پایه نهمحل تمرین نهم قرآن

حل تمرین قرآن نهم|درس سوم

جلسه اول از درس سوم

آموزش مفاهیم صفحه33

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

پاداش،یاران،جاودان،ترس،انجام می دادند،اندوهگین می شوند

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

7

8

اجل

مسمی

خوف

یحزنون

اصحاب

خالدین

جزاء

کانوا یعملون

سرآمد،مدت

مشخص،معین

ترس

اندوهگین می شوند،غمگین می شوند

اهل،یاران

جاودان

پاداش

انجام می دادند،عمل می کردند

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها یا عبارات قرآنی را بنویسید.

1-و ما بینهما:و آنچه میان آنهاست

2-و اجل مسمی:و سرآمدی مشخص(مدتی معین)

3-قالوا ربنا الله:گفتند پروردگار ما الله است

4-فلا خوف علیهم:پس ترسی بر آنها(برایشان) نیست

5-و لا هم یحزنون:و آنها غمگین نمی شوند

6-اولئک اصحب الجنة:ایشان اهل بهشت هستند

7-خلدین فیها:جاودانند در آن

8-جزاء بما کانوا یعملون:پاداشی به سبب آنچه انجام می دادند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه34

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیه سوم و دو آیه 13 و 14 سوره احقاف را کامل کنید.

1-ماخلقنا السموت و الارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمی

خلق نکردیم آسمان ها و زمین و آنچه بین انهاست را جز به درستی و سرآمدی معین

2-والذین کفروا عما انذروا معرضون:و کسانی که کفر ورزیدند از آنچه هشدار داده شدند روی گردانند

3-ان الذین قالوا ربنا الله:همانا کسانی که گفتند پروردگار ما الله است

4-ثم استقاموا:سپس در راه حق قرار گرفته و از آن منحرف نشدند.

5-فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون:پس ترسی برایشان نیست و اندوهگین نمی شوند 

6-اولئک اصحب الجنة خلدین فیها:ایشان اهل بهشت هستند و در آن جاویدانند

7-جزاء بما کانوا یعملون:پاداشی به سبب آنچه انجام می دادند.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه35

ج)از صفحه506 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای هریک بنویسید.

یستمعون القرءان:گوش فرا می دهند به قرآن

قالوا یقومنا:گفتند ای قوم ما

یغفر لکم من ذنوبکم:می آمرزد برایتان از گناهانتان

د)آیه ای در صفحه502 قرآن کریم به زیباترین و کامل ترین شکل سپاس و ستایش خداوند را بیان کرده است.آن آیه را همراه با معنای آن بنویسید و سعی کنید آن را حفظ کنید و همیشه بخوانید.

متن:و له الکبریاء فی السموت و الارض و ه العزیز الحکیم

ترجمه:و فرمانروایی و عظمت در آسمان ها و زمین ویژه ی اوست و فقط او شکست ناپذیر و حکیم است

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

جلسه دوم از درس سوم

آموزش مفاهیم صفحه38

فعالیت اول

جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید.

تبعیت کردند،نازل شد،کارها

ردیف کلمه معنا
1

2

3

4

5

6

صدوا

اضل

اعمال

نزل

اتبعوا

انزل

مانع شدند

محو و نابود کرد،گمراه کرد

اعمال،کارها

نازل شد

تبعیت کردند،پیروی کردند

نازل شد

فعالیت دوم

معنای این ترکیب ها و عبارات قرآنی را بنویسید.

1-الذین کفروا:کسانی که کفر ورزیدند

2-و صدوا عن سبیل الله:و مانع شدند از راه خدا

3-اضل اعمالهم:نابود کرد کارهایشان را

4-بما نزل علی محمد:به آنچه نازل شد بر محمد(ص)

5-هو الحق من ربهم:آن حق است از سوی پرودگارشان

6-اتبعوا الحق:پیروی کردند از حق

7-اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم:پیروی کنید از آنچه نازل شد به سوی شما از جانب پروردگارتان

8-و اتبعوا النور الذی انزل معه:و پیروی کنید از نوری که نازل شد همراهش

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه39

انس با قرآن در خانه

ب)ترجمه آیات اول تا سوم سوره محمد(ص)را کامل کنید.

1-الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله اضل اعمالهم:کسانی که کفر ورزیدند و مانع شدند از راه خدا؛نابود کرد کارهایشان را

2-و الذین ءامنوا و عملوا الصلحت:و کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیک انجام دادند

3-و ءامنوا بما نزل علی محمد:و ایمان آوردند به آنچه نازل شد بر محمد(ص)

4-و هو الحق من ربهم:آن حق است از سوی پرودگارشان

5-کفر عنهم سیأتهم:پوشاند از آن ها بدی هایشان را

6-و اصلح بالهم:و حال و روزشان را بهبود بخشید.

7-ذلک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل:زیرا کسانی که کفر ورزیدند(کافر شدند) پیروی کردند از باطل

8-و ان الذین ءامنوا اتبعوا الحق من ربهم:و قطعا کسانی که ایمان آورند پیروی کردند حق از جانب پروردگارشان را

9-کذلک یضرب الله للناس امثالهم:این چنین خداوند برای مردم حال و روزشان را بیان می کند

ج)از صفحه508 قرآن کریم چند عبارت آشنا بیابید و همراه با معنای آن بنویسید.

و اتبعوا اهواءهم:و از هوی و هوس خود پیروی می کنند

التی وعد المتقون:که به پرهیزکاران وعده داده شد

کل الثمرا:هر نوع میوه ای

د)در صفحه 507 قرآن کریم در آیه زیبایی،خداوند مؤمنان را نوید می دهد که اگر با ایمان و عمل صالح، دین خدا و او را یاری کنند،خدا نیز آنها را یاری می کند و در همه امور، آنها را محکم و ثابت قدم می گرداند. این آیه شریفه را بیابید،همراه با معنای آن بنویسید و سعی کنید آن را حفظ کنید.

متن:یایها الذین ءامنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم

ترجمه:ای کسانی که ایمان آوردید اگر خدا را یاری کنید او نیز شما را یاری می کند و شما را ثابت قدم و استوار می سازد

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!