جواب تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم| صفحه 3

حل تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم

 

 صفحه 3

3-یکی از فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مدّت زمانی را که طول می کشد تا فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. 

توجّه: (هر آزمایش را 3 بار تکرار کنید.)

 

شماره ی آزمایش مدّت زمانی که طول می کشد تا فرفره به سطح زمین برسد ( به ثانیه)
فرفره ی 1 (با بال باریک) فرفره ی 2 ( با بال پهن)
(1) 3 4
(2) 2 3
(3) 2 4

 

نتیجه ی کاوش: 

فرفره ای که بال پهن تری دارد، دیرتر به سطح زمین می رسد؛ بنابراین، هر چه
بال فرفره باریک تر باشد، زمان رسیدن آن به سطح زمین  کم تر می شود.

 

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید!

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید! هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و …

error: Content is protected !!