پایه هشتمحل تمرین هشتم علوم

جواب تمرین علوم هشتم-درس هفتم:الفبای زیست فناوری

حل تمرین علوم هشتم|درس هفتم:الفبای زیست فناوری

قعالیت صفحه 56

الف) سر انگشتان خود را به طور کامل با جوهر رنگ کنید؛
سپس روی کاغذ طوری فشار دهید تا نقش خط های آن روی کاغذ بیفتد.آیا نقش این خطوط در همهٔ انگشتان شما یکسان است؟ خیر

آیا اثر انگشت هم کلاسی های شما یکسان است یا با هم فرق می کند؟ فرق می کند
ب) اثر انگشت اشاره دوقلوهای همسان را تهیه کنید. آیا اثر انگشت یکسانی دارند؟

خیر
پ) اثر انگشت در زندگی اجتماعی چه کاربردی دارد؟

برای تشخیص هویت- کاربرد امنیتی  – در بانکداری – سیستم حمل و نقل مثل هواپیما – در بیمارستان ها و بانک های خون – مدارس – استخدام کارکنان – ورود به ساختمان ها – بازکردن قفل تلفن همزاه

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

پرسش متن صفحه 56

پیوستگی یا آزاد بودن نرمهٔ گوش و همچنین صفاتی که در جدول ۱ دیدید، صفات ارثی نامیده می شوند؛ زیرا عامل ایجاد کنندهٔ این صفات از والدین به فرزندان و به عبارتی دیگر از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود.

به نظر شما این عامل چیست و در چه بخشی از یاخته قرار دارد؟

دنا  ، درون هسته

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و  گو کنید صفحه 58

الف) جدول مقابل، تعداد کروموزوم ها را در چند جاندار نشان می دهد. با توجه به اطلاعات جدول دربارهٔ درستی یا نادرستی این جمله گفت وگو کنید: تعداد کروموزوم ها به اندازهٔ پیکر جانداران بستگی دارد.

خیر این جمله درست نیست زیرا پروانه با آن جثه ی کوچک 380 کروموزوم و انسان با جثه بزرگش 46 کروموزوم دارد.
ب) دانش آموزی می گوید از شباهت دو نفر می توانیم به شباهت ژن های آنها پی ببریم. نظر شما در این باره چیست؟

بله می توان گفت زیرا برای هر صفت خاص توالی ژنی خاص دارد که می تواند در افراد مختلف یکسان باشد.

جاندار تعداد کروموزوم
انسان 46
مرغ و خروس 78
پروانه 380
برنج 24

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

آزمایش کنید صفحه 59

مواد و وسایل
یک عدد سیب زمینی که حداقل چهار جوانه (چشم) داشته باشد؛ چهار لیوان یک بار مصرف، خاک گلدان،کارد، کاغذ و مداد.
روش اجرا
الف) ته هر لیوان یک سوراخ ریز ایجاد کنید؛ سپس آنها را با خاک پر، و شماره گذاری کنید. سیب زمینی را به چهار بخش تقسیم کنید به طوری که هر بخش یک
جوانه داشته باشد.
ب) هر قطعه را در یکی از لیوان ها مطابق جدول زیر بکارید. توجه داشته باشید که خاک لیوان ها مرطوب باشد.

 

لیوان شماره 1 لیوان شماره 2 لیوان شماره 3 لیوان شماره 4
آن را در آفتاب بگذارید و به اندازهٔ کافی به آن آب دهید. آن را در جای تاریک
بگذارید و به اندازهٔ کافی به آن آب دهید.
آن را در آفتاب بگذارید. بعد از کاشت، دیگر به آن آب ندهید. همه بخش خوراکی قطعهٔ سیب زمینی را بردارید. لیوان را در آفتاب بگذارید و به اندازهٔ کافی به آن آب دهید.

پ) پیش بینی می کنید که از کدام قطعه (ها)، گیاه سیب زمینی رشد می کند و از کدام قطعه(ها) رشد نمی کند؟ چه استدلالی برای این پیش بینی دارید؟

به نظر من بهترین و بیشترین رشد را ظرف (1) خواهد داشت.
ت)به مدت دو هفته هر روز لیوان ها را مشاهده کنید و مشاهدات خود را در جدولی بنویسید.
نتیجهٔ آزمایش را در کلاس گزارش کنید. آیا نتیجه آزمایش، پیش بینی شما را تأیید می کند؟

