حل تمرین پنجم علوم

جواب تمرین علوم پنجم – درس اول: زنگ علوم

جواب تمرین علوم پنجم – درس اول: زنگ علوم    صفحه 3 3-یکی از فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مدّت زمانی را که طول می کشد تا فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید.  توجّه: (هر آزمایش را 3 بار …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس دوم:مادّه تغییر می کند!

جواب تمرین علوم پنجم-مادّه تغییر می کند! کاوشگری صفحه ی 9 5-تغییرهایی را که در طول این فعّالیت در مواد ایجاد کرده اید، در جدول زیر بنویسید. نام مادّه کارهایی که انجام شده است تغییر های ایجاد شده در شکل اندازه بو رنگ کاغذ بریدن √ √ x x چوب …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم – درس سوم : رنگین کمان

جواب تمرین علوم پنجم – درس سوم : رنگین کمان فعالیت صفحه 18 3-رنگین کمانی را که تشکیل می شود،نقّاشی کنید و رنگ های آن را با رنگین کمان صفحه ی پیش مقایسه کنید. رنگین کمان خیلی کم رنگی ایجاد می شود که همان رنگ های رنگین کمان صفحه ی …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس چهارم:برگی از تاریخ زمین

«جواب تمرین علوم پنجم-درس چهارم:برگی از تاریخ زمین»   کاوشگری صفحه 27 3 – با دقّت به کف دست خود و اثر آن روی گِل نگاه کنید؛ چه چیزی مشاهده می کنید؟ خط و خطوط روی دست روی گل هم مشاهده می شود. 4 – این بار، با ذرّه بین …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس پنجم:حرکت بدن

«جواب تمرین علوم پنجم-درس پنجم:حرکت بدن» پرسش های متن صفحه 36 بازو و ساعد دست خود را لمس کنید؛ چه چیز هایی را زیر پوستتان حس می کنید؟ گوشت و استخوان وقتی ساعدتان را خم می کنید، ماهیچه های روی بازو و پشت آن چه تغییری می کنند؟ ماهیچه های …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس ششم:چه خبر؟(2)

جواب تمرین علوم پنجم-درس ششم:چه خبر؟(2) پرسش متن صفحه 54 ما بوها و مزه های مختلف را چگونه احساس می کنیم؟ با استفاده از بینی و زبانمان فعالیت صفحه 54 1-یک تکّه ی کوچک نان را روی زبان خود بگذارید. آیا مزه ای را احساس می کنید؟خیر 2- نان را …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس هشتم:کار ها آسان می شود(1)

جواب تمرین علوم پنجم-درس هشتم:کار ها آسان می شود(1) پرسش متن صفحه 64  فراز و نوید سوار الّاکلنگ هستند. فراز دوست دارد با نوید، که از او سنگین تر است، بازی کند امّا مثل اینکه مشکلی وجود دارد. آنها نمی توانند به راحتی با هم بازی کنند. برای حلّ مشکل …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس نهم:کارها آسان می شود(2)

«جواب تمرین علوم پنجم-درس نهم:کارها آسان می شود(2)» گفت و گو صفحه 70 برای ساختن یک ساختمان از چه وسایل و ابزاری استفاده می شود؟ از وسایلی مانند بیل و کلنگ ،وسایل حمل و نقل(فرغون)و.. با استفاده از هر وسیله چه کاری انجام می گیرد؟ به عنوان مثال با استفاده …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس دهم:خاک با ارزش

جواب تمرین علوم پنجم– درس دهم:خاک با ارزش فعالیت صفحه 80 4-پیش بینی کنید که کدام سنگ ها تغییر می کنند. سنگ هایی که استحکام کمتری دارند. 5- در قوطی را باز کنید و مشاهدات خود را بیان کنید. دسته ای از سنگ ها خرد شده ولی بقیه به همان شکل …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس یازدهم:بکارید و بخورید!

