پایه پنجمحل تمرین پنجم علوم

جواب تمرین علوم پنجم – درس اول: زنگ علوم

جواب تمرین علوم پنجم – درس اول: زنگ علوم

 

 صفحه 3

3-یکی از فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مدّت زمانی را که طول می کشد تا فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید. 

توجّه: (هر آزمایش را 3 بار تکرار کنید.)

 

شماره ی آزمایش مدّت زمانی که طول می کشد تا فرفره به سطح زمین برسد ( به ثانیه)
فرفره ی 1 (با بال باریک) فرفره ی 2 ( با بال پهن)
(1) 3 4
(2) 2 3
(3) 2 4

 

نتیجه ی کاوش: 

فرفره ای که بال پهن تری دارد، دیرتر به سطح زمین می رسد؛ بنابراین، هر چه
بال فرفره باریک تر باشد، زمان رسیدن آن به سطح زمین  کم تر می شود.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

کاوشگری صفحه 5

1-مشخص کنید:

  • چه چیزی را باید تغییر داد؟ طول بال فرفره
  • چه چیزی را باید اندازه گرفت؟ زمان رسیدن فرفره به زمین
  • چه چیزهایی را نباید تغییر داد؟ طول ذم فرفره ، جنس کاغذ ، ارتفاعی که فرفره را از آن رها میکنیم، پهنای بال فرفره

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

ادامه ی کاوشگری صفحه 6

3-فرفره ها را از ارتفاع 2 متری رها کنید. مدّت زمانی را که طول می کشد تا هر
فرفره به سطح زمین برسد، اندازه بگیرید و در جدول زیر یادداشت کنید.

(توجّه: هرآزمایش را 3 بار تکرار کنید.)

شماره ی آزمایش مدت زمانی که طول می کشد تا فرفره به سطح زمین برسد(به ثانیه)
فرفره ی 1( بال بلندتر) فرفره ی 2 (بال کوتاه تر)
(1) 3 2
(2) 4 2
(3) 3 1

4-نتیجه ی کاوش خود را بنویسید.

فرفره ای که طول بال بیشتری دارد دیرتر به سطح زمین می رسد زیرا سطح بیشتری از آن با هوا در تماس است و هوا بر بال نیرو وارد می کند و مانع پایین آمدن می شود پس هر چه طول بال فرفره بیشتر ، دیرتر به زمین می رسد.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

فکرکنید صفحه 6

اینها دانه های درخت افرا هستند. اگر آن ها را از ارتفاع یکسانی رها کنیم،کدام یک زودتر به زمین می رسد؟

از بین این دو دانه درخت افرا ، دانه ای زودتر می رسد که پهنای کمتری دارد زیر نیروی کمتری از سمت هوا به بال(از پایین به بالا) وارد می شود و زودتر پایین می آید.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!