پایه هفتمحل تمرین هفتم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس بیست و چهارم: دانش و هنر در ایران باستان

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 150

1- برای آنکه به برخی شباهت‌های زبان امروزی با پارسی باستان پی ببرید، کاربرگۀ شمارۀ (20) را در کلاس انجام دهید.

کاربرگه شماره 20

تحول و تداوم زبان فارسی

 

2- تحقیق کنید در کدام کشورها به جز ایران، مردم به زبان فارسی صحبت می‌کنند؟

افغانستان و تاجیکستان

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 151

3- همفکری کنید و بگویید چه نیازهایی باعث اختراع خط شد؟ اگر خط نبود چه کمبودهایی در جوامع پدید می‌آمد؟

برای حساب مالیات‌ها و داد و ستدها از نوشتن استفاده می‌کردند.

وسیله ارتباطی و رساندن پیغام به یکدیگر

ثبت دانش و جلوگیری از نابود شدن آن

4- به تصویر خط در دورۀ هخامنشیان توجه کنید و بگویید چرا به این خط، خط میخی می‌گویند؟

چون علامت‌های آن شبیه میخ است.

5- به شکل خط ایلامیان توجه کنید و بگویید چه نوع خطی بوده است؟

خط میخی

6- کاربرگۀ شمارۀ (21) انواع خط را در کلاس انجام دهید.

کاربرگه شماره 21

انواع خط

١ــ نوشتن با خط میخی را تمرین کنید. با استفاده از جدول الفبای خط میخی، چند کلمه از کتیبه داریوش هخامنشی را به میخی بنویسید. (از چپ به راست)

 

 

 

٢ــ نوع هریک از خط‌های زیر را بنویسید و بگویید در زمان کدام سلسله یا تمدن از آن استفاده شده است.

 

 

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 153

7- همفکری کنید و با توجه به تصویر ابزار و وسایل دربالای صفحه ،مهارت‌ها و هنرهایی را که در ساختن وسایل به کار رفته است، فهرست کنید. مثال: دسته گلدان بز طلیی :فلزکاری ،کنده‌کاری ، …

مجسمه سازی، کنده‌کاری، نقاشی و سفالگری استفاده شده است.

8- به نظر شما چرا از خانه‌های مردم معمولی آن دوران نمونه‌های بسیار کمی مانده، اما بقایای کاخ‌ها، آتشکده‌ها و .. هنوز باقی است؟

چون برای ساخت کاخ و آتشکده و غیره از سنگ آذین استفاده میکردند امابرای ساخت خانه های معمولی از مصالح غیر مقاوم ازقبیل خشت استفاده می کردند.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!