پایه هفتمحل تمرین هفتم پیام های آسمان

جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم- درس سوم: تلخ یا شیرین

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 42

الف) به نظر شما اگر پادشاه زیرک به جای کار و زحمت یکساله، خوش گذرانی و زندگی راحت قصر را انتخاب می‌کرد، چه سرانجامی در انتظار او می‌بود؟

مانند پادشاهان قبل خود پس از یک سال باید به جزیره‌ای منتقل می‌شد که هیچ اثری از رفاه و آسایش در آن نبود و باید به سختی زندگی می‌کرد.

ب) اگر کمی فکر کنیم در می‌یابیم که داستان زیرک شباهت‌های زیادی با زندگی خود ما در دنیا دارد. این شباهت‌ها را پیدا کنید و مانند نمونه، جاهای خالی زیر را پر کنید.

2- ما نیز ممکن است تمام عمر خود را صرف خوشگذرانی کنیم.

3- زمان زندگی ما کوتاه است و زود تمام می‌شود.

4- ما نیز گمان نمی‌کنیم که مرگ هرلحظه به سراغمان بیاید.

5- به هنگام رفتن ما نیز امکان انجام هیچ کاری را نداریم.

6- ما نیز در آن دنیا با اعمالی که انجام دادیم در جایی خوب یا بد بنا به اعمالمان می‌توانیم زندگی کنیم.

7- ما نیز اگر به این دنیا نمی‌آمدیم هرگز نمی‌توانستیم سعادت و خوشبختی جهان آخرت را بدست آوریم.

سایر شباهت‌ها را با مشورت دوستان و راهنمایی معلمتان بنویسید.

اگر ماهم برای آخرت خود توشه جمع کنیم مانند پادشاه هنگام رفتن خوشحال می‌شویم.

در شهر مردی به پادشاه کمک کرد و راه را به او نشان داد ما هم اگر به حرف پیامبرانمان که همان مرد زندگی پادشاه بودند عمل کنیم می‌توانیم به سعادت و خوشبختی برسیم.

 

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 44

چرا پادشاه زیرک از رفتن به جزیره هیچ ترسی در دل نداشت؟

زیرا در آن جزیره برای خودت قصری ساخته بود و چندین نفر آن‌جا منتظرش بودند.

مرگ برای چه کسانی وحشتناک و ناخوشایند است؟ چرا؟

برای کافران و بدکاران؛ زیرا آن‌ها تمام زندگی خودشان را صرف خوش گذرانی می‌کنند و برای آخرت خود هیچ توشه‌ای ندارند. برای این افراد مرگ بسیار ناخوشایند است و از مرگ هراس دارند زیرا می‌دانند مرگ برای آن‌ها شروع سختی هاست.

حالت مومنان را در هنگام مرگ توضیح دهید.

به‌دلیل این‌که در این دنیا توشه و بار سفر خود را آماده کرده‌اند و مانند پادشاه نگران آینده خود نیستند به همین دلیل هنگام مرگ خوشحال هستند.

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!