پایه نهمحل تمرین نهم عربی

جواب تمرین عربی نهم-درس نهم

حل تمرین عربی نهم|درس نهم

الدرس التاسع

نُصوصٌ حَولَ الصِّحَّةِ صفحه 114

متن هایی در مورد بهداشت

أَفضَلُ الَْلوانِ: بَعضُ النّاسِ يَظُنّونَ بِأَنَّ الَْلوانَ لِلتَّلوينِ أَوْ لِلرَّسْمِ أَوْ لِلتَّزيينِ فَقَط.

بهترین رنگ ها: بعضی از مردم گمان می کنند که رنگ ها فقط برای رنگ آمیزی ، نقاشی و یا تزئین هستند.
وَلٰکِنْ هَل سَأَلْنا أَنفُسَنا يَوماً:
«؟ هَل يُمْکِنُ مُعالَجَةُ الَْمراضِ بِالَْلوانِ؟ ما هوَ تأثيرُ الَْلوانِ الْمُختَلِفَةِ ؟»

ولی آیا روزی از خودمان پرسیده ایم؟ آیا درمان بیماری ها با رنگ ها امکان پذیر است؟ تاثیر رنگ های مختلف چیست؟
يَعتَقِدُ بَعضُ الْعُلَماءِ أَنَّ لِلَْلوانِ تَأثيراً عَلَينا. إِنَّ أَحَبَّ الَْلوانِ إلَی الْعَينِ، اَلَْلوانُ الطَّبيعيَّةُ الَّتي نُشاهِدُها حَولَنا فِي اللَّيلِ وَ النَّهارِ وَ هيَ اللَّونُ الَْخضَُر وَ اللَّونُ الَْزرَقُ السَّماويُّ
ثُمَّ اللَّونُ الْصفَرُ مِثلُ لَونِ بَعضِ أَوراقِ الْخَريفِ.

بعضی دانشمندان معتقدند که رنگ ها بر ما تاثیر دارند. قطعا محبوب ترین رنگ ها به چشم ، رنگ های طبیعی است که شب و روز در اطرافمان مشاهده می کنیم که عبارتند از :  رنگ سبز و رنگ آبی آسمانی سپس رنگ زرد مانند رنگ یعضی برگ های پاییزی.
أَمَّا النّورُ الَْحمَرُ، فَنَشْعُرُ بِالتَّعَبِ عِندَما نَنظُرُ إِلَيهِ؛ لَِانَّهُ يُحَرِّ كُ الَْعصابَ. فَقانونُ الْمُرورِ يَستَخْدِمُهُ فِي الَْماکِنِ الَّتي بِحاجَةٍ إِلَی ا لِنْتِباهِ کَإِشاراتِ الْمُرورِ؛ أَمّا غُرَفُ النَّومِ، فَالَْفضَلُ فيهَا اسْتِخدامُ الَْلوانِ الْمُهَدِّئَةِ لِلَْعصابِ کَاللَّونِ الْبَنَفسَجيِّ.

چراغ قرمز ، وقتی به آن نگاه می کنیم احساس خستگی می کنیم. زیرا  اعصاب را تحریک می کند. پس قانون راهنمایی رانندگی آن را در جاهایی که نیاز به توجه دارد ، به کار می گیرد . ولی اتاق های خواب بهتر است که در آن از رنگ های آرامش بخش برای اعصاب مانند رنگ بنفش استفاده شود.

فيتامين(A):

مِنْ فَوائِدِ فيتامين(A) زيادَةُ وَزنِ الَْطفالِ وَ هوَ مُفيدٌ لِلْعَيْنِ وَ کانَ الطَّيّارونَ فِي الْحَرْبِ الْعالَميَّةِ الثّانيَةِ يَتَناوَلونَهُ قَبْلَ ابْتِداءِ الْغاراتِ اللَّيليَّةِ وَ هٰذَا الْفيتامينُ مَوجودٌ فِي النَّباتاتِ وَ الْفَواکِهِ بِاللَّونِ الَْصفَرِ کَالمْشِْمشِِ وَ الْجَزَرِ وَ قشِْر الْبُرتُقالِ.

ویتامین ای:

من از فوائد ویتامین اِی اضافه وزن کودکان است. این ویتامین برای چشم مفید است و خلبان ها در جنگ جهانی دوم قبل از شروع حملات شبانه آن را می خوردند و این ویتامین در گیاهان و میوه ها با رنگ زرد مثل زردآلو،هویج و پوست پرتقال موجود است.

فيتامين(C):

يوجَدُ هٰذَا الْفيتامين فِي الْحَليبِ الطّازَجِ، وَلٰکِنَّهُ لا يوجَدُ فِي الْحَليبِ المُْجَفَّفِ وَ الَْطفالُ الَّذينَ يَتَناوَلونَهُ وَحْدَەُ، في أَکثَرِ الَْوقاتِ يَحْدُثُ لَهُم ضَعفٌ فِي السّاقَينِ. وَ يُمکِنُ تَعويضُ هذَا النَّقصِ فِي التَّغذيَةِ بِتَناوُلِ عَصيرِ اللَّيمونِ أَوْ عَصيرِ الْبُرتُقالِ.

