پایه نهمحل تمرین نهم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس هفتم: جمعیت جهان

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 45

1- با استفاده از نقشه پراکندگی جمعیت، ابتدا نوع تراکم جمعیت (زیاد یا کم) را در مکان‌های زیر مشخص کنید و سپس با توجه به دانسته‌های خود از سال گذشته، علت این نوع تراکم را در هر کشور بنویسید.

بنگلادش (زیاد) : به علت بارش کافی و وجود آب و حاک مناسب برای کشاورزی

ژاپن (زیاد) : به علت بارش کافی و صنعتی بودن کشور

لیبی و چاد (کم) : به علت آب و خاک مناسب و کمبود مواد معدنی

سیبری (کم) : به علت نبود امکانات کشاورزی و یخی بودن سرزمین

آلمان (زیاد) : صنعت پیشرفته و آب و هوای معتدل

استرالیا (کم) : وسعت زیاد بیابان‌ها

کانادا (کم) : سردی هوا در مناطق شمالی و نزدیکی به قطب

2- پرس و جو کنید پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان به ترتیب از رتبه اول تا هفتم کدام کشورها هستند و چقدر جمعیت دارند؟ 

رتبه نام کشور جمعیت رتبه  نام کشور جمعیت
1 چین 1373440000 5 برزیل 200400694
2 هند 1264440000 6 پاکستان 186011000
3 آمریکا 321415000 7 نیجریه 173600000
4 اندونزی 249900363

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 46

3- همفکری کنید و به طور گروهی، جدولی با دو ستون رسم کنید:

الف) فهرستی از عواملی را که موجب می‌شود یک مکان مهاجرپذیر باشد، در یک ستون بنویسید.

ب) فهرستی از عواملی را که موجب می‌شود یک مکان مهاجرفرست باشد در ستون دیگر بنویسید. 

عوامل مهاجرپذیری عوامل مهاجرفرستی
 ثروت، احساس آرامش و امکان پیشرفت، آب و هوای خوب،   بهداشت بالا، مسکن مناسب، خاک مناسب و…  فقر، بیماری، جنگ، قحطی، خشکسالی، خاک بد، وضعیت   نابسامان مسکن و…

 

4- آیا افرادی را می‌شناسید که خود یا خانواده‌شان از شهر یا روستای دیگری به شهر یا روستای شما مهاجرت کرده باشند؟ درباره دلایل مهاجرت آن‌ها (چه در مبدأ و چه در مقصد) پرس و جو کنید.

نبود امکان ادامه تحصیل، وجود دانشگاه‌های سطح بالا در برخی شهرها، نبود شغل مناسب، عدم وجود امکانات رفاهی و تفریحی و درمانی و ….

5- فکر می‌کنید کاهش شدید و ناگهانی جمعیت در برخی مناطقی که نام برده شد، چه تأثیری بر اقتصاد و جامعه آن منطقه در
سال‌های بعد از آن داشته‌است؟ 

نیروی انسانی به عنوان مهمترین عامل در رشد و پیشرفت اقتصادی یک جامعه است از این رو با مهاجرت و یا کشتار که باعث کاهش جمعیت می‌شود نیروی متخصص کم و ظرفیت تولیدی آن شهر یا کشور کاهش یافته و اقتصاد فلج می‌شود.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!