پایه ششمحل تمرین ششم هدیه های آسمان

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس اول: یکتا

هدیه‌های آسمان ششم: هم‌خوانی کنیم صفحه 10

در شعر به کدام صفات خداوند اشاره شده است؟

یگانه، دانا، مهربان، پاک، توانا، خوبی

پیام شعر را در چند جمله برای دوستانتان بیان کنید.

خدای خوب و مهربان نیازهای همه موجودات را می‌داند و راه‌های بهره‌مندی از آن‌ها را به موجودات نشان داده. خداوند حکیم همه چیز را باهماهنگی و نظم آفریده است. او تنها آفریننده و خالق جهان است که با دانایی و توانایی خود جهان را اداره می‌کند و در کار او هیچ نقصی نیست.

 

هدیه‌های آسمان ششم: تدبّر کنیم صفحه 11

این سوره را بخوانید و ترجمه آن را بنویسید.

به نام خداوند بخشنده مهربان

  1. بگو او خدایی یکتاست.
  2. خداوند بی نیاز است.
  3. فرزندی ندارد و فرزند کسی نیست.
  4. و همتا و همانندی ندارد.

نام این سوره چیست؟

سوره توحید

در این سوره به کدام صفات خداوند اشاره شده‌است؟ 

یکتایی، بی‌نیازی، بی‌همتایی

به نظر شما چرا این سوره به این نام معروف شده‌است؟

چون به یکتایی و بی‌همتایی خداوند اشاره دارد.

 

هدیه‌های آسمان ششم: ایستگاه فکر صفحه 12 و 13

داستان زیر را بخوانید. حالا با کمک دوستانت، عبارت زیر را در چند جمله کامل کن.

به نظر من، چیزی که باعث می‌شد یوسف در تنهایی چاه دلگرم و امیدوار باشد، این بود که..

به خدا امیدوار بود و می‌دانست که هر کار خدا حکمتی دارد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!