پایه چهارمحل تمرین چهارم هدیه های آسمان

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس ششم: حرمی با دو گنبد

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 46

امام موسی کاظم _ علیه السّلام _ چندمین امام است؟ آیا مطلبی درباره ایشان شنیده‌اید یا خاطره‌ای از زیارت ایشان دارید؟

امام موسی کاظم _ علیه السّلام _ امام هفتم شیعیان است پدر ایشان امام جعفر صادق _ علیه السّلام _ است. نام ایشان را بخاطر داشتن صفت فرو برنده خشم کاظم نهادند و ایشان در زمان حکومت حاکمان عباسی زندگی می‌کردند که هارون الرّشید ایشان را چهارده سال به زندان انداختند با این حال ایشان در زندان هم به مردم دوره خود کمک می‌کردند و در کارهایی که به یاری ایشان نیاز داشتند یاری می‌کردند و سرانجام در زندان هارون الرّشید به شهادت رسید.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: تدّبر کنیم صفحه 47

به داستانی که آموزگار برای شما تعریف می‌کند، گوش کنید. میان این آیه، داستان و لقب امام هفتم چه ارتباطی وجود دارد؟

بنا به آیه و بنا به داستان و رفتار امام موسی کاظم _ علیه السّلام _ با آن مرد لقب امام موسی _ علیه السّلام _ کاظم شد و آن به معنی فروبرنده خشم است. 

 

هدیه‌های آسمان چهارم: به کار ببندیم صفحه 47 

دوست دارم من هم مثل امام موسی کاظم _ علیه السّلام _ خشم خودم را کنترل کنم؛ بنابراین

  • وقتی در حال انجام دادن تکالیفم هستم و دوستم، دستم را خط می‌زند، سعی می‌کنم خشم خود را کنترل کرده و به آرامی به او بگویم که از این کار خوشم نمی‌آید و لطفا انجام نده.
  • وقتی دوستم به قولی که به من داده است، عمل نمی‌کند، با آرامش به او توضیح می‌دهم که بدقولی کار بدی است و از او می‌خواهم که دیگر این کار را تکرار نکند.
  • وقتی خواهر کوچکم بدون اجازه به وسایل من دست می‌زند، وسایل خود را جمع می‌کنم و با مهربانی از او می‌خواهم که این کار را انجام ندهد.

هدیه‌های آسمان چهارم: ایستگاه فکر صفحه 48 و 49

این داستان را بخوانید.

چه عنوانی برای داستان پیشنهاد می‌کنید؟

حفظ آبرو

میان این داستان و آیه‌ی درس چه ارتباطی وجود دارد؟

امام کاظم _ علیه السّلام _ به آن مرد یاد داد که خشم خود را فرو ببرد و در عصبانیت بتواند خشم خود را کنترل کرده و آبروی کسی را نبرد همانطور که خداوند در آیه این درس فرمود نیکوکاران کسانی هستند که خشم خود را فرو می‌برند و خطاهای دیگران را می‌بخشند.

فکر می‌کنید وقتی آن مرد خطاکار رفتار امام را دید با خود چه گفت؟

ای کاش هنگام عصبانیت خود را کنترل می‌کردم و خشم خود را فرو می‌بردم و آبروی دوستم را نمی‌بردم تا این‌گونه پیش امام شرمنده نمی‌شدم.

از رفتار امام با آن دو کارگر چه چیزهایی یاد می‌گیریم؟

  • هنگام عصبانیت خشم خود را کنترل کنیم
  • آبروی دیگران را نبریم
  • خطاهای دیگران را ببخشیم

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!