پایه هفتمحل تمرین هفتم کتاب کار انگلیسی

جواب تمرین کتابکار انگلیسی هفتم-درس اول: my name

حل تمرین کتابکار زبان هفتم|درس اول:my name

Reading

١ــ اسامی کوچک را در متن زیر پیدا کنید و دور آنها خط بکشید.

 

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

٢ــ نامهایی را که در بین اعضای خانواده، بستگان و دوستان شما وجود دارند مشخص کنید.

(برعهده ی دانش آموز است)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

٣ــ خانوادهای به تازگی صاحب دو فرزند دیگر شدهاند، یک پسر و یک دختر. به آنها در انتخاب اسامی کوچک نوزادانشان کمک کنید و اسم موردنظر را به هریک از موارد زیر وصل نمایید.

Baby girl name:

Azar-Maryam-Kamand-Masoomeh-Kimia-Azita-Kiana-Mahsa

Baby boy name:

Ali-Mohsen-Ahmad-Kamand-Mohammad-Kamran-Amir-Kaveh-Mahdi-Alireza-Mahmood

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

۴ــ با نوشتن نام و نام خانوادگی و نام مدرسه خود، کارت شناسایی زیر را تکمیل کنید.

(برعهده ی دانش اموز)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

۵ـ نام و نام خانوادگی سه نفر از افرادی را که میشناسید، بنویسید.

(برعهده ی دانش اموز)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

٦ــ اسامی کوچک این شهدای گران قدر را بنویسید.

Shahid Morteza Motahari

Shahid Mohammad Ali Rajaei

Shahid Majid Shahriari

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!