درس سیزدهم:سفرغذا

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین علوم هفتم-بخش پنجم ، درس چهاردهم :گردش مواد

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین علوم هفتم-بخش پنجم،درس پانزدهم:تبادل با محیط

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرين عربی هفتم-درس اول:قيمَةُ الِعْلمِ،نورُ الْكَلام و كَنزُ الْكُنوزِ

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین عربی هفتم- درس دوم، بخش اول

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین عربی هفتم-درس دوم،بخش دوم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین عربی هفتم-درس دوم،بخش سوم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین عربی هفتم-درس دوم،بخش چهارم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین عربی هفتم-درس دوم،بخش پنجم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین عربی هفتم-درس سوم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین عربی هفتم- درس چهارم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین عربی هفتم-درس پنجم

ادامه مطلب
پایه هفتم

جواب تمرین عربی هفتم-درس ششم

ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!