جواب تمرین علوم پنجم-درس یازدهم:بکارید و بخورید!   کاوشگری صفحه 92 قسمت اول روز / شماره ی گلدان 1 (با آبیاری) 2 (بدون آبیاری) اوّل گیاه سالم و شاداب است. گیاه سالم و شاداب است. سوم گیاه سالم و شاداب است. برگ ها کمی بی حال شده اند. پنجم گیاه …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم-درس دوازدهم:از ریشه تا برگ

جواب تمرین علوم پنجم-درس دوازدهم:از ریشه تا برگ کاوشگری صفحه 101   5-وقتی دانه ها جوانه زدند، آنها را با ذرّه بین مشاهده کنید؛ چه می بینید؟ جوانه ها رشد کردند و تارهای بسیار ریزی روی ریشه روییده از دانه قرار دارند. 7 -درِ ظرف شماره ی 2 را ببندید …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم| صفحه 3

حل تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم    صفحه 3 3-یکی از فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مدّت زمانی را که طول می کشد تا فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید.  توجّه: (هر آزمایش را 3 بار …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم|کاوشگری صفحه 5

کاوشگری صفحه 5 1-مشخص کنید: چه چیزی را باید تغییر داد؟ طول بال فرفره چه چیزی را باید اندازه گرفت؟ زمان رسیدن فرفره به زمین چه چیزهایی را نباید تغییر داد؟ طول ذم فرفره ، جنس کاغذ ، ارتفاعی که فرفره را از آن رها میکنیم، پهنای بال فرفره  

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم|ادامه ی کاوشگری و فکرکنید صفحه 6

ادامه ی کاوشگری صفحه 6 3-فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مدّت زمانی را که طول می کشد تا هر فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. (توجّه: هرآزمایش را 3 بار تکرار کنید.) شماره ی آزمایش مدت زمانی که طول …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|مادّه تغییر می کند!|کاوشگری صفحه ی 9

حل تمرین علوم پنجم|مادّه تغییر می کند! کاوشگری صفحه ی 9 5-تغییرهایی را که در طول این فعّالیت در مواد ایجاد کرده اید، در جدول زیر بنویسید. نام مادّه کارهایی که انجام شده است تغییر های ایجاد شده در شکل اندازه بو رنگ کاغذ بریدن √ √ x x چوب …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|مادّه تغییر می کند!|فکرکنید وفعالیت صفحه 10

فکرکنید صفحه 10 آیا در ساختن بادبادک جنس موادّی را هم که به کار بردید، تغییر کرد؟ خیر تنها شکل و اندازه بادبادک تغییر کرد و هیچ تغییری در مواد به کار رفته اعمال نشد.   فعالیت صفحه 10 در کدام تغییر، شکل و اندازه ی مادّه عوض می شود؟ …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|مادّه تغییر می کند!|فعالیت صفحه 11

فعالیت صفحه 11 4-حالا رنگ، مزه، بو و شکل تخم مرغ ها را با هم مقایسه کنید. تخم مرغ خام: رنگ سفیده آن شفاف و رنگ زرده به شدت نارنجی رنگ است. هردو زرده و سفیده به شکل مایع هستند . تخم مرغ آب پز: سفیده و زرده هردو سفت …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|مادّه تغییر می کند!|فکرکنید و فعالیت صفحه 12

فکرکنید صفحه 12 1-وقتی چوب کبریت می سوزد، چه تغییری می کند؟ رنگ آن مشکی شده و دارای بو می شود. 2-وقتی آب یخ می زند، مایع به جامد تبدیل می شود. وقتی آب بخار می شود،مایع به گاز(بخارآب ) تبدیل می شود.اینها چه نوع تغییرهایی هستند؟ تغییر فیزیکی   …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|مادّه تغییر می کند!|فعالیت و گفت و گو صفحه 13

فعالیت صفحه 13 5-مشاهده های خود را بنویسید.  بو و رنگ مخلوط تغییر کرده و همچنین اندکی گاز تولید شده است. فعّالیت بالا را به دقّت بررسی کنید. در کدام مرحله تغییر فیزیکی و در کدام مرحله تغییر شیمیایی رخ داده است؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که تغیر …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|مادّه تغییر می کند!|جمع آوری اطلاعات و گفت و گو صقحه 14

جمع آوری اطلاعات صقحه 14 وسایل آهنی در هوای مرطوب سریع تر زنگ می زنند یا در هوای خشک؟ در هوای مرطوب زیرا وجود اکسیژن و آب از عوامل زنگ زدن و ایجاد تغییر شیمیایی در اهن است. هرچه محلی که آهن را قرار می دهیم مرطوب تر باشد ، …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|مادّه تغییر می کند!|جمع آوری اطلاعات صفحه 15

