پایه پنجمحل تمرین پنجم علوم

جواب تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم| صفحه 3

حل تمرین علوم پنجم | درس اول: زنگ علوم

 

 صفحه 3

3-یکی از فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مدّت زمانی را که طول می کشد تا فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. 

توجّه: (هر آزمایش را 3 بار تکرار کنید.)

 

شماره ی آزمایش مدّت زمانی که طول می کشد تا فرفره به سطح زمین برسد ( به ثانیه)
فرفره ی 1 (با بال باریک) فرفره ی 2 ( با بال پهن)
(1) 3 4
(2) 2 3
(3) 2 4

 

نتیجه ی کاوش: 

فرفره ای که بال پهن تری دارد، دیرتر به سطح زمین می رسد؛ بنابراین، هر چه
بال فرفره باریک تر باشد، زمان رسیدن آن به سطح زمین  کم تر می شود.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!