پایه هشتمحل تمرین هشتم فارسی

جواب تمرین فارسی هشتم-فصل سوم،درس ششم:راه نیک بختی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۴۹

خود ارزیابی  

۱.شاعر برای سعادت و خوشبختی چه کارهایی را پیشنهاد می کند؟

جواب۱:

  • سحرخیز بودن
  • مهربانی و احتذام به پدر ومادر
  • با ادب و تمیز بودن
  • گوش دادن به حرف های استاد

۲. این جمله “جز راست نباید گفت،هر راست نشاید گفت”با کدام قسمت شعر تناسب دارد؟

جواب۲: زنهارمگو سخن به جز راست/هرچند تورا درآن ضررهاست

۳. برای پربارکردن روزهای زندگی چه باید کرد؟

جواب۳: بایداندیشید و هر روز کار مفیدی انجام دادچون روزی که درآن کارمفیدی انجام نداده باشی ضایع می شود.و جزو عمرت حساب نمی شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی هشتم ، صفحه ی ۵۰

گفت وگو 

۱.پیامبر می فرماید: “قولو الحق و لو علی انفسکم” حق را بگویید هرچند به ضررتان باشد. درباره ی ارتباط این سخن گهربار با متن درس ، در گروه گفت وگو کنید .

جواب۱: با بیت هشتم درس ارتباط دارد.

زنهار مگ سخن به جز راست /هرچند تورا درآن ضررهاست

۲.شعر “شوق مهدی عج” را با لحن مناسب در گروه بخوانید و شیوه ی خولندن آن را با خوانش متن این درس مقایسه کنید.

جواب۲: شعر شوق مهدی لحن غنایی دارد و باید لحن ما  با احساس درونی توام باشد .در این شعر لحن پندو نصیحت واندرز باید معلوم باشدو باید گاهی به حالت دستوری گاهی دوستانه گاهی با خواهش و… خوانده شود.

فعالیت های نوشتاری 

۱. درمتن درس، شکل نوشتاری کدام واژه ه با شکل گفتاری آن ها متفاوت است؟ آن ها را بنویسید.

جواب۱: خواب_چون_تو_خویش

۲. بیت های درس را که ردیف دارند بنویسید وزیر قافیه ی آن ها خط بکشید .

جواب۲:

با مادر خویش مهربان باش/آماده خدمتش به جان باش

 با چشم ادب نگر پدر را/از گفته ی او این مپیچ  سر را

چون با ادب و تمیز باشی/پیش همه کس عزیز باشی

۳. در مصراع زیر،متمم و مفعول را مشخص کنید .

“زین گفته،سعادت تو جویم”

جواب ۳:

متمم  = گفته

مفعول = سعادت

۴.بیت زیر که سروده ی نظامی است با کدام قسمت درس ارتباط معنایی دارد؟ 

“غافل منشین نه وقت بازی است / وقت هنر است و سر فرازی است”

جواب۴:می کوش که هر چه گوید استاد/ گیری همه را به چابکی یاد

روزی که در آن نکرده ای کار/ آن روز عمر خویش مشمار

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!