پایه هفتمحل تمرین هفتم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس بیستم: امپراتوری‌های ایران باستان چگونه کشور را اداره می‌کردند؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 124

1- به تصویر مهر سلطنتی داریوش توجه کنید و بگویید به نظر شما چرا اسم داریوش روی این مهر، به سه نوع خط حک شده است؟

به دلیل وسعت قلمرو هخامنشیان که اقوامی با خط و زبان‌های مختلف را شامل می‌شد سه نوع خط رایج بود.

2- متن بالا را بخوانید و چند مورد از ویژگی‌های حکومت در ایران باستان را بنویسید.

شیوه حکومت پادشاهی بود، حکومت موروثی بود، قدرت مطلق شاهان در اموری مثل امور اداری، مذهبی و نظامی، شاهان حکومت خود را از جانب اهورامزدا می‌دانستند.

3- نظر و رأی مردم در حکومت‌های ایران باستان چه جایگاه و اهمیتی داشت؟

در بیش‌تر حکومت‌های ایران باستان، بیش‌تر تصمیمات توسط پادشاه گرفته می‌شد و به حرف مردم گوش نمی‌دادند ولی در بعضی شهرها مردم با شعارهایی حرف خود را به گوش مسئولین می‌رساندند که باعث جلب توجه می‌شد.

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 125

4- بعضی از منشیان و دبیران به چند زبان و خط آشنایی داشتند. چرا؟

به دلیل وسیع بودن حکومت هخامنشیان و وجود چندین تمدن با خط و زبان متفاوت منشیان و دبیران مجبور بودند به چند زبان مسلط باشند.

5- حدس بزنید: چشم و گوش‌های شاه چه موضوعاتی را به شاه خبر می‌دادند؟

از فعالیت‌های شورشگران و انقلابیونی که می‌خواستند علیه شاه قیام یا شورش کنند خبر می‌دادند.

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 126

6- به نقشۀ قلمرو ایران در زمان هخامنشیان و ساسانیان توجه کنید .

الف) قلمرو کدام حکومت وسیع‌تر بوده است؟

هخامنشیان

ب) دور شهرهایی که در آن زمان پایتخت بوده‌اند، خط بکشید.

هگمتانه و تخت جمشید

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 128

7- گفت ‌و گو کنید: چرا در آن زمان جنگ‌های بزرگی بین حکومت‌ها در می‌گرفت؟ هدف از لشکرکشی‌ها چه بود؟

برای لشکرکشی و توسعه قلمرو و افزایش قدرت

به نظر شما هدف از جنگ‌ها و لشکرکشی‌ها در جهان امروز چیست؟

توسعه قلمرو و استفاده از ذخایر و مالیات آن کشور برای ثروتمند شدن

8- با کمک معلم خود تحقیق کنید که چه کشورهایی در 50 سال گذشته ،بیشترین جنگ‌ها را در جهان به راه انداختند و میلیون‌ها انسان بی‌گناه را به هلاکت رسانده‌اند؟

آمریکا، انگلیس، عربستان، شوروی

9- پرس ‌و جو کنید جنگ یا عملیات پارتیزانی چه نوع جنگی است و چرا به این نام مشهور است. نتیجه را به کلاس بیاورید.

پارتیزان یا چریک عضوی از یک گروه مسلح کوچک است که با استفاده از تاکتیک‌های جنگ‌های نامنظم به مبارزه با یک نیروی اشغالگر خارجی می‌پردازد. غیرنظامیانی که در زمان جنگ جهانی دوم در کشورهای اشغال شده توسط آلمان نازی به مبارزه با اشغالگران می‌پرداختند، نمونه از پارتیزان‌ها به‌شمار می‌روند. 

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 129

10- به نظر شما کدام یک از ابتکارات نظامی ایران باستان جالب‌تر است؟ چرا؟

اختراع ارابۀ داس دار بود به دلیل اینکه در هر سمت خود به شمشیرهای تیز و کاردهای داس مانند مجهز بود و هنگام حرکت از دو طرف، هر چیزی را بر سر راه اسب ها تکه تکه می کرد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!