پایه نهمحل تمرین نهم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی نهم- درس بیست و دوم: حقوق و تکالیف شهروندی

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 149

1- الف) با استفاده از قانون اساسی، توضیح اصول 7 و 20 را که درصفحات بعد نوشته نشده است، بنویسید.

اصل 7: طبق دستور قرآن کریم (وَ امرهُم شوری بینَهُم وَ شاوِرهُم فی الامر) شوراها (مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این ها) از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند.

اصل 20: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخورداند.

ب) در مقابل هریک از حقوق شهروندی که در این درس نوشته شده است، یک یا چند اصل قانون اساسی را که به آن مربوط می‌شود پیدا کنید و شماره آن را در کنار مطلب مربوط بنویسید.

حق مشارکت سیاسی (اصل 6)

حق برخورداری از عدالت قضایی (اصل 34 و 35)

حق برخورداری از رفاه و تامین اجتماعی (اصل 24 و 31)

حق برخورداری از عدالت قانونی (اصل 32 و 38)

پ) در اصل 21 قانون اساسی، دولت موظف شده است تاحقوق زنان را در تمام جهات، با رعایت موازین اسلامی تضمین کند. به این اصل مراجعه و برخی موارد آن را در کلاس مطرح کنید.

  • ایجاد دادگاه‏ صالح‏ برای‏ حفظ کیان‏ و بقای‏ خانواده
  •  ایجاد زمینه‏ های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت‏ زن‏ و احیاء حقوق‏ مادی‏ و معنوی‏ او
  • اعطای‏ قیمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شایسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولی‏ شرعی‏
  •  حمایت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداری‏ و حضانت‏ فرزند، و حمایت‏ از کودکان‏ بی‏ سرپرست‏.

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 150

2- گفت و گو کنید: با توجه به آنچه در درس تاریخ امسال خواندید، چند مورد از حقوق شهروندی را که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است، با حقوق مردم در دوره قاجاریه و پهلوی مقایسه کنید.

  • در آن دوره مردم با عنوان رعیت شناخته می‌شدند نه شهروند
  • به خاطر تفكر ارباب رعیتی حق برخورداری از عدالت قانونی وقضایی (مثلا حق داشتن وکیل) کم بود.
  • دسترسی کم مردم به حقوق رفاهی وتامین اجتماعی
  • عدم مشارکت مردم در امورسیاسی

از این مقایسه چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

در جمهوری اسلامی افراد به عنوان شهروند از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بهتری برخوردارند.

مردم برای به‌دست آوردن حقوق شهروندی خود چه تلاش‌هایی کرده‌اند؟

مردم به رهبری روحانیون و روشنفکران وطن پرست دست به مبارزه پیگیر زدند که انقلاب مشروطه و تشکیل مجلس قانون گذاری در همین چارچوب بوده است.

3- کاربرگه شماره (16) را انجام دهید.

کاربرگه شماره (16)

حقوق و تکالیف شهروندی

حکومت و شهروندان در قبال یکدیگر از حقوقی برخوردارند و تکالیفی برعهده دارند. با توجه به آنچه در فصل یازدهم آموخته‌اید، جدول زیر را کامل کنید.

 

 

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 150

4- الف) منظور از حق برخورداری از تأمین اجتماعی چیست؟ توضیح دهید.

حق برخورداری از تامین اجتماعی یکی از مهمترین حقوق انسان هاست که در اسناد حقوق بشر تاکید شده است. برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی، پیری، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات پزشکی و… است.

ب) کدام اصل قانون اساسی کشور ما مربوط به حق تأمین اجتماعی است؟

اصل 29 قانون اساسی

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!