پایه ششمحل تمرین ششم نگارش

جواب تمرین نگارش ششم-درس اول:معرفت آفریدگار

نگارش ششم صفحه10

1-با توجه به متن درس،کلمه های مرتبط با هر واژه را بنویسید. 

آفریدگار: خلق-خالق-نعمت-مخلوق-خداوندگار-خدا-کردگار

بهار: باد-مرغزار-ربیع-لاله زار-گل-برگ-بلبل-قمری-درختان

2-با توجه به متن درس،جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید.

اندیشه کردن در کار خالق و مخلوق موجب روشنایی دل می گردد.

باد بهاری از طرف مرغزار وزیدن گرفت.

هر برگی از درختان نشانه ای از معرفت کردگار است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه11

3-نوع جمله های زیر را مشخّص کنید.

جمله نشانه ی نگارشی نوع جمله
زیر درخت را نگاه کن . امری
برای سربلندی میهن عزیزمان چه کارهایی باید انجام دهیم ؟ پرسشی
امروز بهترین دوستم جان مرا نجات داد . خبری
خدایا تو معرکه ای ! عاطفی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه12

1-با کلمات زیر،متنی مناسب در چند سطر بنویسید.

بهار،سوسن،نرگس،لاله زار،بید،بلبل

آغازی دوباره!حیاتی مجدد! بهار با همه ی زیبایی هایش بار دیگر از راه رسیده و عطر دل انگیز گل های سوسن و نرگس در اطراف کلبه پیچیده است. صدای بلبل نغمه خوان نوید روزهای خوشی را می دهد.سرخی لاله زار،نغمه گوش نواز نسیم بهاری،صدای خروش جوی و سرسبزی بید کنارش چه تصویر محشری ساخته اند! کاش این صحنه ها تمام نشدنی بود.

2-داستان زیر را تا یک بند،ادامه دهید.

امروز شاخه ی دیگری از درخت توت شکست و بر زمین افتاد. درخت توت،آهی کشید و به درخت بید در آن سوی باغ،که کودکان،کاری به کارش نداشتند،خیره شد.کمی به فکر فرو رفت و زیر لب با خود گفت:«شاید بهای پربار بودن همین است.شاید اگر من هم میوه ای نداشتم حال و روزم این گونه نبود. شاید اگر  به دیگران اجازه استفاده از میوه هایم را نمی دادم اکنون همه چیز خوب بود.شاید هم این زخم و ضعف نتیجه آن است که زیبایی و دارایی ام را سخاوتمندانه در اختیار دیگران گذاشتم. بدون اگر مثل آن بید فقط به فکر خودم بودم هیچ کدام از این اتفاق ها نمی افتاد. خودم کردم که لعنت بر خودم باد» 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه13

1-بهـار و زیبایی های آن را با کلامی زیبا توصیف کنید.در متن خود از یک یا دو بیت شـعر که
در مورد فصل بهار سروده شده است،استفاده کنید. 

طبیعت عطرآگین و خوش رنگ بهار،نغمه و آواز پرندگان،جوش و خروش چشمه ها و رودها،گرمای دل انگیز آفتاب همه و همه ارمغانی است از خدای مهربان.

هنرمندی خداوند در فصل بهار جلوه گر می شود.گویی به واقع قلمی در دست گرفته و همه جا را با دستان هنرمندش رنگ زده است.

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است               دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود           هر که فکرت نکند نقش بُوَد بر دیوار

به راستی برای انسان عاقل چه چه بلبلان خوش خطّ و خال در دامن صحرا،شکفتن غنچه های کوچک و درشت،جوانه زدن دانه ها و سر بر آوردنشان از زیر خاک، جوشش چشمه ها و خروش رودها، باد و باران های ملایم و لطیف و هوای مطبوع و دل انگیز همه نشانی از عظمت و بزرگی خداوند کریم است.

عقل از درک این همه لطف و بزرگی و زبان از وصف توانایی و علم خداوند قاصر و عاجز است.

حد من نیست ثنایت گُفتن                گوهر شکر عطایت سُفتن

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه14

3-ضرب المثل«شکر نعمت،نعمتت افزون کند» را در یک بند توضیح دهید.

خداوند بزرگ نعمت های مختلفی را به ما عطا کرده است.تندرستی،والدین،هوش،دوستان خوب و… از جمله بارزترین این نعمت ها هستند.یکی از راه هایی که منجر به افزایش کمّیت و کیفیت این نعمت ها می شود،شکرگزاری بابت آن ها است در حقیقت شکرگزاری نعمت ها به نوعی یک تیر و دو نشان زدن است؛هم دِین و حق خود را نسبت به خدای بزرگ عطا می کنیم،هم با نشان دادن قناعت و خشنودیمان نسبت به داشتن این نعمت ها، خدای خود را نیز خشنود می سازیم و همین دلیلی می شود برای افزایش نعمت.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!