پایه نهمحل تمرین نهم پیام های آسمان

جواب تمرین پیام‌های آسمان نهم- درس ششم: وضو، غسل و تیمم

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 66

با توجه به حدیث پیامبر (ص) چند مورد از آثار وضو را بیان کنید.

 • افزایش عمر
 • کسی که با وضو می‌خوابد بسترش تا صبح برای او مسجد خواهد بود و خوابش نماز

 

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 68

الف) با ذکر دلیل مشخص کنید در کدامیک از موارد زیر، وضو صحیح و در کدام یک، باطل است.

آب پاک در اختیار نداریم و به همین دلیل با گلاب وضو می‌گیریم: باطل است زیرا گلاب، آب مضاف است و وضو با آب مضاف صحیح نیست.

در هنگام سفر، از آب رودخانه وضو می‌گیریم: صحیح است زیرا آب رودخانه آب مطلق و مباح است.

هنگام وضوگرفتن، کسی با تلفن ما تماس بگیرد و ما چند دقیقه‌ای مشغول صحبت با او شویم و بعد از پایان صحبت، وضوی خود را ادامه دهیم: باطل است زیرا یکی از شروط وضو شرط موالات است یعنی همه مراحب به ترتیب و بدون فاصله زمانی انجام شود

 

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 69

به کمک دوستان خود سه مورد دیگر از مواقعی را که باید به جای وضو تیمم کرد، بیان کنید.

 1. زمانی که وقت تنگ است و فرصتی برای وضو گرفتن نیست.
 2. استفاده از آب برای بدن ضرر باشد.
 3. آب کم باشد به‌طوری که اگر با آن وضو بگیرد آبی برای تطهیر بدن یا لباسش باقی نماند.

 

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 71

با همفکری دوستان خود بگویید تیمم علاوه بر خاک، بر چه چیزهای دیگری صحیح است.

ریگ، شن، کلوخ، گِل پخته مثل آجر، سنگ پاک به‌جز سنگ قیمتی

 

پیام‌های آسمان نهم: خودت را امتحان کن صفحه 71

1- از شرایط وضوی صحیح، پنج مورد را نام ببرید و توضیح دهید.

 1. مطلق بودن آب وضو یعنی این‌که آب خالص باشد و دارای ناخالصی‌هایی مثل آب میوه یا گلاب نباشد.
 2. آب وضو پاک باشد یعنی آبی که با آن میخواهیم وضو بگیریم پاک باشد.
 3. نبودن مانع در اعضا مثلا اگر چیزی به اعضای وضو چسبیده باشد مانند لاک و لوازم آرایشی و چربی کرم‌ها وضوی ما باطل خواهد بود.
 4. مباح بودن آب و ظرف آن یعنی آب و ظرفی که با آب آن وضو می‌گیریم غصبی نباشد.
 5. پاک بودن اعضای وضو یعنی اعضای وضو نجس نباشد و در صورت نجاست پاک شود و سپس وضو گرفته شود.

2- سه مورد از مواردی را که مکلف باید برای نماز، تیمم کند، بیان کنید. 

 1. استفاده از آب برای بدن ضرر باشد.
 2. آب کمی در اختیار دارد و اگر از آن برای وضو استفاده کند از تشنگی به سختی خواهد افتاد.
 3. آب در دسترس باشد ولی نجس، غصبی یا بسیار گل آلود باشد.

3- شیوه صحیح تیمم کردن را به صورت خلاصه، توضیح دهید.

 1. نیت می‌کنیم
 2. کف هر دو دست را با هم به خاک پاک می‌زنیم.
 3. دست‌ها را بر بالای پیشانی گذاشته و آن‌ها را تا ابروها و بالای بینی می‌کشیم.
 4. کف دست چپ را بر پشت دست راست گذاشته و از مچ تا نوک انگشتان می‌کشیم.
 5. کف دست راست را بر پشت دست چپ گذاشته و از مچ تا نوک انگشتان می‌کشیم.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!