جواب تمرین قرآن ششم- درس اول

قرآن ششم: جلسه اول تمرین چهارم صفحه 3

 

 

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 5

 

قرآن ششم: جلسه چهارم فعالیت دوم صفحه 8

ـ آیه‌ی 103 سوره‌ی نساء را بخوان و بگو كلمه‌ی «صـلاة» چند بار در این آیه آمده است؟

سه بار

 

 

 

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان ششم- درس چهارم: باغ سّری

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 28 هادی و مهدی برای آگاه کردن بچه‌ها چه …

error: Content is protected !!