جواب تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم-درس سوم:My age

حل تمرین کتابکار انگلیسی هفتم|درس سوم:My age

Reading

1- روز تولد افراد زیر را با کشیدن خط به اعداد مرتبط متصل کنید.

(جواب سوال برای هر دانش آموز فرق می کند)

2- ماه تولد اشخاص زیر را با کشیدن خط به ماه مرتبط وصل کنید

(جواب سوال برای هر دانش آموز فرق می کند)

٣- در متن زیر دور کلماتی که همه حروفشان را تاکنون آموخته اید خط بکشید.

(جواب سوال برای هر دانش آموز فرق می کند)

مثال:

 

Writing

4-عدد مربوط به هر یک از مناسبت های زیر را به انگلیسی بنویسید.

سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

Bahman 22

آغاز هفته دفاع مقدّس

Shahrivar 13

روز دانش آموز

Aban 13

روز جمهوری اسلامی

Farvardin 12

سالروز آزادی خرّمشهر

Khordad 3

روز معلّم

Ordibehesht  12

5- با حروف داده شده، شش کلمه به انگلیسی بنویسید.

a, k, m, e, b, p, i, t, n

•pet          •map         •make          •net        •neat        •bake

6-جدول زیر را با اطلاعات مربوط به سه نفر از افرادی که می شناسید پر کنید.

 

مثال:

Month and Day of Birth Age Name
Shahrivar 13 14   Sara Ramezani

 

حتما ببینید

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس چهارم: قانون گذاری

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 17 1- تعیین کنید: با همفکری یکدیگر، مقرراتی برای کلاس …

error: Content is protected !!