جمع آوری اطلاعات صفحه 15 فهرستی از تغییرهای محیط اطراف خود تهیه کنید و آنها را در جدول زیر بنویسید. تغییر با دخالت انسان بدون دخالت انسان سیل √ خشک شدن آب رودخانه √ قطع  درختان جنگل √ باریدن باران √ کمبود آب √

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|مادّه تغییر می کند!|گفت و گو و فعالیت صفحه 16

گفت و گو صفحه 16 در گروه خود، یکی از دخالت های انسان در طبیعت را انتخاب کنید و در باره ی مفید یا مضر بودن آن گفت وگو کنید. نتیجه ی این گفت و گو را به کلاس گزارش دهید. به عنوان مثال ساختن سد بر روی رودها! علت …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس سوم : رنگین کمان|فعالیت صفحه 18

حل تمرین علوم پنجم | درس سوم : رنگین کمان فعالیت صفحه 18 3-رنگین کمانی را که تشکیل می شود،نقّاشی کنید و رنگ های آن را با رنگین کمان صفحه ی پیش مقایسه کنید. رنگین کمان خیلی کم رنگی ایجاد می شود که همان رنگ های رنگین کمان صفحه ی …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس سوم : رنگین کمان|فعالیت صفحه 20

فعالیت صفحه 20 3-همین فعّالیت را به جای لوله ی خودکار با منشور انجام دهید. نتیجه ی این دو آزمایش را با هم مقایسه کنید. هم با منشور و هم با لوله ی خودکار رنگ های رنگین کمان را نشان می دهند. 4 این بار در یک اتاق تاریک، به …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس سوم : رنگین کمان|کاوشگری و فعالیت صفحه ی 21

کاوشگری صفحه ی 21 از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟ وقتی در حالت دوم لیوان را پر آب می کنیم ، نوشته ها درشت تر دیده می شوند. و همچنین وقتی از ذره بین استفاده می کنیم از دو بخش قبل بزرگتر دیده می شوند.   فعالیت صفحه …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس سوم : رنگین کمان|فعالیت صفحه 22

فعالیت صفحه 22 در این آزمایش، تصویر شعله ی شمع با شعله ی اصلی شمع چه تفاوتی دارد؟ تصویر شعله ی اصلی کم رنگ تر از شعله ی اصلی است همچنین به شکل وارونه ی شمع اصلی می باشد. 4- با جابه جا کردن شمع یا صفحه ی کاغذ، آزمایش …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس سوم : رنگین کمان|کاوشگری و جمع آوری اطلاعات صفحه 23

کاوشگری صفحه 23 3-از بدنه ی لیوان به نقّاشی خود نگاه کنید؛ چه می بینید؟ شکل ها را با اندازه اصلی خود میبینیم. 4-بدون آنکه لیوان را جابه جا کنید، درون آن آب بریزید. 5-دوباره از بدنه ی لیوان به نقّاشی های خود نگاه کنید؛ چه مشاهده می کنید؟ می …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین|کاوشگری صفحه 27

«حل تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین»   کاوشگری صفحه 27 3 – با دقّت به کف دست خود و اثر آن روی گِل نگاه کنید؛ چه چیزی مشاهده می کنید؟ خط و خطوط روی دست روی گل هم مشاهده می شود. 4 – این بار، با ذرّه بین …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین|فکرکنید و گفت و گو صفحه 29

فکرکنید صفحه 29 در گذشته های خیلی دور، خزندگان بزرگی به نام دایناسورها روی زمین زندگی می کردند. این جانوران در حدود 65 میلیون سال پیش از بین رفتند. تصویر روبه رو، اثر پای یک دایناسور را نشان می دهد. این اثر در معدن زغال سنگ کرمان یافت شده است؛ …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین|کاوشگری صفحه 31

کاوشگری صفحه 31 لایه های خاک بقایای موجودات زنده وجود دارد-وجود ندارد شکل بقایای موجودات زنده بالا وجود ندارد – وسط وجود دارد استخوان های ریز پایین وجود دارد استخوان های درشت

