پایه پنجمحل تمرین پنجم هدیه های آسمان

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید!

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید!

هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و گو کنیم صفحه 29

یکی از سفارش‌های خدا به حضرت عیسی علیه السّلام را انتخاب، و با دوستانتان در مورد راه‌های عمل به آن گفت و گو کنید.

یکی از سفارش‌های خداوند به حضرت عیسی علیه السّلام این بود که نسبت به مادرش احترام بگذارد. احترام به پدر و مادر یکی از امور مهمی است که خداوند به همه انسان‌ها سفارش کرده و بارها آیه مربوط به احترام به پدر و مادر را در قرآن آورده است. برای عمل به این دستور خداوند ما باید به حرف والدینمان گوش کنیم و با حرفا‌هایمان آن‌ها را ناراحت نکنیم، در کارها به آن‌ها کمک کنیم، صدای خود را برای آن‌ها بلند نکنیم، در سنین سالمندی به آن‌ها کمک کنیم و مراقب آن‌ها باشیم و …

 

هدیه‌های آسمان پنجم: بگردو پیدا کن صفحه 29

کلماتی را که به حضرت عیسی علیه السّلام مربوط است، پیدا کنید.

مریم، انجیل، زنده بودن، سال میلادی، احمد

این کلمات با حضرت عیسی علیه السّلام چه ارتباطی دارد؟

مریم: مادر حضرت عیسی علیه السّلام

انجیل: کتاب آسمانی حضرت عیسی علیه السّلام

زنده بودن: حضرت عیسی علیه السّلام زنده است و به همراه امام مهدی (عج) ظهور خواهد کرد.

سال میلادی: از زمان تولّد حضرت عیسی علیه السّلام شروع شده است.

احمد: نام پیامبری است که حضرت عیسی علیه السّلام به آمدن ایشان بعد از خودشان بشارت داده است.

 

هدیه‌های آسمان پنجم: تدبّر کنیم صفحه 30

آیه را بخوانید؛ این آیه با کدام قسمت درس ارتباط دارد؟

من فرستاده‌ی خدا به سوی شما هستم؛
و به شما بشارت می‌دهم که بعد از من پیامبری خواهد آمد، به‌نام احمد.

فکر می‌کنید چرا حضرت عیسی علیه السّلام به آمدن پیامبر بعد از خود بشارت داده است؟

برای تایید کردن دین و راه و روش پیامبر بعد از خود

 

هدیه‌های آسمان پنجم: ایستگاه فکر صفحه 30

به نظر شما حضرت عیسی علیه السّلام در هر داستان چه فرموده است؟

داستان اول: سعی کنید همیشه از میان زشتی‌ها، زیبایی‌ها را نشان دهید.

داستان دوم: 

2- گفتارش بر دانش شما بیفزاید.

3- کردارش شما را به آحرت تشویق کند.

با دوستان خود گفت و گو کنید، و برای هر دو داستان، عنوان مناسبی انتخاب کنید؛ سپس علّت انتخاب این عنوان‌ها را بگویید.

داستان اول: مثبت اندیش مثل او!

علّت انتخاب: چون از بین آن همه مردمی که شاهد سگ مرده‌ای بودند فقط حضرت عیسی علیه السّلام بود که با مثبت اندیشی خود بجای زشتی سگ زیبایی‌های آن را دید.

داستان دوم: بهترین همنشین

علّت انتخاب: موضوع مهم این داستان سه ویژگی بهترین همنشین بود.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!