پایه نهمحل تمرین نهم فارسی

جواب تمرین فارسی نهم-فصل ششم،درس هفدهم:شازده کوچولو


فارسی نهم ، صفحه ی ۱۳۲

خودارزیابی

۱.خلبان چگونه با شازده کوچولو آشنا شد؟

جواب۱:در شب اول، وقتی خلبان روی شن ها در فاصله ی هزار کیلومتری آبادی خوابیده بود وقت طلوع خورشید صدای نازک وعجیبی اورا از خواب بیدار کرد وچشمش به آدمک عجیب وغریبی افتاد که با وقار تمام به او می نگریست.

۲.چرا شازده کوچولو شمارش ستارگان را برای کارفرما بی فایده می‌دانست؟

جواب۲: چون نه ستارگان برای کارفرما و نه کارفرما برای ستارگان فایده ای نداشتند.

۳.چرا روباه دوست داشت اهلی شود؟

جواب۳: چون می خواست زندگی اش از یک نواختی خارج شود واز زندگی و نغمه های مختلف لذت ببرد وزندگی اش مثل خورشید بدرخشد.

گفت و گو

۱.درباره شخصیت های داستان با هم گفتگو کنید.

جواب۱:

 • خلبان: انسانیست رویایی که نقاشی را دوست دارد و صبور فعال و امیدوار است .
 • شازده کوچولو: معصوم، بی ریا، ساده ،متفکرو مسئولیت پذیر
 • روباه: زیرک توانمند، عاشق اهلی شدن
 • مالک ستارگان: خسیس، پرمدعا، طمعکار

۲.درباره پیام داستان شازده کوچولو بحث کنید.

جواب۲: مسئولیت پذیری ، شناخت ارزش واقعی زندگی ، صبوری و….

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۳۳

نوشتن 

۱. از میان گروه کلمه های زیر واژه های نادرست را بیابید و شکل درست شان را بنویسید.

 • تصویر مار بوا ✔
 • حضم غذا ❌
 • هضم غذا
 • حدث وگمان❌
 • حدس وگمان
 • با وقار تمام✔
 • ودا و خداحافظی❌
 • وداع و خداحافظی
 • عظیمت به سیاره زمین❌
 • عزیمت به سیاره زمین
 • مالک ستاره گان❌
 • مالک ستارگان
 • انسان علاقمند❌
 • انسان علاقه مند

۲.در بند اول درس قید ها را مشخص کنید.

جواب۲: وقتی ، روزی ، درکتابی

۳.با توجه به کلمه های داخل کمانک زمان فعل های هر جمله را تغییر دهید و جمله را بازنویسی کنید.

_ من شاهکار خود را به آدمهای بزرگ نشان دادم.(ماضی بعید)

جواب: من شاهکار خود را به آدمهای بزرگ نشان داده بودم.

_ هواپیما با سرعت فوق العاده ای پرواز می کند .(ماضی مستمر )

جواب:هواپیما با سرعت فوق العاده ای داشت پرواز می کرد.

راز دیگری از زندگی شاهزاده کوچک بر من فاش شد. (مضارع التزامی)

جواب: راز دیگری از زندگی شاهزاده کوچک بر من فاش بشود.

۴.جدول صفحه بعد را کامل کنید .

۱.غزل مثنوی رسیده نوعی_____ شعری هستند .

۲.یکی از اجزای جمله و به معنی بند است.

۳.دو مصراعی که با هم بیایند.

۴.یکی از عناصر مهم داستان

۵.به ادبیات دفاع مقدس می گویند

۶.از آن طرف بخوانید نوعی جمله است

۷. صفت ادب و یکی از انواع نوشته

۸.اگر از آن طرف بخوانید مترادف هویداست.

۹.با فعل اسنادی می آید.

۱۰.ریشه فعل

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۳۴

۱۱.نوعی ماضی است.

۱۲.کتاب مشهور مولوی

۱۳.دوست به زبان ترکی

۱۴.معمولاً همراه آموزش می آید.

۱۵.حرف ربط

جواب۴:

۱.قالب

۲.قید

۳.بیت

۴.درون مایه

۵.ادبیات پایداری

۶.یرما

۷.ادبی

۸.ادیپ

۹.مسند

۱۰.بن

۱۱. استمراری

۱۲. مثنوی

۱۳.یولاش

۱۴.پرورش

۱۵. و

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!