پایه نهمحل تمرین نهم علوم

جواب تمرین علوم نهم-درس فصل نهم:ماشین ها

حل تمرین علوم نهم|درس فصل نهم:ماشین ها

فکرکنید صفحه 96

شکل 2 تصویر تعدادی از ماشین هایی را که روزانه با آنها سروکار داریم نشان می دهد.در مورد ورودی و خروجی این ماشین ها در زندگی و تبدیل انرژی در آنها گفت وگو کنید.

قایق  پارو زدن (ورودی) حرکت قایق (خروجی)

اتوبوس تبدیل انرژی شیمیایی (ورودی) به انرژی نورانی،جنبشی،گرمایی (خروجی)

ماشین لباسشویی تبدیل انرژی الکتریکی(ورودی) به انرژی حرکتی(خروجی)

چرخ خیاطی تبدیل انرژی الکتریکی(ورودی) به انرژی حرکتی(خروجی)

پنکه تبدیل انرژی الکتریکی(ورودی) به انرژی حرکتی و تولید باد(خروجی)

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

آزمایش کنید صفحه 98

هدف بررسی عوامل مؤثر بر گشتاور نیرو
وسایل و مواد لازم حلقه، تعدادی وزنهٔ کوچک شکاف دار، خط کش، وزنه گیر
روش اجرا
1- خط کش را درون حلقه قرار دهید و وزنه گیر را آویزان کنید.
2- انتهای خط کش را با دست خود بگیرید و به صورت افقی نگه دارید.
3- در وزنه گیر، وزنه قرار دهید و به تدریج وزنه ها را زیاد کنید.
4- اکنون وزنه ها را ثابت نگه دارید و فاصلهٔ حلقهٔ فلزی تا دستتان را کم و زیاد کنید.
از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

هر قدر اندازه نیرو و فاصله آن از محل چرخش بیشتر باشد ، گشتاور نیرو هم بیشتر است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود را بیازمایید صفحه 98

توضیح دهید چرا با آچار بلندتر، مهرهٔ محکم را می توان آسان تر باز کرد؟

زیرا بیشتر شدن فاصله نیرو تا محل چرخش باعث بیشتر شدن گشتاور می شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 101

نشان دهید در اهرم ها و در شرایط تعادل، مزیت مکانیکی از رابطهٔ زیر نیز به دست می آید.

 

در اهرم ها در شرایط تعادل مقدار گشتاور نیروی محرک و مقلوم با هم برابرند.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 101

اهرم ها در بسیاری از ماشین های معمولی، دیده م یشوند. اهرم ها را می توان برحسب محل قرار گرفتن تکیه گاه، نیروی محرک و نیروی مقاوم بررسی کرد. در هر یک از شکل های زیر تکیه گاه،محل وارد کردن نیروی محرک و نیروی مقاوم را نشان دهید. از وزن اهرم ها صرف نظر می شود.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 102

به کمک یک قرقرهٔ ثابت، یک قرقرهٔ متحرک، یک وزنهٔ معین و یک نیروسنج دربارهٔ مزیت مکانیکی قرقره های ثابت و متحرک شکل 12 تحقیق کنید.

مزیت مکانیکی قرقرۀ ثابت 1 است= زیرا هرچقدر طناب را بکشیم ، جسم همان قدر بالا می آید.

ولی مزیت مکانیکی قرقره متحرک دو است = زیرا اگر طناب را 2 متر بکشیم جسم 1 متر بالا می آید. یعنی نیروی محرک نصف نیروی قائم است .

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود را بیازمایید صفحه 103

با توجه به تعریف مزیت مکانیکی، جدول زیر را درباره مزیت مکانیکی ماشین های شکل 14 ، کامل کنید.

شکل(الف) شکل(ب) شکل(پ)
اندازۀ نیروی محرک  50 نیوتن 50 نیوتن 50 نیوتن
اندازۀ نیروی مقاوم 50 نیوتن 100 150 نیوتن
مزیت مکانیکی 1 2 3

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جمع آوری اطلاعات صفحه 103

دربارهٔ نقش قرقره ها در زندگی اطلاعاتی را به همراه تصویر، جمع آوری کنید و آن را در کلاس گزارش دهید.

 • در ساختمان سازی برای بالا بردن مصالح
 • در پروژکتور سینما
 • در لوازم ورزشی و باشگاه های بدنسازی
 • در آسانسور
 • چاه آب برای بالا کشیدن آب
 • ماهیگیری

 

 

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جمع آوری اطلاعات صفحه 104

دربارهٔ انواع چرخ دنده ها و کارکرد آنها اطلاعاتی را به همراه تصویر جمع آوری کنید و آن را به کلاس گزارش دهید.

 • چرخ دنده ساده
 • چرخ دنده مارپیچ
 • چرخ دنده مخروطی
 • چرخ دنده حلزونی
 • چرخ دنده  شانه ای

کارکرد ها:ترازو عقربه ای ، ساعت های قدیمی ، دستگاه فتوکپی و چاپگر ، تجهیزات موتوری و ماشین ها

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه 105

چرا در مناطق کوهستانی، قسمتی از جاده ها را به صورت پیچ های شیبدار می سازند؟

مارپیچ شیب دار مثل سطح شیب دار با شیب کم است که مسافت بیشتر را با نیروی کمتر  طی می کند و باعث می شود به موتور ماشین فشار نیاید و با نیروی کمتری از کوه بالا برویم.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!