پایه ششمحل تمرین ششم نگارش

جواب تمرین نگارش ششم-درس چهارم:داستان من و شما

نگارش ششم صفحه29

1-در متن زیر، کلمات مشخص شده را با حروف مناسب کامل کنید.

باعث -عزّتظمت-تحوّل- صمیمیت- ا همّیت

2-برای هر یک از واژه های زیر،دو هم خانواده بنویسید. 

علم: تعلیم،معلّم

عزّت: عزیز-اعزاز

3-الف)جاهای خالی را با واژه های مناسب کامل کنید.

خزنده +ان خزندگان
پرنده +ان پرندگان
نویسنده +ان نویسندگان
وابسته +ان وابستگان

ب)چند واژه را که به این شیوه نوشته می شوند،بنویسید.

خوانندگان-نمایندگان-رزمندگان-شنوندگان

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه30

1-به عنوان یک ایرانی به نظرتان برای حفظ و پاسداری از زبان ملّی چه باید کرد؟ در یک بند بنویسید.

برای رسیدن به این هدف بزرگ و مهم،لازم است که از ورود واژگان سایر زبان ها به زبان فارسی جلوگیری کنیم.اجازه ندهیم کلمات اصیل و پرمعنی زبان فارسی به راحتی به دست فراموشی سپرده شوند. از ایجاد کلمات خود ساخته و به کاربردن اصطلاحات غیر اصیل موجود در فضای مجازی خودداری کنیم و در نهایت بکوشیم با آموزش دانسته هایمان به دیگران،زبان فارسی را نسل به نسل و سینه به سینه منتقل کنیم.

2-با استفاده از واژه های زیر،یک بند درباره ی زبان مادری خود بنویسید.

بزرگی و عظمت ، شکوه و شوکت، سربلندی و اعتبار

زبان فارسی دارای آوازه ای به بلندای تاریخ است. شکوه و شوکت زبان فارسی ریشه در تارخ چندین هزارساله کشور عزیزمان ایران دارد. این زبان نشان سربلندی و اعتبار ماست زیرا باقیمانده ی نیاکان و ابا و احداد ماست.هه ما فارسی زبانان موظّف هستیم برای حفظ بزرگی و عظمت این زبان تمام تلاش خود را بکنیم و اجازه ندهیم بیگانگان به راحتی این شکوه و جلال زبان فارسی را از بین ببرند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه31

1-عبارت زیر را با جمله ای کوتاه تر،بیان کنید.

الف)من هم مانند شما موجودی زنده هستم و زندگی من،فراز و فرودها و داستانی طولانی دارد.

من هم موجودی زنده هستم و زندگی ام پر از پستی و بلندی است.

ب)سحرگاهان خورشید از پشت افق،یعنی آنجا که دریا به آسمان می پیوندد،پدیدار می شود و چهره ی خود را به جهانیان نشان می دهد.

صبح گاه خورشید از افق طلوع می کند.

2-داستان کوتاهی از زبان خط فارسی بنویسید.(کلمات متضاد مانند فراز و فرودــشکست و
پیروزی را در داستان به کار ببرید.)

بچّه ها امروز می خواهم کمی از داستان زندگی ام را برایتان بگویم. تولّد و تکامل من خود داستانی پر فراز و فرود و طولانی دارد.در طول تاریخ افراد زیادی برای حفظ من تلاش کرده اند و در این راه حتی گاهی جان خود را فدا کرده اند. دانشمندان زیادی شب ها و روزهای عمرشان را صرف مطالعه و تلاش برای حفظ من کرده اند. من در طول عمرم شکست ها و پیروزی های زیادی را دیده ام،تلخی ها و شیرینی های بسیاری را چشیده ام. شادی و غم های فراوانی را لمس کرده ام، قهر و آشتی های زیادی را گذرانده ام تا به اینجا رسیده ام. مبادا اجازه دهید که این میراث بزرگ که هم اکنون به دست شما رسیده است به راحتی از بین برود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه32

3-جدول زیر را کامل کنید.

قبلا درباره ی زبان فارسی می دانستم….. که این زبان از قدمت و تاریخ بسیار پرباری برخوردار است و در طول این مدت مردان و زنان بزرگی عمر ، ثروت و حتی جان خود را صرف پاسداری از آن کرده اند و به اشکال مختلف به این زبان گران بها خدمت کرده اند.
اکنون یاد گرفتم…. ما هم می توانیم راه این افراد بزرگ را ادامه دهیم و با تمام توان  در حفظ این میراث بزرگ بکوشیم تا زبان فارسی برای همیشه جاودانه باقی بماند و دشمنان نتوانند به راحتی آن را نادیده بگیرند.
تصمیم گرفتم ….  تا سربازی باشم برای حفظ زبان فارسی و بکوشم تا آخرین لحظه عمرم از هوش،علم و توانم در جهت پاسداری از این گوهر گرانقدر  بهره بگیرم.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!