پایه هفتمحل تمرین هفتم پیام های آسمان

جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم- درس پانزدهم: مزدوران شیطان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 154

توضیح دهید در هر یک از موارد زیر عجله و شتاب چه نتایج خوب یا بدی را به دنبال دارد؟

 پاسخ به سوالات امتحانی  باعث می‌شود که نتوانیم جواب سوالات را درست پاسخ دهیم و یا سوالی را نبینیم و رد شویم.
 تصمیم گیری در کارها  عجله در تصمیم گیری موجب می‌شود که تصمیم درستی نگیریم و در کارها اشتباه کنیم.
 عبور از خیابان  ممکن است حین عبور از خیابان تصادف کنیم.

 

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 156

اصل اول: اولویت بندی

اصل دوم: زمان بندی

اصل سوم: حساب رسی و بازنگری

اصل چهارم: پیوسته و منسجم بودن کار

 

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 156

1- چرا انسان عجول نمی‌تواند تصمیم‌های درستی بگیرید؟

زیرا آدم عجول هنگام تصمیم‌گیری نمی‌تواند درست فکر کند به همین دلیل نمی‌تواند درست تصمیم‌ بگیرد.

2- دو راه مقابله با عجله و شتاب‌زدگی را بنویسید.

بنا به فرمایش پیامبر اکرم (ص) «هرگاه تصمیم گرفتی کاری کنی اول به نتیجه و عاقبت آن خوب بیندیش. اگر دیدی نتیجه خوبی دارد، به تصمیمت عمل کن و اگر دیدی نتیجه‌اش تباهی و بدی است، از آن صرف نظر کن.

3- توضیح دهید شخص تنبل چگونه دنیا و آخرت خود را از دست می‌دهد؟

آدم تنبل هدف درستی در زندگی خود ندارد و از سرمایه عمر و بقیه نعمت‌های خداوند بهره‌مند نمی‌شود. این فرد با تنبلی زندگی خود را تلف می‌کند.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!