پایه هفتمحل تمرین هفتم پیام های آسمان

جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم- درس پنجم: پیامبر رحمت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 62

به نظر شما، چگونه می‌توان عزت نفس خود را حفظ کرد؟

انسان با حفظ ارزش خود و کوچک نکردن خود در نزد دیگران و همچنین درخواست نکردن کارهایی از دیگران که وظیفه خودش است می‌تواند عزت نفس خود را حفظ کند.

 

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 66

به نظر شما چگونه می‌توان پیامبر اکرم را سرمشق کامل زندگی قرار داد؟

با عمل کردن به دستورات و پیروی کردن از راهنمایی‌های ایشان می‌توان پیامبر را سرمشق کامل زندگی قرار داد.

 

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 66

1- زندگی چه کسانی می‌تواند بهترین الگوی زندگی ما باشد؟ چرا؟

پیامبران الهی تنها کسانی هستند که خداوند به آن‌ها دستور داده تا انسان‌ها را به راه راست هدایت کنند و با دلسوزی تمام هرچه می‌دانند را در اختیار مردم بگذارند پس بهترین و تنهاترین کسانی که می‌توانند بهترین الگوی زندگی ما باشند پیامبران هستند. 

2- با ذکر یک نمونه عزت نفس را تعریف کنید.

عزت نفس احساس باارزش بودن است. به طوری که انسان خود را نزد دیگران کوچک نکند و کارهایش را خودش انجام دهد.

3- باتوجه به سخن پیامبر، عاقبت خیانت در امانت چیست؟

اگر بمیرد بر دین نمرده است و خدا را درحالی ملاقات می‌کند که از او خشمگین است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!