پایه نهمحل تمرین نهم فارسی

جواب تمرین فارسی نهم-فصل ششم،درس شانزدهم:آرزو

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۲۱

خود ارزیابی

۱. چرا شاعر می گوید انسان باید دشمن هم داشته باشد؟

جواب۱: چون دوستان معمولادسعی می کنند هم را تایید کنندوگاها این مساله ممکن است که خیلی از نقص ها پنهان بمانداما دشمنان نکاتی را یادآوری می کنند که اگر غرور کاذبی هست شکسته شود و فرد متوجه عیب هایش بشود.

۲.چرا پول ارباب بدی است ولی خدمتگزار خوبی است؟

جواب۲: چون اگر پول و ثروت بر انسان‌ حاکم باشد باعث میشود که معرفت انسان از بین برود و انسان را به هر سمت و سویی که بخواهد می کشاند اما اگر انسان پول و ثروت را در اختیار خود داشته باشد می‌تواند در جهت مثبت و خوب از آن استفاده بکند و خودحاکم برآن باشد.

۳.اگر شما به جای شاعر بودید برای دوستانتان چه آرزوهایی دیگری داشتید؟

جواب۳: سلامتی ، عاقبت به خیری ، مشرف شدن به خانه ی خدا

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۲۲

گفت وگو

۱. درباره مهمترین و زیباترین نکته درس گفتگو کنید .

جواب۱:آرزوی داشتن دشمن برای دوست و آرزوی حاکم پول و ثروت شدن ونه خدمتگزار آن شدن

۲.درباره ی سه آرزوی خود و راه رسیدن به آنها گفتگو کنید.

جواب ۲: آرزوی تکمیل تحصیلات عالیه تا مقطع نهایی؛ که برای رسیدن به این آرزو باید تلاش و پشتکار داشت وخوب درس خواند

آرزوی پیدا کردن شغل مناسب  آرزوی تاسیس موسسه ی خیریه و…. که برای همه ی اینها باید با جدیت و پشتکار راه را طی کرد از موانع خسته نشده و امیدوار باشیم.

نوشتن

۱. برای هر واژه دو هم خانواده بنویسید و در جدول قرار دهید.

غرّه  مغرور  غرور
اعتماد  معتمد  عماد
 احساس حس محسوس
اعتراض عرض معترض

۲. یکی از بندهای درس را که بیشتر می پسندید انتخاب کنید و دلیل انتخاب خود را توضیح دهید.

جواب۲: برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی

نه کم و نه زیاد

درست به اندازه

تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهند

که دست کم یکی از آنها اعتراضش به حق باشد

تا زیاده به خودت غرّه نشوی

این بند مورد علاقه ی من بود چون نکته ی ظریفی را مطرح کرده که اگر آن را به کار ببندیم موجب پیشرفت ما می شود.

۳.ساخت هر واژه را مشخص کنید.

پرنده دشمن شادمان خدمتگزار هواپیما سردبیر راه آهن تعمیرگاه نیزار آبراه فکر ساده آرزومند

جواب۳:

 • پرنده =مشتق
 • دشمن=ساده
 • شادمان= مشتق
 • خدمتگزار=مرکب
 • هواپیما=مرکب
 • سردبیر=مرکب
 • راه آهن=مرکب
 • تعمیرگاه=مشتق
 • نیزار=مشتق
 • آبراه=مرکب
 • فکر=ساده
 • آرزومند=مشتق

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!