پایه هفتمحل تمرین هفتم علوم

جواب تمرین علوم هفتم-بخش پنجم،درس یازدهم:یاخته و اجزای آن

حل تمرین علوم هفتم|بخش پنجم،درس یازدهم:یاخته و اجزای آن

فعالیت صفحه 93

با میکروسکوپی که در مدرسه دارید، روپوست برگ بعضی گیاهان، پوستهٔ داخلی و خارجی پیاز را مشاهده، و شکل یاخته های آنها را رسم کنید.

 

پوست پیاز زیر میکروسکوپ:

 

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 94

به شکل های زیر نگاه کنید. دربارهٔ شباهت های آنها در گروه خود گفت وگو کنید.

 

همه آن ها دارای سه بخش هسته،سیتوپلاسم و غشا می باشد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو کنید صفحه 95

دربارهٔ عبارت زیر در گروه خود گفت وگو کنید.
یاخته های ماهیچه ای با یاخته های عصبی کاملاً متفاوت اند.

نمی توان گفت یاخته ها کاملاً با هم تفاوت دارند زیرا تمام آن ها در سه چیز  مشترک هستند : هسته، سیتوپلاسم، غشا

اما یاخته ها براساس کارشان شکل های متفاوت و اجزای متفاوتی دارند به عنوان مثال سلول های ماهیچه ای که برای انقباض تشکیل شده اند شکل دوکی و کشیده دارند و سلول های عصبی که برای ارسال پیام ساخته شده اند شکل دراز و نازک دارند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 95

در یک فعّالیت گروهی و با مراجعه به اینترنت در مورد بزر گترین یاخته ها تحقیق، و نتیجه را به کلاس گزارش کنید.

بزرگترین یاخته ها مربوط به تخم پرندگان و خزندگان می باشد . تخم آن ها که از بدن مادر بیرون می آید یک یاخته بسیار بزرگ است و برای این که مدت طولانی بدون گرفتن غذا از اطراف  ،بیرون از بدن مادر، زنده بمانند دارای ذخیرۀ بسیار زیاد از غذا است.

بزرگترین سلول ها در بدن یک زن تخمک است که دارای مواد ذخیره شده ی زیادی است تا کودک در هنگام بارداری از ان تغذیه کند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 97

با توجه به شکل صفحهٔ قبل، بخش های یک کارخانه را با یاخته مقایسه، و جدول زیر را کامل کنید.

بخش های یاخته ای بخش های کارخانه فرآیند
غشا درها و دروازه های کارخانه ورود و خروج مواد
راکیزه(میتوکندری) منبع انرژی (موتورخانه) تولید انرژی
رناتن(ریبوزوم) بخش مخلوط و پخت تولید مواد
دستگاه گلژی بخش بسته بندی و توزیع بسته بندی و پخش
هسته بخش مدیریت تنظیم و مدیریت
واکوئول انبار ذخیره کردن

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

آزمایش کنید صفحه 97

وسایل و مواد: گیاه خزه، سیب زمینی، میکروسکوپ، تیغه و تیغک، چوب بستنی، آبی متیل،لوگول
روش آزمایش
١- برگ خزه را روی تیغه قرار دهید و زیر میکروسکوپ مشاهده کنید. لکه های سبز رنگ در یاخته ها همان سبزدیسه (کلروپلاست ها ١) هستند که بدون رنگ آمیزی مشاهده می شوند.
2- همانند سال گذشته نمونه ای از یاخته های پوششی دهان را تهیه کنید و روی نمونه چند قطره آبی متیل یا لوگول بریزید. پس از چند دقیقه نمونه را زیر میکروسکوپ مشاهده کنید و سه بخش اصلی یاخته یعنی غشا، هسته و میان یاخته (سیتوپلاسم) را در آن تشخیص دهید.

٣- سیب زمینی را دو قسمت کنید و لبهٔ کارد را روی آن بکشید. مایع روی لبهٔ کارد را روی تیغهٔ شیشه ای منتقل و مقداری لوگول به آن اضافه کنید. پس از چند دقیقه با میکروسکوپ آن را مشاهده کنید. لکه های تیره رنگ، پلاست های ذخیره ای هستند.
چه ماده ای در آنها ذخیره شده است؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

نشاسته. زیرا محلول لوگول محلول شناسنده ی نشاسته است و اگر روی بخشی که نشاسته دارد بریزیم ان قسمت تیره می شود.
4- شکل آنچه را که در هر مرحله دیدید، رسم کنید. در مورد آنها با گروه خود مشورت کنید.

مایع سیب زمینی زیر میکروسکوپ پلاست های دارای نشاسته هستند.

 

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 98

با توجه به شکل بالا جدول را کامل کنید.

مشخصه یاخته گیاهی یاخته جانوری
سبزدیسه (کلروپلاست) دارد ندارد
دیوارۀ یاخته دارد ندارد
راکیزه (میتوکندری) دارد دارد
کریچه(واکوئول مرکزی) دارد ندارد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!