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین|گفت و گو صفحه 32

گفت و گو صفحه 32 شکل زیر نمونه ای از لایه های رسوبی زمین را نشان می دهد. 1- در این تصویر، چند لایه می بینید؟ آنها را شماره گذاری کنید.  8 لایه 2 -در کدام لایه یا لایه ها، باقی مانده ی جانداری دیده نمی شود؟  لایه های شماره …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین|گفت و گو و فکرکنید صفحه ی 33

گفت و گو صفحه ی 33 در این تصویر ها مراحل تشکیل فسیل را می بینید. درباره ی چگونگی تشکیل این فسیل ها در گروه خود گفت وگو کنید. این فسیل ها در آب تشکیل شده و نحوه تشکیل آن ها این گونه است که جاندار می میرد و در …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین|فکرکنید و جمع آوری اطلاعات صفحه  34

فکرکنید صفحه  34 در شکل زیر، ردّ پای چند جانور نشان داده شده است. آنها را به دقّت بررسی کنید و پس از گفت وگو درباره ی پرسش های زیر، به آنها جواب دهید.   در این شکل، چند نوع ردّ پا وجود دارد؟  4 نوع چند ردّپای پرنده را …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن|پرسش های متن صفحه 36

«حل تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن» پرسش های متن صفحه 36 بازو و ساعد دست خود را لمس کنید؛ چه چیز هایی را زیر پوستتان حس می کنید؟ گوشت و استخوان وقتی ساعدتان را خم می کنید، ماهیچه های روی بازو و پشت آن چه تغییری می کنند؟ ماهیچه های …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن|کاوشگری و پرسش متن صفحه 37

کاوشگری صفحه 37 کشیدن نخ مقّوای زرد چگونه حرکت می کند؟ قرمز مقوای زرد به مقوای سفید نزدیک می شود و به سمت بالا حرکت می کند و جمع می شود. آبی مقوای زرد از مقوای سفید دور می شود.   پرسش متن صفحه ی 37 شکل های روبه رو، …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن|گفت و گو و فکرکنید صفحه 38

گفت و گو صفحه 38 شکل ماهیچه ها را با مدلی که ساخته اید، مقایسه کنید. 1 -کدام مقوّا استخوان بازو وکدام مقوّا استخوان های ساعد را نشان می دهد؟ مقوا سفید ، استخوان بازو و مقوا زرد ، استخوان ساعد است. 2- نخ قرمز نشان دهنده ی کدام ماهیچه …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن|فکرکنید و پرسش های  متن صفحه ی 39

فکرکنید صفحه ی 39 کدام ماهیچه های زیر با اراده ی ما کار می کنند؟ «ماهیچه های قلب،معده،دست و پا و صورت» ماهیچه های دست و پا و صورت   پرسش های  متن صفحه ی 39 آیا استخوان ها شکل یکسانی دارند؟ خیر در شکل ها و اندازه های متفاوت …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن|فکرکنید و گفت و گو کنید صفحه 40

فکرکنید صفحه 40 3 -مرحله ی یک و دو را برای هر پنج انگشتتان انجام دهید. اکنون سعی کنید انگشتان خود را به حرکت درآورید و کاری انجام دهید. آیا می توانید انگشتان دستتان را مانند قبل حرکت دهید؟ خیر نمی توانیم.   گفت و گو کنید صفحه ی 40 …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن|جمع آوری اطلاعات و گفت و گو صفحه ی 42 

جمع آوری اطلاعات صفحه ی 42  برای اینکه استخوان آسیب دیده درست جوش بخورد و ترمیم شود، چه باید کرد؟ نباید آن را تکان داد و  باید آتل یا گچ بگیریم تا ثابت بماند و به طور صحیح جوش بخورد. همین طور غذاهای سالم ، مفید  و مقوی مثل  لبنیات …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن|گفت و گو صفحه ی 44

گفت و گو صفحه ی 44 همان طور که دیدید برای اینکه بتوانید ساعد خود را خم کنید، ماهیچه ی روی بازویتان باید کوتاه شود. شکل روبه رو را به دقتّ نگاه کنید و توضیح دهید که وقتی تصمیم می گیرید ساعد خود را خم کنید، دستور کوتاه شدن چگونه …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1)|فعالیت صفحه 46

حل تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1) فعالیت صفحه 46 1- چشم خود را در آینه مشاهده کنید. چه رنگ هایی دارد؟ سفید و مشکی و قهوه ای ( بخش قهوه ای برای افراد مختلف تفاوت دارد) 2 -در شکل روبه رو تصویر مدل کامل کره ی …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1)|گفت و گو وآزمایش کنید صفحه ی 47

