پایه هفتمحل تمرین هفتم پیام های آسمان

جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم- درس چهاردهم: کمال هم نشین

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 143

با توجه به شعر بگویید دوستان و هم نشینان چگونه بر یکدیگر می‌گذارند؟

رفتار و اخلاق همنشین در انسان اثر می‌گذارد اگر همنشین خوب باشد تاثیر مثبت و اگر بد باشد تاثیر منفی می‌گذارد به همین دلیل انتخاب همنشین بسیار مهم است به طوری که در احادیث بسیار به آن تاکید شده است.

 

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 145

به نظر شما چرا اهل نماز بودن تا این حد در انتخاب دوست مهم دانسته شده است؟ درباره این موضوع در کلاس گفت و گو کنید.

چون کسی که به خواسته خدا توجه نکند و سر به سوی خدا فرود نیاورد به خواسته‌های ما هم توجهی نمی‌کند.

 

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 146

بر اساس روایت فوق، افراد بدقول و پیمان شکن، چگونه دوستان خود را از دست می‌دهند؟

با بدقولی دوست خود را ناراحت می‌کنند و باعث می‌شوند که دوستانشان به آن‌ها اعتماد نکنند و دوستی آن‌ها پایدار نماند.

 

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 148

1- کدام دو ویژگی است که اگر در کسی نبود باید از او پرهیز کرد؟

  • رعایت اوقات نماز
  • کمک و نیکی به همنوعان هنگام سختی و راهی

2- راست گویی چه تاثیری بر اعمال انسان دارد؟

از دیدگاه امام صادق (ع): کسی که زبانش راستگو باشد اعمالش نیز پاک خواهد شد.

3- یکی از ویژگی‌های مومنان که آنان را رستگار می‌سازد چیست؟

از دیدگاه خداوند: به راستی که مومنان رستگار شدند، کسانی که آنان امانت‌ها و پیمان خویش را رعایت می‌کنند.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!