پایه ششمحل تمرین ششم نگارش

جواب تمرین نگارش ششم-درس چهاردهم:راز زندگی

نگارش ششم صفحه83

1-با توجه به متن درس،جمله هایی را که در آنها واژه ی«گل»به کار رفته است،بنویسید.

گل به خنده،گفت:

گفت و گوی غنچه و گل از درون باغچه باز هم به گوش می رسد.

گل به راز زندگی اشاره کرده است.

هر چه باشد او گل است.

گل،یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه84

2-با توجه به متن درس،جدول را کامل کنید.

ش ک ف ت ن
ب س ت ن
ن ش س ت ن
گ ف ت ن

3-دو نمونه مبالغه و دو نمونه مناظره از درس هایی که تا کنون خوانده اید،بنویسید. 

مناظره:   1-و چنین گفت معلّم با ما:              «بچّه ها گوش کنید           نظر ما این است       شهدا خورشیدند»

             2-مرتضی گفت:«شهید                 چون شقایق،سرخ است.»

مبالغه:  1-خروشید و جوشید و برکند خاک               ز سمّش زمین شد همه،چاک چاک

           2-بزد تیغ و بنداخت از بر،سرش                      فرو ریخت چون رود،خون از برش

1-با استفاده از جان بخشی،برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله بنویسید.

زبان سبز: زبان سبز کلید شروع به سخن گفتن کرد.

باغچه: باغچه نفسی کشید و با خوشحالی فریاد برآورد.

چمنزار: چمنزار صدای آهو را شنید و از خواب پرید.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه85

2-تصویر زیر را در یک بند توصیف کنید.از جان بخشی برای زیباتر شدن توصیف خود استفاده کنید.

پرندگان در حال پرواز هر کدام شتابان از سویی به سوی دیگر می روند و هر کدام منقاری به آب می زنند و پس از آن با لحن زیبایی خنک بودن آب را ستایش می کنند.تنها درخت این طرف جوی که شاهد این ماجرا است لبخندی می زند و زیر لب می گوید:«امان از بازی گوشی این پرنده ها.» اما به نظر پروانه همین زیر لب حرف زدن درخت را نیز شنیده است.آرام بال می زند و روی بلندترین شاخه ی درخت می نشیند و می گوید:«بگذار بازیشان را بکنند.زمستان آن ها نیز فرا خواهد رسید.»کوه ها از دور نظاره گر این بحث ها  گفت و گو ها هستند با نگاهی سرشار از علاقه ادامه ی ماجرا را به تماشا می نشینند.

3-تصور کنید در یک باغ پرگل ایسـتاده اید و چهچه ی بلبل هم به گوش می رسد.گفت و گوی خیالی میان بلبل و گل را در یک بند بنویسید.

بلبل چرخی به دور گل می زند و سپس کمی آن طرف تر روی شاخه درختی می نشیند و با نگاهی از روی محبّت و علاقه به گل می گوید:«به به عجب رنگ زیبایی! این رنگ زیبا را از کجا خریده ای؟»

گل لبخندی می زند و با صدایی نازک می گوید:«این رنگ را خداوند به من داده است.از جایی نخریده ام.»

بلبل دوباره با لحنی تحسین برانگیز می گوید:«عطر خوش بویت را چطور؟آن را از کچا گرفته ای؟»

گل با روی گشاده جواب می دهد:«این هم هدیه ای از خداوند است. بگو ببینم آن صدای دلربای تو را از کجا می توان گیر آورد؟»

بلبل کمی به فکر فرو رفت و با لحنی متعجّبانه گفت:«راستش الان که فکر می کنم مکان خاصّی به ذهنم نمی رسد. من این صدا را از همان اوّل همراه خود داشته ام.»

گل می گوید:«پس تو هم از خدا هدیه گرفته ای. آن هم چه هدیه ی زیبایی!»

سپس هر دوی آن ها بهم لبخندی می زنند و بلبل چهچه زنان با گل خداحافظی می کند و به طرف لانه اش می رود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه86

1-حکایت«محبّت»را در یک بند خلاصه کنید. 

در زمان های قدیم دو دوست با هم همسفر شدند.در آغاز راه بر سر موضوعی بینشان بحثی به وجود آمد.یکی از آن ها به صورت دیگری سیلی ای زد.فردی که سیلی خورده بود این ماجرا را روی شن های بیابان نوشت.دو نفر همراه با هم به راهشان ادامه دادند.هر دوی آنها در نزدیکی رودخانه ای برای استراحت توقّف کردند که ناگهان فردی که سیلی خورده بود به داخل رودخانه افتاد و دوستش فوراً او را نجات داد.آن مرد پس از نجات یافتن این ماجرا را روی سنگی حک کرد.وقتی دوستش علّت این کارها را از او جویا شد به او گفت:«خوبی تو را روی سنگ حک کردم تا همیشه در خاطرم باشد امّا ماجرای قبلی را روی شن ها نوشم تا باد آن را از بین ببرد و فراموش شود.»

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه87

ب)یک بند بنویسید و واژه های«اگر،ولی،اما،و،زیرا،چون»را در آن به کار ببرید.

نیکی به پدر و مادر بر هر فرزندی واجب است.قرآن کریم نیز این موضوع را بیان کرده و با ذکر آیه ی «وَ بِالْوالِدَیْنِ اِحسانا» نشان می دهد که اگر به پدر و مادر خود نیکی کنیم جزا و پاداش بزرگی در انتظارمان است.امّا شاید برایتان سوال پیش بیاید که چگونه می توان به پدر و مادر نیکی کرد؟ نیکی به پدر و مادر مصداق های مختلفی دارد.احترام به آنها یکی از بهترین راه های نیکی کردن است ولی باید توجّه داشته باشید که این موضوع به تنهایی کافی نیست چون احترام به تنهایی نمی تواند آن همه زحمت و دشواری که والدینمان برای بزرگ کردن ما کشیده اند را جبران کند.بیایید با هم عهد ببندیم که از هر فرصتی برای نیکی کردن به پدر و مادر خود دریغ نکنیم زیرا عمر کوتاه است و گاهی خیلی زود دیر می شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه88

2-از نقطه ی شروع،پنج تا پنج تا خانه ها را بشمارید و حروف به دست آمده را یادداشت کنید.وقتی به آخر شکل رسیدید شمارش را از حرف آخر(و) شروع کنید و با حروف ردیف اوّل به همان ترتیب(پنجتایی)ادامه دهید.با کنار هم قرار دادن حروف، یک جمله ی زیبا به دست می آید.

جمله:خنده یعنی اینکه دل ها زنده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!