پایه هفتمحل تمرین هفتم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس چهارم: قانون گذاری

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 17

1- تعیین کنید: با همفکری یکدیگر، مقرراتی برای کلاس و مدرسه‌تان بنویسید.

شما میتوانید برخی از مقررات کنونی را حذف کنید یا نگه دارید و یا مقررات جدیدی را تعیین کنید. 

  • احترام به مسئولین مدرسه
  • حفظ نظم و انضباط در مدرسه
  • تمیز نگه داشتن کلاس‌ها و مدرسه
  • حضور به موقع در مدرسه
  • احترام به معلم هنگام وارد شدن به کلاس

2- نقد کنید: هر گروه مقررات پیشنهادی خود را بخواند و علل تعیین آن‌ها را توضیح دهد. سایر دانش‌آموزان بگویند آیا با این مقررات موافق‌اند یا نه؟ چرا؟ برای نقد مقررات توجه کنید که آیا مقررات پیشنهادی، واقع‌بینانه و قابل اجرا هستند؟ آیا این مقررات موجب بهتر شدن امور می‌شود؟ یا این مقررّات حقّی را از کسی ضایع نکرده است؟

برعهده خود دانش‌آموز می‌باشد.

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 18

3- منظور از اینکه همۀ افراد در مقابل قانون مساوی هستند چیست؟ مثال بزنید.

همه افراد کشورمان چه زن و چه مرد در حمایت یکسان قانون قرار دارند. همه از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. قانون به‌طور یکسان درمورد مردم حکم صادر می‌کند و مهم نیست که افراد چه مقام و جایگاهی در جامعه دارند.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!