پایه هفتمحل تمرین هفتم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس نوزدهم: آریایی ها و تشکیل حکومت‌های قدرتمند درایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 119

1- یک اطلس جغرافیایی به کلاس بیاورید. به نقشۀ قلمرو هخامنشیان در صفحه 126 کتاب توجه کنید و سپس بگویید کدام یک از کشورهای امروزی، در زمان هخامنشیان جزء قلمرو ایران بودند.

در زمان هخامنشیان کشورهای قفقاز،افغانستان، ازبکستان،ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایجان،، قزاقستان، تاجیکستان عراق، تونس ارمنستان ، اردن، سوریه، مصر، لیبی، و اروپای امروز و قسمت‌هایی از هندوستان امروزی جزء قلمرو هخامنشیان بوده‌اند.

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 120

2- به تصویر نقش برجستۀ بیستون دقت کنید. به نظر شما چرا شاهان دستور میدادند چنین نقش برجسته‌هایی روی سنگ‌ها
کنده شود؟

چون هنر حجاری در آن زمان بسیار رونق داشت پادشاهان از آن هنر برای ایجاد اثری ماندگار از خود و جایگاه نظامیشان در جهان استفاده می‌کردند.

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 122

3- خواندن خط زمان: بیشترین مدت زمان حکومت مربوط به کدام سلسله است؟

مربوط به اشکانیان است که حدود 480 سال حکومت کردند.

کدام سلسله‌ها به ترتیب در ایران حکومت کردند؟

  • مادها
  • هخامنشیان
  • سلوکیان
  • اشکانیان
  • ساسانیان

4- الف) هم اکنون از تولد حضرت مسیح (ع) چند سال میگذرد؟

2021

ب) از تأسیس حکومت اشکانی در 248 ق.م چند سال میگذرد؟

2269

پ) شاپور ساسانی در 260 م. والرین امپراتور روم را شکست داد و به اسارت گرفت. محاسبه کنید چند سال پیش، این رویداد به وقوع پیوسته است.

1761

5- چرا مردم ایران سلوکیان را نمی‌پذیرفتند و با آن‌ها مخالفت می‌کردند؟

ایرانیان سلوکیان را بیگانه می‌شمردند و سعی می‌کردند به شکل‌های مختلف با آن‌ها مبارزه کنند. ایرانیان از نظر فرهنگی نیز با یونانیان اختلاف بسیاری داشتند و عقاید و باورهای ایرانیان با یونانیان متفاوت بود.

6- کاربرگۀ شمارۀ (18) قهرمانان ایران باستان را در کلاس تکمیل کنید.

کاربرگه شماره 18

قهرمانان ایران باستان

متن‌ها را بخوانید و به پرسش‌ها پاسخ دهید.

الف) با خواندن متن شماره (1) چه چیزی درباره قلمرو ایران در زمان کوروش و عقاید او استنباط می‌کنید؟

کوروش سرزمین های زیادی را فتح کرد و سرزمین های زیادی زیر سلطۀ او بود واز مدافعان آزادی انسان ها ومخالف برده داری، پادشاهی عادل و با اخلاق بود و با مردم کشورهای شکست خورده رفتار مناسب داشت.

ب) با خواندن متن شماره (2) چه ویژگی‌های مشترکی بین سورنا و آریوبرزن می‌یابید؟ سه مورد بنویسید.

هردوی این انسان‌ها افرادی شجاع و دلیر و صبوری بودند که دلاوری و شجاعت آن‌ها زبانزد بود.

پ) از نظر زمانی، کدامیک از این دو، قبل از دیگری می‌زیسته است؟ 

آریو برزن

7- تحقیق کنید همزمان با میلاد باشکوه حضرت محمد چه اتفاقی در طاق کسری افتاد؟

به هنگام میلاد رسول خدا اتفاقات شگرفی افتاد که یکی از آن‌ها لرزیدن ایوان مداین و فروریختن 13 یا 14 کنگره از آن.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!