پایه نهمحل تمرین نهم علوم

جواب تمرین علوم نهم-درس ششم:زمین ساخت ورقه ای

حل تمرین علوم نهم|درس ششم:زمین ساخت ورقه ای

فعالیت صفحه ۶۴

۱-نقشه قاره های جهان را بر روی یونولیت یا مقوا رسم کنید.

2ــ شکل هندسی قاره ها را برش بزنید.
3ــ قاره ها را مانند جورچین در کنار هم قرار دهید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.
الف) آیا خشکی بزرگ اولیه را ایجاد کرده اید؟ تقریبا می توان گفت بله خشکی پانگه آ
ب) حاشیه کدام قاره ها بهتر بر هم منطبق می شوند؟

حاشیه شرقی امریکای جنوبی با حاشیه غربی افریقا

حاشیه شرقی امریکای شمالی با حاشیه غربی اروپا

حاشیه شمال شرقی اقریقا با جنوب غربی اسیا

حاشیه جنوبی اروپا با شمالی افریقا

حاشیه شمالی استرالیا با جنوبی اسیا

پ)چرا حاشیه برخی قاره ها به خوبی بر هم منطبق نمیشوند؟

به دلیل این که به مرور زمان بخش هایی زیر آب رفته یا بخش هایی جدید پدید آمده است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود رابیازمایید صفحه ۶۵

هریک از قاره های لورازیا و گُندوانا شامل کدام سرزمین های امروزی بوده اند؟

لورازیا اروپا .شمال آسیا . گرینلند . کانادا . سیبری ( قطب شمال ) . آمریکا شمالی

گندوانا آفریقا، اقیانوسیه، آمریکای جنوبی، قطب جنوب و بخش‌هایی از شبه جزیرهٔ هند

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه ۶۸

در علوم هفتم با مسیر حرکت جریان های همرفتی در مایعات آشنا شدید با توجه به آن مسیر حرکت جوهر پخش شده در هریک از ظرف های روبه رو را  رسم کنید

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فعالیت صفحه 69

آیا میدانید ناخن های شما در سال چند سانتیمتر رشد میکنند؟ چگونه میتوانید مقدار آن را محاسبه کنید؟ پس از محاسبه سرعت رشد ناخنتان ، این عدد را با سرعت متوسط حرکت ورقه های سنگ کره مقایسه کنید.

با اندازه گیری میزان رشد ناخنمان در 1 روز و سپس ضرب آن در 1080 میتوان میزان رشد در یک سال را محاسبه کرد.

سرعت رشد ناخن در سال حدود 5 تا 5.2 سانتی متر می باشد که تقریبا برابر با سرعت حرکت ورقه های سنگ کره(5 سانتی متر در سال) است.

ت متوسط حدود 5 سانتی متر در سال،

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

خود را بیازمایید صفحه ۷۰

با توجه به شکل 5،ورقهٔ اقیانوس آرام در قسمت شمال شرق به زیر کدام ورقهٔ قاره ای فرو رانده می شود؟

آمریکای شمالی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

فکرکنید صفحه ۷۰

با توجه به شکل 10 زمین لرزه ها و آتشفشان ها بیشتر بر چه مناطقی منطبق است؟

بیشتر در حاشیه قاره ها و جاهایی که ورقه های زمین به زیر هم فرو می روند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جمع آوری اطلاعات صفحه ۷۲

درباره عمق آب در اقیانوس هند و خلیج فارس اطلاعات جمع آوری و با هم مقایسه کنید.

عمق آب در اقیانوس هد و خلیج فارس متفاوت است. عمق خلیج فارس نهایتاً 90 متر است ولی عمق اقیانوس هند می تواند تا 6000 متر هم برسد.

درباره انرژی سونامی را در سواحل اقیانوس هند و سواحل خلیج فارس با هم مقایسه کنید.

هرچه عمق اقیانوسی بیشتر باشد انرژی و سرعت سونامی(آبتاز) در آن بیشتر می باشد. د نتیجه اگر سونامی در اقیانوس هند اتفاق بیافتد به دلیل عمق زیاد آن سرعت و انرژی این اقیانوس زیاد خواهد بود و باعث خسارت های جبران ناپذیری خواهد شد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!