پایه نهمحل تمرین نهم فارسی

جواب تمرین فارسی نهم-فصل چهارم،درس یازدهم:زن پارسا

فارسی نهم ، صفحه ی ۸۵

خود ارزیابی

۱. چرا پدر رابعه شب تولد او دلتنگ خوابید؟

جواب۱: زیرا دخترش به دنیا آمده بود اما نه آن ها نه برایش لباسی داشتند که او را درآن بپیچند و نه توانسته بود برای چراغ روغن پیدا کند.

۲.چه عنوان های دیگری می توان برای این درس انتخاب کرد؟

جواب۲: رابعه ، زن پاکدامن ، زن متوکل و…

۳.مهم ترین ویژگی اخلاقی رابعه چه بود؟

جواب۳:فروتنی، توکل به خدا و شکر گذاری او ، پارسایی و پاکدامنی، راضی به رضای خدا بودن

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی نهم ، صفحه ی ۸۶

گفت وگو

۱.درباره ی نمونه هایی از فداکاری زنان ایرانی در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس گفت و گو کنید.

جواب۱: ما نمونه های بسیاری از فداکاری زنان در دوران انقلاب و همین طور دوران جنگ داریم مثل زهرا حسینی راوی کتاب دا ، سیده طاهره هاشمی شهید ۱۴ساله، نرگس حیدر پور و بسیاری زنان که در پشت جبهه های نبرد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم برای رزمندگان در تدارک بودند.

۲.درباره ی یکی از زنان بزرگ شاهنامه فردوسی تحقیق کنید.

جواب۲: گرد آفرید ، دختر گژدهم از پهلوانان دژ سپید است. در شاهنامه دختر جنگاوری است که وقتی سهراب به ایران لشکر کشید وی با لباس مبدل مردانه در میدان حاضرشد.وی نماینده ی زنان مبارز و دلیر وشجاع ایرانی است که نمونه های آن را فراوان دیده ایم و میبینیم. گرد آفرید چندین صفت خاص و برجسته را باهم دارد  از یک سو زنیست پاکدامن که دچار وسوسه نمی شود واز سوی دیگر ماننددبک سردار بزرگ شجاع و دلیر است. دارای عقل ومنطق قوی و آزاده است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی نهم ، صفحه ی ۸۷

نوشتن

۱. هریک از واژگان زیر با کدام نشانه ی جمع به کار نمی روند.

          واژه             ها               ات                 ان      

  • مخلوق        ✔              ✔                 ❌
  • طرار             ✔            ❌                 ✔
  • ظالم            ✔            ❌                  ✔
  • نظر             ✔             ✔                  ❌
  • غریب          ✔             ❌                  ✔

۲. با توجه به متن درس واژه ی “دوست” در جمله ی زیر به چه اشاره دارد؟

“اگر یک دوست خفته است ،دوست دیگر بیدار است”

جواب۲: “دوست” اول رابعه و “دوست”دوم خداوند

۳.درجاهای خالی جمله های مناسب بنویسید.

۱.او شعری سرود. ⬅️ ماضی استمراری⬅️ ۲.اوشعری می سرود.                                                         

⬇️

ماضی مستمر(دوم شخص مفرد)                         

 ⬇️

۳. داشتی می سرودی ⬅️ فعل از مصدر خواندن⬅️ ۴.تو

داشتی شعری می خواندی

⬇️

ماضی ساده (سوم شخص مفرد) از مصدر سرودن

⬇️

او شعری سرود.

  [divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی نهم ، صفحه ی ۹۰

فرصتی برای اندیشیدن

۱.چرا خرمشهر نماد هشت سال مقاومت،معرفی شده است؟

جواب ۱:چون مردم خرمشهر با ساده ترین سلاح ها و با جان ومال و ناموس خود از شهر دفاع کردند.

۲.دریافت شما ار جمله ی زیر چیست؟

“حیات حقیقی مردان خدا ققنوس وار از میان خاکستر نخل های نیم سوخته،سر بر آورد.”                     

جواب ۲: مردان خدا (شهیدان)هیچ وقت از بین نمی روند وتا ابد جاویدند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!