ظرف (1) بیشترین رشد را خواهد داشت . ظرف (2) به دلیل نرسیدن نور کافی ، ظرف (3) به دلیل آب کم و ظرف (4) به دلیل برداشته شدن بخش خوراکی آن ، رشد به شدت کمی خواهد داشت. که نشان دهنده ی اثر محیط بر صفات ارثی می باشد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

پرسش متن صفحه 60

شما چه نمونه هایی از تأثیر محیط بر صفات ارثی می شناسید؟

به عنوان مثال تغییر رنگ پوست در اثر آفتاب – تغییر ضخصیت بر اثر تعاملات اجتماعی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 61

فرض کنید دانش، مهارت و امکانات مورد نیاز را برای دست کاری دِنا دارید؛ یعنی می توانید صفات جانداران را به میل خود تغییر دهید.در این حالت چه کارهایی انجام می دادید؟ نظر و طرح خود را بنویسید و در آن هدف خود را نیز شرح دهید.

ژن های بیماری های ارثی را تغییر می دادم یا حذف می کردم تا افراد در آینده دچار این بیماری ها نشوند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 62

ژن ماهی در گوجه فرنگی!
سال ها پیش گروهی از پژوهشگران، نوعی بوتهٔ گوجه فرنگی تولید کردند که دارای ژن مربوط به صفت مقاومت در برابر سرما بود.این ژن از نوعی ماهی آب سرد به دست آمده بود.
گوجه فرنگی هایی که به این طریق تولید شده بودند، مقاومت بیشتری در برابر سرما داشتند. به نظر شما چگونه ژن مربوط به مقاومت در برابر سرما، سبب ایجاد این ویژگی می شود؟

استخراج ژن آن از ژن ماهی سرد – تزریق ژن به باکتری – وارد کردن باکتری در بذر گوجه ها – قرار گرفتن ژن مقاومت به سرما در دنای بذر – کاشتن دانه در خاک – تولید گوجه فرنی هایی با توانایی مقاومت به سرما

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 62

با مراجعه به منابع معتبر درباره فایده ها و ضررهای احتمالی تغییر در ژن های جانداران، اطلاعاتی جمع آوری کنید و در کلاس ارائه دهید.

با تغییر ژن های جانداران می توان باعث افزایش کیفیت و کمّیت محصولات کشاورزی ، تغییر و اصلاح ویژگی های منفی جانداران ، تولید محصولات جدید و رشد سریعتر جانداران شد.

و بلعکس می توان باعث ایجاد عوارض جانبی پیش بینی نشده ، ایجاد موجودات مضر جدید و سوء استفاده از این علم در راه غلط و .. شد.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 63

به طور گروهی با استفاده از موادی مانند نخ، سیم یا خمیر بازی مدل ساده ای از تقسیم میتوز بسازید.

(برعهده ی دانش آموز)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

گفت و گو کنید صفحه 64

در سال گذشته با انواعی از سوخت های غیرفسیلی آشنا شدید. نظر خود را دربارهٔ جملهٔ زیر بیان کنید:«سرمایه گذاری در تولید انرژی های نو و تجدید پذیر به صرفه تر است».

انرژی ها نو ، انرژی هایی هستند که پس از مدتی به طبیعت باز می گردند و آلودگی بسیار کمی را ایجاد می کنند.همچنین در افزایش گرمایش جهان نقش به شدت کمی را ایفا می کنند.  در دسترس هستند مخصوصاً انرژی خورشیدی در کشور ما که بیشتر روز های سال هوا گرم و تابان هستند.  به دلیل تعداد زیاد مناطق کویری و خشک  و ماطق بادخیز گسترده در ایران سرمایه گذاری در این مسئله به صرفه می باشد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 64

تغذیهٔ سالم در پیشگیری از سرطان مؤثر است. در دو گروه با مراجعه به منابع علمی معتبر دربارهٔ موارد زیر اطلاعاتی جمع آوری کنید و در کلاس ارائه دهید:
گروه الف) نوع تغذیه ای که احتمال سرطان را افزایش می دهد.

نوشیدن الکل – مصرف غذاهای فست فود و سرخ کرده به مقدار زیاد –  زیاده روی در مصرف چربی های اشباع شده و گوشت قرمز – زیاده روی در مصرف نمک و شکر

گروه ب) نوع تغذیه ای که در پیشگیری از سرطان نقش دارد.

رژیم غذایی حاوی انواع سبزیجات و میوه ها – مواد غذایی حاوی کاروتنوئید ها مثل انواع میوه ها – مواد غذایی حاوی ویتامین E و اسید فولیک

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!