پایه نهمحل تمرین نهم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس بیست و یکم: نهاد حکومت

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 141

1- با توجه به آنچه در سال‌های قبل درباره قوه مقننه، قضائیه و مجریه خوانده‌اید، چند مورد از مهمترین وظایف حکومت را که در صفحه قبل نوشته شده، انتخاب کنید و بگویید از وظایف کدام قوه است.

 • رسیدگی به اختلافات و شکایت‌ها: قوه قضائیه
 • ایجاد هماهنگی بین فعالیت‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی: قوه مجریه
 • حمایت از گروه‌های خاص و نیازمند مانند کودکان بی‌سرپرست، معلولان و ازکارافتادگان: قوه مقننه
 • وضع قوانین و مقررات لازم در امور مختلف: قوه مقننه
 • دفاع از کشور و حفظ تمامیت ارضی: قوه مجریه

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 142

2- چرا مبدا اصلی قوانین برای برپایی حکومت از دیدگاه اسلام، حکمت و اراده خداوند است؟

زیرا خداوند آفریننده انسان و مالک حقیقی جهان است و به همه امور آگاهی دارد.

3- با مطالعه آیات قرآن کریم در صفحه قبل، دیدگاه اسلام را درباره ماهیت حکومت بیان کنید.

در جهان بینی توحیدی اسلام حق مالکیت مطلق همه موجودات و پدیده های جهان فقط از آن خداست انسان ها و همه موجودات دیگر تحت حاکمیت خدا قرار دارند و با پیروی از دستورات الهی به سوی کمال حرکت می کنند.

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 142 

4- تحقیق کنید پس از انقلاب اسلامی تاکنون، چه انتخابات‌هایی و با چه تعداد، در کشور برگزار شده است؟

 • خبرگان بررسی قانون اساس یک بار در سال 1358
 • همه پرسی تایید قانون اساسی یک بار در سال 1358
 • همه پرسی بازنگری قانون اساسی یک بار در سال 1368
 • همه پرسی نظام جمهوری اسلامی یک بار در سال 1358
 • انتخاب ریاست جمهوری 13 بار
 • انتخابات مجلس شورای اسلامی 11 بار 
 • انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا 5 بار
 • انتخابات مجلس خبرگان رهبری 5 بار

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 145

5- حکومت جمهوری اسلامی چه ویژگی‌هایی دارد؟

مردمی، اسلامی، انقلابی برپایه ولایت فقیه

ویژگی‌های رهبر در حکومت جمهوری اسلامی کدام‌اند؟ توضیح دهید.

آگاه به زمان، فقیه، باتقوا، عادل، شجاع، مدیر و مدبر

6- در روزنامه‌ها یا مجلات، یک یا چند مورد از توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران به کارگزاران حکومتی را درباره امور مختلف کشور جستوجو کنید و بنویسید.

 •  مسئولین در جمهوری اسلامی نباید خود را رئیس و بالاتر از مردم بدانند
 • انتخاب افراد باید بر اساس «شایسته سالاری» تعهد و تخصص صورت گیرد.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!