جواب تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن|پرسش های متن صفحه 36

«حل تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن»

پرسش های متن صفحه 36

بازو و ساعد دست خود را لمس کنید؛ چه چیز هایی را زیر پوستتان حس می کنید؟ گوشت و استخوان

وقتی ساعدتان را خم می کنید، ماهیچه های روی بازو و پشت آن چه تغییری می کنند؟ ماهیچه های پشت کوچک و ماهیچه های جلوی بازو ، متورم و بزرگ می شوند.

استخوان ساعد چگونه به حرکت در می آید؟ با کمک ماهیچه ها

حتما ببینید

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید!

جواب تمرین هدیه‌های آسمان پنجم- درس چهارم: از نوزاد بپرسید! هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و …

error: Content is protected !!