پایه هفتمحل تمرین فارسی هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل پنجم،درس دوازدهم:خدمات متقابل اسلام و ایران

فارسی هفتم ، صفحه ی ۱۱۰

خود ارزیابی

۱. معنی “سلمان منا اهل بیت”چیست؟

جواب۱: سلمان از اهل بیت است.

۲.چگونه زبان فارسی به گسترش تمدن اسلامی کمک کرده است؟

جواب ۲: به واسطه ی خدمات فرهنگی ایرانیان. آوردن حقایق اسلامی و قرآنی در شعر و نثر به زیبایی بی حد و اندازه

۳.به نظر شما چگونه می توان به تمدن اسلام و ایران بیشتر خدمت کرد.

جواب۳: تلاش و کوشش و آگاهی ، حفظ فرهنگ ایرانی و اسلامی و  معرفی و تبلیغ آن

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ۱۱۱

کار گروهی 

درباره زندگی و شخصیت یکی از بزرگان ایران که در پرتو تمدن اسلامی به زبان و ادبیات فارسی خدمت کرده است تحقیق کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

جواب: عبد الحسین زرین کوب ادیب، اسلام‌شناس و ایران‌شناسی محسوب می‌شود که مفاهیم والای آثار بزرگان ادبیات از جمله حافظ مولانا نظامی و غیره را در آثار متعدد خود در حوزه نقد ادبی تفسیر کرده است. از آثار ماندگار او پله پله تا ملاقات خدا، پیر گنجه، در جستجوی ناکجا آباد ، نامور نامه درباره فردوسی و شاهنامه تاریخ ایران ، دو قرن سکوت ، تاریخ ایران بعد از اسلام ، تاریخ مردم ایران ، روزگاران، بامداد اسلام ،کارنامه اسلام اندیشه و غیره را می توان نام برد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۱۱۲

نوشتن 

۱. معنی واژه های زیر را بنویسید.

  • ذوق : استعداد
  • ادیب : سخن دان
  • استعداد : توانایی
  • مظاهر : نشانه ها

۲.برای هر یک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید.

  • اخلاص 

خالص خلوص

  • قبول

قابل ، مقبول

  • حافظ

محفوظ ، حفاظت

  • تمدن

مدنیت ، مدائن

۳.ده کلمه مهم املایی از درس پیدا کنید و بنویسید.

جواب ۳: متعلق/تکلم/ ظهور/تمدّن/مشعل دار/ لیاقت/ عملاً/خواجه نصیر الدّین توسی/مورّخ/مظاهر

۴.در جمله های زیر،ضمیرهای پیوسته و جدا را مشخص کنید.

_ شهید رجایی به همراهانش گفت:من این نظم را از آقای بهشتی یاد گرفته‌ام .

جواب:

ضمیر پیوسته: ش در همراهانش

ضمیر جدا: من

_ مصطفی دست هایش را داخل جیبش فرو برد .

جواب:

ضمیر پیوسته: ش در دست هایش ، ش در جیبش

ضمیر جدا: _

_ ما همه مشتاقیم تا ترجمه تان را بخوانیم.

جواب:

ضمیر پیوسته: تان در ترجمه تان

ضمیر جدا : ما

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!