پایه هفتمحل تمرین هفتم عربی

جواب تمرین عربی هفتم-درس دوم،بخش پنجم

حل تمرین عربی هفتم|درس دوم،بخش پنجم

الدرس الثانی (بخش پنجم)

اَلْمَواعِظُ الْعَدَديَّةُ صفحه 54

1.اَلنَّظَرُ فِي ثَلاثَةِ أشْياءَ عِبادَةٌ:

« اَلنَّظَرُ فِي الْمُصْحَفِ»وَ  «اَلنَّظَرُ فِي وَجْه الْوالِدَينِ» وَ «اَلنَّظَرُ فِي الْبَحْرِ»

نگاه کردن به سه چیز عبادت است:

نگاه کردن به قرآن و نگاه کردن به صورت پدر و مادر و نگاه کردن به دریا

2.أربَعَةٌ قَليلُها کَثيرٌ:  «اَلْفَقْرُ وَ الْوَجَعُ وَ الْعَداوَةُ وَ النّارُ»
چهار چیز کم اش زیاد است : فقر و درد و دشمنی و آتش

3.خَمْسَةُ أشياء ،حَسَنَةٌ فِي النّاسِ « اَلْعِلْمُ وَ الْعَدْلُ وَ السَّخاوَةُ وَ الصَّبْرُ وَ الْحَياءُ»

پنج چیز در مردم نیکوست : علم  و برابری و سخاوت و شکیبایی و شرم (حیا)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 54

گزينۀ درست کدام است؟

1. کَمْ أُسْبوعاً فِي الشَّهْرِ؟ یک ماه چند هفته است؟

عشََرةَ (ده )          √أرَبعَةَ (چهار)

2. کَمْ صَفّاً فِي الْمَرْحَلَةِ الاِبْتِدائيَّةِ؟ چند کلاس در دوره ابتدایی است؟

 (2)سِتةَّ (6)                   اِثْنانِ

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 54

ترجمه کنيد.

1.« هو الذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الارض في سِتَّةِ أیّامٍ »

او کسی است که آسمانه ها و زمین را در 6 روز آفرید.

2.«إنَّ عِدَّةَ الشُّهورِ عِندَ اللهِ اثْناعَشَرَ شَهْرا»

قطعا تعداد ماه ها نزد خدا 12 ماه است.

3.کَمْ يَوْماً أَنتَ فِي السَّفَرِ؟                  -تَقْريباً تِسْعَةُ أَيّامٍ.

تو چند روز در سفر هستی؟    -تقریبا نه روز!

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلْقُرآنیّات صفحه 55

١. کَم عَدَدُ الَْنبياءِ فِي الْقُرآنِ؟            سِتَّةٌ وَ عِشرونَ نَبيّاً.

چند عدد پیامبر در قرآن آمده است؟                -26 پیامبر

2. کَم سورَةً بِاسْمِ الْحَيَواناتِ فِي الْقُرآنِ؟      -خَمسُ سُوَرٍ.

چند سوره به اسم حیوانات در قران وجود دارد؟      – 5سوره.

3. کَم عَدَدُ السَّجْداتِ الْواجِبَةِ في آياتِ الْقُرآنِ؟  -أَربَعُ سَجْداتٍ.

چند عدد سجده واجب در آیات قرآن است؟   -4 سجده.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!