پایه پنجمحل تمرین پنجم نگارش

جواب تمرین نگارش پنجم-درس چهارم:بازرگان و پسران

جواب تمرین نگارش پنجم-درس چهارم:بازرگان و پسران

نگارش پنجم صفحه 23

1-جدول را مانند نمونه کامل کنید. 

فضیلت اسباب غفلت محافظت خصلت
فضیلـ اسبا غفلـ محافظـ خصلـ
فضیـ اسبـ غفـ محافـ خصـ
فضـ اسـ غـ محا خـ
فـ ا محـ
مـ

2-الف)با توجه به متن درس،جاهای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.

ای فرزندان بکوشید به کسب هنر و فضیلت،که انسان ثروتمند و باهنر،اگرچه گمنام باشد و دشمن بسیار داشته باشد،به سبب عقل و هنر خویش،در میان مردم شناخته می شود،چنان که فروغ آتش را هر چه تلاش کنند کم شود؛ باز هم شعله ور می گردد.
ب) از میان واژه هایی که نوشتید،سه تا را به دلخواه انتخاب کنید و در یک جمله به کار برید.

واژه ها:کسب،عقل،خویش

جمله: انسان با عقل خود می تواند در کسب علوم مختلف بکوشد و نام خویش را جاودانه گرداند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه 24

3-الف)از بین واژه های داخل گلبرگ،گوش دادنی ها و شنیدنی ها را جدا کنید و در مرکز گل
بنویسید.

شنیدنی ها گوش دادنی ها
صدای پرندگان تدریس معلّم
خش خش برگ ها تلاوت قرآن
تیک تاک ساعت قصّه های مادربزرگ
بوق ماشین اخبار

ب)یکی از گوشدادنی ها را به دلخواه انتخاب کنید و درباره ی آن توضیح دهید.

تلاوت قرآن

بدون شک یکی از بهترین و بی نظیرترین راه ها گوش دادن به تلاوت قرآن است.گوش دادن به آیات قرآن،علاوه بر حس دریافت آرامش،موجب آگاهی بیشتر ما،دوری از گناه،انجام کارهای خیر و در نتیجه رسیدن به رستگاری می شود.پس بیایید با گوش دادن دقیق به آیات الهی و عمل صحیح به آن دنیا و آ]رتمان را بسازیم.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه 26

حکایت زیر را بخوانید و درباره ی مفهوم آن کمی بیندیشید،پس از درک موضوع،آن را در دو
بند به زبان ساده بنویسید.

«دو کس،رنج بیهوده بردند و سعی بی فایده کردند؛یکی آنکه اندوخت و نخورد و دیگر آنکه
آموخت و نکرد:علم،چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست، نادانی».

می توان گفت دو گروه عملا سعی و تلاش بیهوده کرده و زندگی خود را تباه کرده اند: دسته ای افراد مال اندوز که از آن اسفاده نکرده اند و دسته دوم عالمانی که هیچ بهره ای از عملشان نبرده اند و آن را بدون استفاده گذاشته اند.این افراد بدلیل اینکه اصل ماجرا را فراموش کرده اند و از پول و علمشان در جهت زندگی بهتر استفاده نمی کنند،دچار ضرر شده اند.

شاید همه ی ما این مثل را بارها شنیده ایم که«عالم بی عمل به چه ماند؟ به زنبور بی عسل». فراگیری علم و دانش تنها در صورتی کاربردی است که با عمل همراه و همگام باشد.در حقیقت ثمره ی علم واقعی،عمل کردن به آن است وگرنه فقط یادگیری آن، هیچ تغییری در زندگی ما ایجاد نمی کند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!