گفت و گو صفحه ی 47 عنبیه ی چشم شما چه رنگی است؟ در کلاس شما عنبیه ی چشم بچّه های دیگر چه رنگی است؟ (به عهده ی دانش آموز) عنبیه بخش رنگین چشم است و دانش آموزان با نگاه کردن به چشم خود در آینه می توانند تشخیص دهند …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1)|پرسش متن وفعالیت صفحه ی 48

پرسش متن صفحه ی 48 عدسی عینک به زهرا چه کمکی می کند؟  عدسی عینک به زهرا کمک می کند تا به درستی ببیند و اشکالات عدسی چشم خودش را برطرف می کند.   فعالیت صفحه 48 (برعهده دانش آموز)

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1)|پرسش متن  صفحه ی 49

پرسش متن  صفحه ی 49 ما با انجام دادن کدام کارها می توانیم از چشم های خود مراقبت کنیم؟ در آقتاب حتما عینک بزنیم . هنگام مطالعه صاف بنشینیم تا هم  ستون فقراتمان آسیب نبیند هم چشمانمان دچار مشکل نشود. همچنین در هنگام کار در آزمایشگاه حتما عینک ایمنی بزنیم …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1)|جمع آوری اطلاعات وفعالیت صفحه ی 50

جمع آوری اطلاعات صفحه ی 50 درباره ی کارهای دیگری که برای مراقبت از چشم هایمان باید انجام بدهیم، گزارشی تهیه کنید و آن را به کلاس ارائه دهید. به عنوان مثال : استفاده ی بیش از حد از گوشی و لپ تاپ نداشته باشیم. به موقع بخوابیم. هنگام تماشای …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1)|پرسش متن صفحه ی 51

پرسش متن صفحه ی 51 پرده ی گوش در انتهای مجرای شنوایی قرار دارد. پشت پرده ی گوش چه چیز هایی می بینید؟ طبق شکل صفحه ی 51 می توان استخوان های کوچک ، بخش حلزونی ، عصب شنوایی و استخوان های جمجمه را مشاهده کرد.

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1)|جمع آوری اطلاعات صفحه ی 52

جمع آوری اطلاعات صفحه ی 52 سمعک به افراد کم شنوا چه کمکی می کند؟ سمعک وسیله ای الکترونیکی است که درون و یا پشت گوش قرار می گیرد و شنیدن را برای افراد کم شنوا راحت تر می کند. نحوه کارکرد سمعک این گونه است که میکروفون صداهای اطراف …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2)|پرسش متن و فعالیت صفحه 54

حل تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2) پرسش متن صفحه 54 ما بوها و مزه های مختلف را چگونه احساس می کنیم؟ با استفاده از بینی و زبانمان   فعالیت صفحه 54 1-یک تکّه ی کوچک نان را روی زبان خود بگذارید. آیا مزه ای را احساس می کنید؟خیر 2- نان …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2)|آزمایش کنید و گفت و گو کنید صفحه 57

آزمایش کنید صفحه 57 شماره ی ظرف آیا مزه  را درست تشخیص داده است؟ بینی بسته بینی باز درست نادرست درست نادرست 1 √ √ 2 √ √ 3 √ √ 4 √ √ از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟ در کدام حالت راحت تر می توانیم مزه …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2)|پرسش متن و گفت و گو صفحه 58

پرسش متن صفحه 58 وقتی گلی را می بوییم، درون بینی مان چه اتّفاقی می افتد؟ ذره های بودار به گیرنده های بویایی می چسبند. بوی موادّ گوناگون را چگونه احساس می کنیم؟ ذره های بودار به گیرنده های بودار می چسبند و با تحریک آن ها ما بو هارا …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2)|پاسخ پرسش و گفت و گو صفحه 59

پاسخ پرسش صفحه 59 به پشت و کف دست خود نگاه کنید؛ چه چیزهایی مشاهده می کنید؟ از پوست پوشیده شده است.   گفت و گو صفحه 59 1- چرا پوست ما چرب می شود؟ به دلیل وجود غده هاب چربی در زیر پوست که در شکل صفحه 59 کتاب …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2)|فکرکنید و جمع آوری اطلاعات صفحه ی 62