ویتامین سی :

این ویتامین در شیر تازه وجود دارد ولی در شیر خشک وجود ندارد و کودکانی که تنها آن را می خورند در اغلب اوقات ناتوانی در ساق ها برایشان اتفاق می افتد. و جبران این نقص در تغذیه با خوردن آب لیمو یا آب پرتقال ممکن می شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

درست نادرست صفحه 114

با توجّه به متن درس، درستی یا نادرستی جمله های زیر را معلوم کنید.

1. کانَ الطَّيّارونَ فِي الْحَرْبِ الْعالَميَّةِ الثّانيَةِ يَتَناوَلونَ فيتامين «A»قَبلَ ابْتِداءِ الْغاراتِ اللَّيليَّةِ. صحیح

خلبان ها در جنگ جهانی دوم ویتامین اِی را قبل از شروع حملات شبانه می خوردند. 
2. يُمکِنُ تَعويضُ الضَّعفِ فِي السّاقَينِ فِي الْطَفالِ بِتَناوُلِ الرُّزِّ . غلط

جبران ناتوانی در دو ساق در کودکان با خوردن برنج ممکن است.
3. اَلْاسَوَدُ أَفضَلُ لَونٍ مُهَدِّئٍ لِلَْعصابِ في غُرَفِ النَّومِ . غلط

سیاه ، بهترین رنگ آرام کننده برای اعصاب در اتاق های خواب است.
4. لا يَعتَقِدُ الْعُلَماءُ أَنَّ لِلَْلوانِ تَأثيراً عَلَينا . غلط

دانشمندان به تاثیر رنگ ها بر روی ما اعتقاد ندارند.
5.يوجَدُ فيتامين «C»فِي الْحَليبِ الطّازَجِ. صحیح 

ویتامین سی در شیر تازه وجود دارد.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ساعت خوانی صفحه 115 و 116

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

ترجمه کنید صفحه 117

اَلْحاديَةَ عَشْرَةَ تَماماً: یازده تمام اَلْعاشِرَةُ وَ الرُّبعُ: ده و رب
اَلثّانيَةَ عَشْرَةَ تَماماً: دوازده تمام اَلْواحِدَةُ وَ النِّصفُ: یک و نیم

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الَْاوَّلُ صفحه 117

توضيحات زير، مربوط به کدام واژه ها از متن درس است؟

1. فاکِهَةٌ شَبيهَةٌ بِالْبُرتُقالِ؛ وَلٰکِنَّها أَصغَرُ مِنْهُ : المشمش 

میوه شبیه به پرتقال ولی کوچکتر از آن = زردآلو
2. عَلاماتٌ لِلسّائِقِ وَ الْعابِرِ فِي الطَّريقِ :  اشارات المرور

علامت هایی برای راننده و عابر در راه = علامت های راهنمایی رانندگی
3. الَهْجُومُ باِلطاّئرَِةِ علَیَ العَْدوِّ فِي الليَّلِ :  غارات لیله

حمله هواپیما به دشمن در شب = حمله شبانه

4. أَحْسَنُ صِفَةٍ لِلْحَليبِ :  الطازج

بهترین صفت برای شیر = تازه
5. اِسْمُ سائِقِ الطّائِرَةِ : طیّار

نام راننده هواپیما = خلبان
6. ماءُ الثَّمَرِ :  عصیر الفاکِهَ

آب میوه = عصاره میوه

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الثّاني صفحه 118 و 119

در جای خالی، رنگ مناسب بنويسيد؛ سپس هر جمله را ترجمه کنيد.
أَخضَر -أَحمَر- أَزرَق -أَبيَض- أَصفَر -أَسوَد

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الثّالِثُ صفحه 119

باتوجّه به تصویر پاسخ دهید.

فِي السّاعَةِ السّادِسَةِ مَساءً / فِي السّاعَةِ الثّانيَةَ عَشْرَةَ
فِي السّاعَةِ الثّامِنَةِ لَيلاً / فِي السّاعَةِ التّاسِعَةِ صَباحاً

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الرّابِعُ صفحه 120

در جای خالی کلمۀ مناسبی از کلمات زير بنويسيد. « کلمه اضافه است »

اِشْرَبْ -اَلْجَزَرَ- تَعَبِ- مُهَدِّئَةً- اَلْمِشمِشِ- تَعويضٌ -اَلاِنْتِباهُ

1. کَتَبَ الطَّبيبُ لِلْمَريضِ حُبوباً ……………مُهَدِّئَةً……. لِمُعالَجَةِ صُداعِهِ.

پزشک برای بیماری قرص های آرام بخش برای درمان سردردش نوشت.
2. ……………اِشْرَبْ…….. عَصيرَ اللَّيمونِ وَ الْبُرتُقالِ لِصِحَّتِكَ.

