پایه چهارمحل تمرین چهارم هدیه های آسمان

جواب تمرین هدیه‌های آسمان چهارم- درس پانزدهم: یک ماجرای زیبا

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 99

از کار خلبان قهرمان، شهید عباس بابایی آموختم که..

قبل از این‌که مردم ضعیف و ناتوان کمک بخواهند به آن‌ها کمک کنیم.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: بررسی کنید صفحه 99

آیا برای کمک به دیگران همیشه باید منتظر باشیم تا آن‌ها از ما کمک بخواهند؟

دوستم پایش شکسته است و با عصا به مدرسه می‌آید. من برای کمک به او کیف و وسایل مدرسه او را برایش می‌آورم.

هفته‌ی گذشته دوستم نتوانست به مدرسه بیاید. من امروز درس‌هایی را که معلممان آن روز گفته بود را برایش توضیح دادم.

دوستم امروز لقمه‌اش را در خانه جا گذاشته است. من از لقمه خود به او دادم.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: گفت و گو کنید صفحه 100

باتوجّه به داستان، درباره‌ی معنای این سخن امام علی _علیه السّلام _ با دوستان خود گفت و گو کنید.

بنا به فرمایش امام علی (ع) و آیه‌هایی که درباره نیکی نازل شده بهترین عمل نیکی به دیگران است زیرا نیکی به دیگران محبت و مهربانی را در دل انسان‌ها تقویت می‌کند و موجب شادی و خوشحالی در دل فردی می‌شود که به او کمک شده.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: به کار ببندیم صفحه 100

این قصّه را بخوانید؛ سپس عبارت پایان آن را کامل کنید.

وقتی مهربانی خانم همسایه را دیدم، با خودم تصمیم گرفتم مانند او رفتار کنم و همیشه به دیگران کمک کنم.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 103

آدم های موفق و بزرگ مانند شهید علی صیّاد شیرازی، در کودکی هم..

فردی مهربان و بزرگوار بودند و به دیگران کمک می‌کردند.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: تدبّر کنیم صفحه 103

میان این آیه و داستانی که خواندید، چه ارتباطی می‌بینید؟

بنابه آیه همانگونه که خداوند به بنده‎‌های خود کمک می‌کند بنده‌ها نیز باید به افراد ناتوان و ضعیف کمک کنند.

 

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
error: Content is protected !!