پایه هفتمحل تمرین هفتم پیام های آسمان

جواب تمرین پیام‌های آسمان هفتم- درس اول: بینای مهربان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 17

توانایی یادگیری، یکی از هزاران نعمتی است که خداوند به ما داده است. به کمک هم‌کلاسی‌های خود چند نعمت دیگر را که مخصوص انسان است نام ببرید.

  • قدرت تعقل
  • قدرت اراده و اختیار
  • گرایش به خیر و نیکی 
  • ارسال پیامبران و امامان برای هدایت ما

 

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 20

جدول زیر را کامل کنید.

نعمت خداوند شکر نعمت ناسپاسی نعمت
پیامبران و امامان پیروی از فرمایش‌های آن‌ها نافرمانی از فرمایش‌های خویش
معلم احترام به معلم بی‌احترامی به معلم
زبان راست گویی و صداقت دروغ گفتن
گوش شنیدن کلمات درست و حق شنیدن غیبت دیگران

 

پیام‌های آسمان هفتم: خودت را امتحان کن صفحه 21

1- چرا برخی انسان‌ها با وجود اینکه خداوند از آن‌ها مراقبت می‌کند، دچار حادثه می‌شوند؟

زیرا گاهی انسان‌ها با بی‌دقتی یا سهل انگاری و نادانی خودشان را دربرابر تندباد حوادث قرار می‌دهند. در حقیقت انسان‌ها با اشتباهات و گناهانی که مرتکب می‌شوند خود را از حفاظت و توجه خداوند و فرشتگان محروم می‌دارند.

2- استفاده صحیح از نعمت شکر نعمت  و استفاده ناصحیح از نعمت ناسپاسی است.

3- شکر واقعی نعمت چیست؟ توضیح دهید.

شکر واقعی نعمت یعنی از نعمت در راه‌های درست و حق استفاده کنیم مثلا برای شکر واقعی نعمت زبان می‌توانیم سخنان علمی و حقی بر زبان بیاوریم و با زبانمان سخنان دروغ نگفته و غیبت نکنیم.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!