پایه هفتمحل تمرین هفتم کتاب کار انگلیسی

جواب تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم-درس هفتم: My Address

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس هفتم: My Address

Reading  صفحه 56 و 57

1ــ معادل کلمات فارسی مشخص شده را در متن انگلیسی پیدا کنید.(یک نمونه، انجام شده است.)

حسن اميدی در يک اداره کار میکند. او چهل و هفت ساله است
و در خانه ای در خيابان بهمن زندگی میکند. وی متأهل است  و
دو پسر و دو دختر دارد. اسامی آنها حميد، هادی، هما  و هدی
است. همۀ آنها دانش آموز هستند. شماره تلفن  آقای  اميدی
5302-344 است و نشانی رايانامۀ او :

«h-omidi60@xymail.com» می باشد.

Hassan Omidi works in an office. He is forty seven years old. He
lives in a house on Bahman Street. He is married and has two sons
and two daughters. Their names are Hamid, Hadi, Homa and Hoda.
They are all students. Mr Omidi’s phone number is 344-5302 and

 his e-mail address is

“h-omidi60@xymail.com”

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

٢ــ در متن زیر با حروفی که تاکنون آموخته اید کلماتی را که می توانید بخوانید، مشخص کنید.

(برعهده ی دانش آموز)

متن بالا را دوباره بخوانید و در آن کلماتی را مشخص کنید که در زبان فارسی هم به کار می روند.

apartment/taxi/telephone/e-mail/address

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

٣ــ نامه رسان محله تان پاکت نامه ای را به خانواده شما داده است . پس از دیدن نشانی متوجه شدید که وی آن را اشتباهی به شما داده است. حال نشانی فرد گیرنده را به فارسی بنویسید و پاکت را در صندوق پست بیندازید تا به دست گیرندۀ اصلی برسد.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

 

٤ــ قرار است در مدرسۀ شما همایشی با عنوان «مدرسۀ شاد» به زبان انگلیسی برگزار شود. دبیر زبان انگلیسی تان از شما خواسته تا با استفاده از اطلاعات زیر، پوستری به زبان انگلیسی تهیه کنید.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

6-شما تاکنون حروف زیر را خوانده اید. سعی کنید با این حروف، کلماتی انگلیسی بنویسید که در زبان فارسی هم از آنها استفاده میکنیم.

a, k, m, e, b, p, i, t, n, u, s, g, d, l, r, f, v, w, h, o, x, y

oxygen t-shirt lamp metro
lens hall motor mobile

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!