عصاره لیمو و پرتقال برای سلامتی ات بنوش.
3. عِندَما نَنْظُرُ إِلَی النّورِ الَْاحمَرِ؛ نَشعُرُ بِالالتَعَبِ……………….. .

هنگامی که به نور قرمر نگاه می کنی ، احساس خستگی می کنیم.
4. إِنَّ …………..اَلْجَزَرَ……….. مُفيدٌ لِتَقويَةِ الْعُيونِ.

هویج برای تقویت چشم ها است.
5. ثَمَرُ ………اَلْمِشمِشِ…………. في بِدايَةِ الصَّيفِ.

میوه زردآلو در ابتدای تابستان است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ الْخامِسُ صفحه 121

هر کلمه را به توضیح مناسب آن وصل کنید. «دو کلمه اضافه است.»

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

اَلتَّمْرينُ السّادِسُ صفحه 121

کلمات مترادف و متضاد را معلوم کنيد. = ، ≠

اِستَلَمَ≠ دَفَعَ

دریافت کرد≠ پرداخت

تَعالَ = اِذْهَبْ

بیا 

حَرْب≠صُلْح

جنگ≠صلح

أَحسَن = أَفضَل

بهترین (برترین)

إشِارات =عَلامات

علامت ها (نشانه ها)

بَغْتَةً= فجَْأةًَ

ناگهان

مَوت ≠حَياة

مرگ≠زندگی

قلََّ ≠ کَثُرَ

کم کرد≠ زیاد کرد

تَناوَلَ = أَکَلَ

خورد

قُبْح ≠ حُسْن

زشتی≠زیبایی

سَتَرَ=کَتَمَ

پوشاند

وَرَع = تَقویٰ

پارسایی

رَسَبَ ≠ نَجَحَ

مردود شد≠ موفق شد

إعطاء≠ أَخْذ

بخشیدن≠گرفتن

فَرَح = سُرور

شادی و خوشحالی

أَبیَض ≠ أَسوَد

سفید≠سیاه

دُکّان = محَلَّ

مغازه

يَنْقُصُ ≠ يَزيدُ

کم می شود≠ زیاد می شود

رَکِبَ≠نَزَل

سوار شد≠پیاده شد

صِغَر ≠ کِبَر

کودکی≠بزرگی

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

کَنْزُ الْحِکْمَةِ صفحه 122

بخوانيد و ترجمه کنيد.

 اَلْعَدْلُ حَسَنٌ وَلكِنْ فِى الاُْمَراءِ اَحْسَنُ، وَ السَّخاءُ حَسَنٌ وَلكِنْ فِىالاَْغْنياءِ اَحْسَنُ، اَلْوَرَعُ حَسَنٌ وَلكِنْ فِى الْعُلَماءِ اَحْسَنُ، اَلصَّبْرُ حَسَنٌ وَلكِنْ فِى الْفُقَراءِاَحْسَنُ، اَلتَّوبَةُ حَسَنٌ وَلكِنْ فِى الشَّبابِ اَحْسَنُ، اَلْحَياءُ حَسَنٌ وَلكِنْ فِى النِّساءِ اَحْسَنُ؛
عدالت نيكو است اما در دولتمردان نيكوتر، سخاوت نيكو است اما در ثروتمنادن نيكوتر؛ تقوا نيكو است اما در علما نيكوتر؛ صبر نيكو است اما در فقیران نيكوتر، توبه نيكواست اما در جوانان نيكوتر و حيا نيكو است اما در زنان نيكوتر.
مَن كَثُرَ كلامُهُ كَثُرَ خَطَؤُهُ ، و مَن كَثُرَ خَطَؤُهُ قَلَّ حَياؤهُ ، و مَن قَلَّ حَياؤهُ قَلَّ وَرَعُهُ ، و مَن قَلَّ وَرَعُهُ ماتَ قَلبُهُ ، و مَن ماتَ قَلبُهُ دَخَلَ النّارَ .
امام على عليه السلام : هر كه سخن بسيار گويد، خطايش بسيار شود و هر كه بسيار خطا كند، شرم و حيايش كم شود و هر كه  شرم و حيایش کم شود، پارسايى اش كاهش يابد و هر كه پارسايى اش كم شود، دلش بميرد و هر كه دلش بميرد، به آتش رود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

تحقيق کنيد صفحه 123

-در اينترنت جست و جو کنيد و متنی کوتاه به زبان عربی دربارۀ خواصّ
يکی از ميوه ها بيابيد. (تحقیق دانش آموز)
-نام چه ميوه هايی در سه کتاب عربی، زبان قرآن آمده است؟

رمان:انار – تفاح:سیب – مشمش: زردآلو – عنب: انگور – تین:انجیر – برتقال:پرتقال – رطب:خرما
-نام کدام یک از آنها در قرآن آمده است؟

رمان – تین – عنب – رطب

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!