فکرکنید صفحه ی 62 افراد نابینا به کمک خطّ بِرِیل می توانند بخوانند. چرا این افراد برای خواندن از سرانگشتان خود استفاده می کنند؟ همانطور که در کاوشگری صفحه 61 خوندیم ، گیرنده های حس در نوک انگشتان بیشتر هستند و حساس تر می باشند در نتیجه افراد نابینا برای …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس هشتم:کار ها آسان می شود(1)|پرسش متن و کاوشگری صفحه 64 

حل تمرین علوم پنجم|درس هشتم:کار ها آسان می شود(1) پرسش متن صفحه 64  فراز و نوید سوار الّاکلنگ هستند. فراز دوست دارد با نوید، که از او سنگین تر است، بازی کند امّا مثل اینکه مشکلی وجود دارد. آنها نمی توانند به راحتی با هم بازی کنند. برای حلّ مشکل …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس هشتم:کار ها آسان می شود(1)|کاوشگری صفحه 65

کاوشگری صفحه 65 نوید و فراز در فاصله ای یکسان از تکیه گاه نشسته باشند، در صورتی که محلّ نشستن نوید تغییر نکند، چگونه می توانند به بازی ادامه دهند؟ مراحل پژوهش گروه خود را به طور کامل یادداشت کنید و گزارش دهید. آن هنگام فراز که جرم کمتری دارد …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس هشتم:کار ها آسان می شود(1)|کاوشگری صفحه 66

کاوشگری صفحه 66 لیوان سمت راست لیوان سمت چپ فاصله تا تکیه گاه به سانتی متر تعداد گیره ها فاصله تا تکیه گاه به سانتی متر تعداد گیره ها 15 4 15 4 30 4 15 8 60 4 15 16 5-دریکی از لیوان ها تعداد گیره ها را دو …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس هشتم:کار ها آسان می شود(1)|فعالیت و گفت و گو صفحه 67

فعالیت صفحه 67 چگونه می توانید با اهرمی که دارید، جرم جسم هایی مانند مدادتراش و پاک کن را اندازه گیری کنید؟ 1- لیوان ها را در فاصله ی مساوی از تکیه گاه قرار دهید. 2- در یکی از لیوان ها یک مدادتراش بگذارید. در لیوان دیگر آن قدر گیره …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس هشتم:کار ها آسان می شود(1)|فعالیت صفحه 68 

فعالیت صفحه 68  ابزارهای گوناگون مانند شکل بالا را به کلاس بیاورید و با آنها کار کنید. محلّ تکیه گاه (•)، محلّ جسم(•) و محلّ نیرو  (•)را در هر ابزار مشخّص کنید. این اهرم ها را در سه گروه مانند جدول زیر طبقه بندی کنید. به نظر شما، فرغون و …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)|گفت و گو و پرسش متن صفحه 70

«حل تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)» گفت و گو صفحه 70 برای ساختن یک ساختمان از چه وسایل و ابزاری استفاده می شود؟ از وسایلی مانند بیل و کلنگ ،وسایل حمل و نقل(فرغون)و.. با استفاده از هر وسیله چه کاری انجام می گیرد؟ به عنوان مثال با استفاده …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)|کاوشگری صفحه 71

کاوشگری صفحه 71 نحوه ی حرکت کتاب ها طول کش به سانتی متر بار اوّل بار دوم بار سوم به طور عمودی 60 56 63 روی سطح شیب دار 45 43 48 طول کش را در دو حالتِ حرکت با هم مقایسه کنید و به پرسش ها پاسخ دهید: الف) …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)|فکرکنید و پرسش متن صفحه 73

فکرکنید صفحه 73 در هر تصویر، سطح شیب دار چگونه به آسان شدن کارها کمک می کند؟   سطح شیب دار برای راحت تر شدن عبور معلولین ، نردبان برای راحت تر شدن دسترسی به مکان هایی با ارتفاع بلند ، سقف شیب دار خانه برای جمع نشدن باران در …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)|مقایسه کنید صفحه 74

مقایسه کنید صفحه 74 1- یک سیب را بردارید و با کارد به آن نیرو وارد کنید تا بریده شود. 2- یک سیب دیگر را بردارید و با دسته ی قاشق به آن نیرو وارد کنید تا بریده شود. 3- بریدن سیب را در این دو حالت با هم مقایسه …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)|فکرکنید صفحه ی 75

