پایه ششمحل تمرین ششم مطالعات اجتماعی

جواب تمرین مطالعات اجتماعی ششم- درس اول: دوستی

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 8

به عهده دانش‌آموز

 

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 9

به عهده دانش‌آموز

 

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 11

به‌طور گروهی، خصوصیات دوست خوب را فهرست کنید و روی یک مقوا بنویسید و به دیوار کلاس بزنید.

خوش اخلاق باشد.
امانت‌دار باشید.
در سختی‌ها در کنار دوستانش یاشد.
و…

 

معنی این ابیات چیست؟ گفت و گو کنید و معنی آنها را توضیح دهید.

تو اول بگو با کیان زیستی               من آن گه بگومی که تو کیستی

همنشن تو از تو به باید                تا تو را عقل و دین بیفزاید
                                                                                  (سعدی)

بیت اول: ابتدا تو بگو که با چه کسانی زندگی کردی تا بعد از آن من بگویم که تو چه کسی هستی.

بیت دوم: همنشین تو باید از تو بهتر باشد تا عقل و دانایی و دین تو را افزایش دهد.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!