پایه چهارمحل تمرین چهارم هدیه های آسمان

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم-درس پنجم: سخنی که سه بار تکرار شد!

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 41

با انجام دادن چه کارهایی می‌توانیم به سخن پیامبر _ صلی الله علیه و آله _ عمل کنیم؟

با سر و صدای زیاد خودمان باعث آزار و اذیت همسایه‌ها نشویم، درصورت نیاز داشتن به کمک به آن‌ها کمک کنیم، اگر بیمار شدند به عیادت آن‌ها برویم، اگر وسایلی نیاز داشتند درصورت داشتن آن وسایل به آن‌ها قرض دهیم، با آن‌ها مهربان باشیم.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: گفت و گو کیند صفحه 42

به نظر شما بچه‌ها به چه چیزی فکر می‌کنند؟

بچه‌ها به این فکر می‌کنند که با سروصدای زیاد خود باعث آزار همسایه بیمار خود شدند و باید از او معذرت خواهی کنند و یا باید آرام بازی کنند یا جای بازی خود را عوض کنند.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: ایستگاه فکر صفحه 43

تصمیم گرفتم به در خانه همسایه‌مان بروم قضیه را با آن‌ها درمیان بگذارم و مودبانه از آن‌ها بخواهم که صدای تلویزیون را کم کنند تا من بتوانم درس بخوانم.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: تدبّر کنیم صفحه 43

با توجه به معنای آیه، در هر یک از موارد زیر بهتر است چه کارهایی انجام دهیم؟

  • اگر همسایه ما بیمار شد، به عیادتش برویم.
  • وقتی همسایه چیزی از ما خواست، درصورت داشتن آن در اختیار او قرار دهیم.
  • اگر در همسایگی ما پیرمرد یا پیرزنی زندگی می‌کند، با سروصدای خود باعث آزار آن‌ها نشویم و با احترام با آن‌ها برخورد کنیم و اگر به کمک نیاز داشتند به آن‌ها کمک کنیم.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: کامل کنید صفحه 44

اگر شبی، دیروقت به خانه رسیدیم

  • با صدای بلند صحبت نکنیم
  • به آرامی حرکت کنیم که با صدای خود باعث آزار همسایه‌ها نشویم.

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!