پایه چهارمحل تمرین چهارم علوم

جواب تمرین علوم چهارم- درس 3: انرژی نیاز هر روز ما

جواب تمرین علوم چهارم- درس 3: انرژی نیاز هر روز ما

حل تمرین علوم تجربی چهارم دبستان| درس 3: انرژی نیاز هر روز ما


گفت و گو (صفحه 16)

درباره ی هر یک از پرسش های زیر در کالس گفت وگو کنید.
بچه ها در مسابقه ی دو، به انرژی نیاز دارند؛ آنها این انرژی را از چه چیزی به دست می آورند؟ ازخوردن غذا، میوه و نور خورشید.
آیا وقتی خیلی خسته یا گرسنه اید می توانید در مسابقه ی دو برنده شوید؟ چرا؟ خیر زیرا بدن انرژی کافی ندارد.
درباره ی انرژی چه مطالبی شنیده اید؟


فعالیت (صفحه 18)

فرفره برای چرخیدن به انرژی نیاز دارد؛ این انرژی را از کجا به دست می آورد؟ با فوت کردن
چه راه های دیگری برای چرخاندن فرفره پیشنهاد می کنید؟ می توانیم از انرژی کولر، پنکه یا انرژی باد استفاده کنیم یا با دویدن فرفره را به چرخش در بیاوریم.


فکر کنید (صفحه 19)

در کدامیک از تصویرها، از انرژی باد برای حرکت دادن اجسام استفاده میشود؟

پنکه انرژی باد تولید می کند. قایق بادی و بادبادک با انرژی باد حرکت می کنند.


فعالیت (صفحه 19)

چرخ در حال حرکت کدام شکل از انرژی را دارد؟ انرژی حرکتی
چرخ برای حرکت دادن لیوان به انرژی نیاز دارد؛ چرخ این انرژی را از کجا به دست می آورد؟ آب
پیش بینی کنید: چگونه می توانید با وسیله ای که ساخته اید،‌ جرم بیشتری را جابه جا کنید؟ با مصرف آب بیشتر
برای پی بردن به درستی پیش بینی خود، آزمایشی را طراحی و اجرا کنید.


فعالیت (صفحه 21)

چه چیزی مشاهده می کنید؟ مارپیچ می چرخد
چه چیزی باعث حرکت این مارپیچ کاغذی می شود؟ انرژی گرما
در مارپیچ کاغذی، انرژی از کدام شکل به شکل دیگر تبدیل می شود؟ گرمایی به حرکتی


فکر کنید (صفحه 22)

در خودروها، بنزین مصرف می شود وانرژی گرمایی تولید می کند. این انرژی گرمایی به کدام شکل از انرژی تبدیل می شود؟ انرژی حرکتی در چرخ ها


گفت و گو (صفحه 22)

درباره ی پرسش های زیر در گروه خود گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.
انرژی مورد نیاز شما برای پخت و پز و گرم کردن خانه از چه چیزی به دست می آید؟ انرژی حاصل از سوختن سوخت های فسیلی مانند نفت و گاز و انرژی های نو مانند انرژی خورشیدی
در کدام کارهای دیگر، از انرژی گرمایی استفاده می شود؟ اتو، توستر نان، اجاق گاز برقی، کتری، مایکروویو، چسب حرارتی و …


فعالیت (صفحه 22)

در این فعالیت، انرژی حرکتی به کدام شکل از انرژی تبدیل می شود؟ انرژی گرمایی


فکر کنید (صفحه 23)

اگر مقداری ماسه را در ظرفی دربسته بریزیم و مدتی آن را تکان دهیم،‌ دانه های ماسه گرم تر می شوند؛ چرا؟ به علت اصطکاک و لغزیدن ماسه ها روی هم انرژی گرمایی تولید می شود.


فعالیت (صفحه 24)

از این فعالیت چه نتیجه ای می گیرید؟ انرژی صوتی به انرژی حرکتی تبدیل می شود زیرا دانه ها حرکت می کنند.


فکر کنید (صفحه 24)

صدای هواپیما، شیشه ی پنجره ها را میلرزاند. دراین حالت، انرژی صوتی به کدام شکل از انرژی تبدیل میشود؟ انرژی حرکتی


نام وسیله شکلی از انرژی که به ما می دهد
اتو گرمایی
پنکه حرکتی
توستر نان گرمایی
مایکروویو گرمایی
کولر سرمایشی
شوفاژ گرمایی
لامپ نورانی
mp3 player صوتی

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!