پایه پنجمحل تمرین پنجم علوم

جواب تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن|فکرکنید و پرسش های  متن صفحه ی 39

فکرکنید صفحه ی 39

کدام ماهیچه های زیر با اراده ی ما کار می کنند؟

«ماهیچه های قلب،معده،دست و پا و صورت»

ماهیچه های دست و پا و صورت

 

پرسش های  متن صفحه ی 39

آیا استخوان ها شکل یکسانی دارند؟

خیر در شکل ها و اندازه های متفاوت وجود دارند.

اگر دست یا پا فقط از یک استخوان تشکیل شده بود، چگونه می توانستید آن را حرکت دهید؟

به سختی و عملاً امکان پذیر نبود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!