پایه هشتمحل تمرین پیام های آسمان هشتم

جواب تمرین پیام‌های آسمان هشتم- درس سوم: همه چیز در دست تو …

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 27

آن‌چه خواندیم، بخشی از توصیفهای قرآن کریم و احادیث معصومین دربارۀ بهشت است. علاوه بر نعمت‌هایی که گفته شد، دوست دارید خداوند در بهشت چه نعمت‌های دیگری به شما بدهد؟

دیدار پدر و مادر و اعضای خانواده، دیدار با فرشتگان، دیدار با صادقین و …

 

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 28

به نظر شما چرا جهنمیان در جهنم عذاب می‌شوند؟

زیرا در دنیا به خدا ایمان نیاورده و به هدایت‌های فرستادگان خدا توجهی نکرده‌اند و مومنان را در دنیا اذیت کرده و اعمال صالح انجام نداده‌ و از هیچ گناهی روی گردان نبوده‌اند.

 

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 29

به نظر شما این افراد از کدامیک از نعمت‌هایی که داشته‌اند به درستی استفاده نکرده‌اند؟

  • قدرت تفکر
  • وجود پیامبران

 

پیام‌های آسمان هشتم: خودت را امتحان کن صفحه 31

1- عذاب‌های جهنم را چه کسی به وجود آورده است؟ توضیح دهید.

این عذاب‌ها حاصل کارهای زشتی است که جهنمیان در دنیا انجام داده‌اند و از پیش فرستاده‌اند. برای مثال کسانی که در دنیا مال یتیمی را می‌خورند در آخرت شکم‌هایشان پر از آتش می‌شود.

2- وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می‌اندازند، او چه پاسخی به آن‌ها می‌دهد؟

خداوند به شما وعده‌های راست داد و من وعده‌های دروغ. شما خودتان وعده‌های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه‌های دروغ ما باور کردید. پس به جای سرزنش من، خودتان را سرزنش کنید.

3- آیا نعمت‌ها و پاداش‌های همه بهشتیان مانند یکدیگر است؟ چرا؟

خیر؛ باتوجه به رفتار و اعمال صالحی که در دنیا انجام داده‌اند و میزان خلوص نیت و درجه نزدیکی به خدا.

 

پیام‌های آسمان هشتم: پیشنهاد صفحه 31

جهنمیان در پاسخ، چهار کار خود را برمی‌شمارند که به سبب آن‌ها گرفتار عذاب شده‌اند. شما می‌توانید با مراجعه به سوره مدثر (آیات 43 تا 46) این سوال و جواب را یادداشت کرده و برای دوستانتان در کلاس گفت و گو کنید.

  • می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم
  • و به تهیدستان و نیازمندان طعام نمی دادیم
  • و با فرورفتگان (در گفتار و کردار باطل) فرومی رفتیم
  • و همواره روز جزا را انکار می کردیم

 

پیام‌های آسمان هشتم: الهی صفحه 32

اى زنده كن مردگان اى كه مراقبت دارى بر هركس بدانچه انجام داده اى كه سپاسگزارى من برايش اندك است ولى محرومم نكند و خطايم بزرگ است ولى رسوايم نكند و مرا بر نافرمانى خويش بيند ولى پرده ام ندرد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!