پایه هفتمحل تمرین هفتم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی هفتم- درس بیست و یکم: اوضاع اجتماعی ایران باستان

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 133

1- متن را بخوانید. همفکری کنید و چند شباهت خانوادۀ امروزی را با خانواده ایران باستان پیدا و بیان کنید.

اهمیت داشتن خانواده، کانون بودن خانواده در تربیت فرزند، مهارت آموزی از پدر و مادر، اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 133 

2- کاربرگۀ شمارۀ (19) شهرهای ایران باستان را کامل کنید.

کاربرگه شماره 19

شهرهای ایران باستان

1- با توجه به نقشه صفحه 126 و 127 کتاب درسی نام شهرهای دوره هخامنشی و دوره ساسانی را در قلمرو ایران کنونی در جدول بنویسید. 

نام شهرهای دوره هخامنشی: رگ (ری)، بابل، نیشابور، بیستون، شوش، نینوا، پاسارگاد، سارد و...

نام شهرهای دوره ساسانی: استخر، همدان، اهواز، فیروز آباد، ری شهر، بم، توس، کرمان، جیرفت

از مقایسه جدول بالا چه می‌فهمید؟

قلمرو هخامنشیان وسعت بالایی داشت.

2- چند شهر از دوره ایران باستان نام ببرید که در ایران امروز با همان نام قبلی یا نام دیگر وجود دارند.

ری، بم، توس، نیشابور، اهواز، نهاوند، جیرفت، کرمان، دامغان، فیروزآباد

 

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 136

3- با کمک معلم اشعار بالا را بخوانید و بگویید:

الف) کفشگر چه تقاضایی از شاه داشت؟

تحصیل فرزندش

ب) شاه در پاسخ چه گفت؟

قبول نکرد و گفت اختلافات طبقاتی در جامعه به هم می خورد و بچه کشاورز تا ابد باید کشاوز بماند و فرزند اشرف زاده هم همیشه در گروه اشرف بماند.

ج) از خواندن این حکایت به چه نکاتی در زندگی اجتماعی دورۀ ایران باستان پی میبرید؟

وجود نظام طبقاتی بین مردم و نبود امکان تحصیل برای طبقه پایین.

4- از نظر دین اسلام مردم برای باسوادشدن و تحصیل از چه حقوقی برخوردارند؟ حق برخورداری از سواد و تحصیل در ایران اسلامی را با دوران باستان مقایسه کنید.

از نظر دین اسلام انسان‌ها با هم فرقی ندارند و همه یکی هستند بنابراین همه حق تحصیل و باسواد شدن دارند. در دین اسلام به سواد به‌صورت ویژه پرداخته‌اند که با شنیدن حدیث پیامبر به اهمیت و جایگاه آن پی می‌بریم:

پیامبر (ص): طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است. خداوند جویندگان دانش را دوست دارد.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!