پایه هفتمحل تمرین فارسی هفتم

جواب تمرین فارسی هفتم-فصل سوم،درس هشتم:زندگی همین لحظه هاست

فارسی هفتم ، صفحه ی ۶۷

خود ارزیابی

۱. چرا می گویند وقت از طلا گرانبهاتر است ؟

جواب۱: چون وقت اگر از دست برود نمیتوان دوباره آن را به دست آورد اما طلا را می شود دوباره به دست آورد.واینکه با صرف وقت طلا را میشود به دست آورد اما با طلا نمیشود وقت خرید.

۲. منظور از” عمر حقیقی را شناسنامه ما تعیین نمی کند” چیست؟

جواب۲: منظور زمانیست که انسان در جست وجوی دانش و یا کار مفید است.زیذا بیشتر عمر در غفلت سپری می شود.

۳.پیام اصلی درس چیست؟

جواب۳: استفاده درست از وقت وزمان

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۶۹

کار گروهی 

۱.چه کنیم تا از ساعات عمر بهتر استفاده کنیم گفت و گو کنید .

جواب۱:  با برنامه ریزی میتوانیم از زمان بهترین استفاده را ببریم.

۲.برداشت خود را از تصویر زیر در گروه بیان کنید.

جواب۳: پیرمرد در جست وجوی جوانی از دست رفته ی خود میخواهد زمان را به عقب برگرداند.

  نوشتن 

۱.سه جمله از متن درس بنویسید که در آنها فعل اسنادی به کار رفته باشد.

جواب۱:

  • وقت از طلا گران بها تر است.
  • زندگی مجموعه ای از روزها و ماه ها وسال هاست.
  • بر روی سنگ ها حک شده بود.

۲. ده واژه از متن درس بنویسید که ارزش املایی داشته باشد.

جواب ۲: قبور، غفلت ، اضطراب ، دائماً ، دقایق ، اثنای سفر ، تلف شده ، عبرت ، نهج البلاغه ،  تامل ،غصّه

۳.در هر جمله یک غلط املایی وجود دارد. آنها را پیدا کنید و به شکل درست بنویسید .

_اسکندر سنگ مزار ها را خواند و به هیرت فرو رفت.

جواب: حیرت

_ مدت حیاط صاحبان قبور از ده سال تجاوز نمی کرد.

جواب: حیاط

_ مجتبا در درس هایش بسیار پیشرفت کرده است.

جواب : مجتبی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۷۷

درک و دریافت 

۱.انگیزه ی مجید از نوشتن سفرنامه چه بود؟

جواب۱: اینکه سفرنامه اش را به کتاب تبدیل کند.

۲.چه درس ها و عبرت هایی از سفر می توان گرفت؟

جواب۲: آشنایی با اقوام و ملل مختلف و رسم ورسوم آنان و کسب تجربه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!