فکرکنید صفحه ی 75 به شکل روبه رو توجّه کنید و توضیح دهید که با چه ابزاری می توان تنه ی ضخیم و مقاوم درختی را خرد کرد. با تبر ،اره دستی و یا اره برقی، زیرا سر تیزی دارد و می تواند آسان تر از وسیله ای دیگر آن …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)|فعالیت و پرسش متن صفحه ی 76

فعالیت صفحه ی 76 الف)درِ یک بطری آب معدنی را که پیچ دارد، باز کنید و سپس آن را محکم ببندید. ب) درِ یک بطری را که پیچ ندارد، باز کنید و سپس آن را محکم ببندید. پ) دهانه ی بطری ها را مشاهده و با هم مقایسه کنید؛ چه …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)|فعالیت صفحه 77

فعالیت صفحه 77 در گروه خود، قرقره ای درست کنید و با استفاده از آن، چند شیء را تا ارتفاع های گوناگون بالا ببرید. نتیجه ی فعّالیت گروه خود را به کلاس گزارش دهید. با استفاده از قرقره می توان هرچیزی که مس خواهید را خیلی راحت تر از حمل …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش|فعالیت صفحه 80

حل تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش فعالیت صفحه 80 4-پیش بینی کنید که کدام سنگ ها تغییر می کنند. سنگ هایی که استحکام کمتری دارند. 5- در قوطی را باز کنید و مشاهدات خود را بیان کنید. دسته ای از سنگ ها خرد شده ولی بقیه به …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش|کاوشگری صفحه 81

کاوشگری صفحه 81 1 با آب و خاک رُس، گِل رُس درست کنید. 2-از گِل رس گلوله های کوچکی درست کنید و بگذارید خشک شوند. 3 حدود یک سوم گلدان را از گلوله های رُسی پر کنید. 4-سپس یک لایه ماسه و بعد از آن، مقداری خاک باغچه روی گلوله …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش|فعالیت و گفت و گو صفحه 83

فعالیت صفحه 83 یک بطری پلاستیکی را از آب پر کنید. درِ آن را محکم ببندید. سپس آن را در فریزر بگذارید تا آب درونش کاملاً یخ ببندد. آن گاه بطری را از فریزر خارج کنید و مشاهده های خود را بنویسید. می بینیم که آب یخ زده و حجم …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش|فعالیت صفحه 84

فعالیت صفحه 84 1- مقداری خاک رس، خاک باغچه و ماسه را به صورت جداگانه روی کاغذ بریزید. آنها را مشاهده و جدول زیر را کامل کنید. نمونه ی خاک رنگ اندازه ی ذرّه ها(ریز،بسیار ریز) خاک رس قرمز به شدت ریز خاک باغچه قهوه ای ریز ماسه خاکستری ریز …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش|فعالیت صفحه 85

فعالیت صفحه 85 گلدانی را بردارید و کمی خاک در آن بریزید. روی آن مقداری برگ یا باقی مانده ی سبزیجات (بهتر است ریز شود) بریزید و آن را با خاک بپوشانید. خاک را مرطوب نگه دارید. پس از 2 تا 3 هفته خاکِ روی برگ ها را کنار بزنید. …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش|فعالیت و گفت و گو صفحه ی 87

فعالیت صفحه ی 87 نوع خاک میزان آبی که از خاک خارج می شود. در 15 دقیقه در 20 دقیقه در 30 دقیقه خاک رس 2 3 4 خاک باغچه 5 6 7 ماسه 6 8 9 سپس نتیجه را روی یک نمودار ستونی نمایش دهید.   گفت و گو …

بیشتر بخوانید »

جواب تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش|جمع آوری اطلاعات و فکر کنید صفحه 88

جمع آوری اطلاعات صفحه 88 در مورد تصویرهای زیر و نقش آنها در فرسایش خاک، اطلّاعات جمع آوری کنید و به کلاس گزارش دهید. ریشه ی گیاهان همانطور که دیدیم نقش زیادی در تشکیل خاک دارد. اما نقش مهم دیگر ریشه گیاهان سفت کردن و نگه داشتن خاک است. شخم …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!